Stort  bilde            Tilbake                
11/04/2015   Arbeidernes Sangkor. 5-års fest 15. februar år 1953