Stort  bilde            Tilbake                
13/12/2007   Samtlige elever ved Kleppen skole i 1940 eller 1941