Stort  bilde            Tilbake                
26/11/2007   Leksdalinger i Blommen i 1924.