Stort  bilde            Tilbake                
08/02/2008   Promenaden mellom Kåra og Trones i februarskumringen