Stort  bilde            Tilbake                
12/02/2015   Ole Georg Musum med familie omkring år 1949