Stort  bilde            Tilbake                
09/12/2007   Elever ved Fortsettelsesskolen på Ydse nedre i 1937.