Stort  bilde            Tilbake                
03/11/2015   Elever fra Ulvilla skole omkring 1915