Stort  bilde            Tilbake                
13/12/2007   Storklasse ved Leira skole 1914/15 eller 1915/16