Stort  bilde            Tilbake                
06/12/2007    Storklassene ved Sør-Leksdal skole i 1937.