Stort  bilde            Tilbake                
20/11/2007   Framhaldskolen I Ness 1945 / 1946