Stort  bilde            Tilbake                
27/01/2015   50 årskonfirmanter i vuku i år1965