Stort  bilde            Tilbake                
02/11/2015   Ovenfor husa på Lyngsvollen omkring år 1946.