Stort  bilde            Tilbake                
09/02/2015   Bading i Bjørga år 1938