Stort  bilde            Tilbake                
01/01/2008   Bildet tatt mot Getzgårde