Stort  bilde            Tilbake                
27/10/2015   Jack Australia under besøk på Lyngsvollen omkring år 1946