Stort  bilde            Tilbake                
18/01/2008   Tømmerbinding i Dyråen     

Tømmerdrift i Verdal kan du lese i bind 2 i Verdalsboka og årboka for 1981.
På historielagtes hjemmeside finnes oversikt over diverse publikasjoner vedrørende tømmerdrift.