Stort  bilde            Tilbake                
23/03/2007   Isformasjoner i Svartfoss