Stort  bilde            Tilbake                
03/03/2008   Fånettvatnet i Leksdalsfjellet