Stort  bilde            Tilbake                
01/04/2008   Stokkandhannen er et vakkert skue.