Stort  bilde            Tilbake                
31/01/2015   Skrovetvillingene fra Leirådalen omkring år 1912