Stort  bilde            Tilbake                
16/04/2015   Arbeidernes Sangkor foran Herredshuset i 1950