Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

  Søk etter tekst
Id:  
Kat:  
Tekst:    
Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webløsninger og webmaster:
 Ole Morten Larsen
Billedmaster:  Eystein Ness
AmazingCounters.com


 Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke 28   Stopp ved Skjækerfossen på tur tul Vera ?         Utlånt av Inge Nymoen.    
Litt usikkert i hvilken anledning, men mest trolig er det de prominente gjestene fra fylkesmannen og vegsjefen i forbindelse med åpningen av ny bru over Strådøla ved Sisselvollen i år 1956 som har tatt en pause her. En annen mulighet er kommunestyrerepresentanter som tar en pause på tur til møte på Tronsmoen i 1955. Drosjesjåfør Martin Holmen er på bildet.     
Uke    Fjellbloddråpesvermere    Foto: Eystein Ness        
Denne arten er knyttet til fjellet, og kan finnes ganske høyt opp der det er lite vegetasjon. Larvene kan leve på mange ulike planter, mest på krekling. De bruker to eller tre år på utviklingen. De voksne sommerfuglene svermer i solskinn en gang mellom juni og august, men på en lokalitet er flygetiden ganske kort, høyst to uker. Bestanden varierer kraftig fra år til år, dette synes i alle fall delvis å ha sammenheng med smågnager-syklene fordi store smågnager-bestander dreper mange av larvene. Larven forpupper seg i en hvit, vanntett kokong på et strå like over bakken. I Norge finnes den trolig i alle fjellområder, og kan enkelte år være meget tallrik. Dette ifølge Wikipedia.    
Uke 28   Saging på Haukåsaga rundt 1977.    Bildet utlånt av Nils Ragnar Stensø Skjørholm.        
Han som mater saga er Alf Moe. Tydelig at det er på vinters tid, han har "ørlappan ne og blavåtta på fingran".     
Uke 28   Aktivitet på Kverner 6. juli 2016    <=== klikk på lupen    Foto: Eystein Ness        
Bildet er fra Våttåhaugen    
Uke 27   Oppstilling for tog ved Herredshuset    Bilde etter Olga Anderson.        
Legg merke til plakaten hvor det står skrevet Verdal Idrettslag Stiftet 20-5-1920. Som kjent markerer Verdal i.l. at de er 100 år i år. Etter denne plakaten er det fire år til men det finnes vel en forklaring på at markeringen er i år. (Forløperen til Verdal Idrettslag - Værdalens skilag - er stiftet den 12. februar 1916.) Ukjent når bildet er tatt men i alle fall før midten av 1950-åra når paviljongbygget ble bygd.
25. års jubileet i 1945     
Uke 27   Kjente bygninger på Øra i 1920-åra    Utlånt av Inge Nymoen.        
Nærmest står skolebygningen på Øra bygd i 1896 til en pris av ca. kr 7000,- . Skolen inneholdt 4 klasserom og to små andre rom. Den første fastskolen fra 1847 ble ominnredet til lærerboliger. Denne skolebygningen var stuebygningen på Ner-Fåra som ble kjøpt for 180 spd. Med nedtaking, flytting og oppsetting kom prisen på ca. 419 spd. Omkring 1920 ble denne bygning for liten ettersom behovet for flere lærerboliger var økt. I stedenfor utvidelse ble det bestemt å bygge ny og i 1922 ble det Lysgård (bygning nr. to i bildet) oppført i stein. Der var det fire lærerboliger, to for lærere i småskolen og to for lærere i storskolen. Byggmester Paul Gran fra Sjøbygda sto for planene og han var også byggeleder. Prisen ble kr 66147,-. Gamleste skolebygning med lærerboligene ble solgt til Nessbyggin og oppsatt som forsamlingshuset "Heimly". Ut fra året Lysgård ble bygd antar en at bildet er fra slutten av 1920-årene. Skolebygningen fra 1846     
Uke 27   Ørmelen i 1950-åra.    Bilde etter Olga Anderson.        
Bildet er vel tatt i området ved Tangen/Rogntun. I dag står BlocK-Watne husa her i området.     
Uke    Pikelaget i Vuku 12. mai 2016    Foto: Eystein Ness        
Etter hjemmeseieren mot Steinkjer.    
Uke 27   Fløting i Ferlainne    Utlånt av Inge Nymoen.        
Terrenget Helgåa renner gjennom i Ferlainne tilsier at fløting her måtte være den vanskeligste strekningen i Verdalsvassdraget. Når en ser på bildet hvordan tømmeret har kilt seg fast så måtte det være en farlig jobb med å få løst opp bindingen. Men disse karene hadde vel vært "ute en vinterdag før" som det heter. Men så foregikk fløting lenge for det var noe som hette for HMS. Ukjent når bildet er tatt men omkring første verdenskrig hadde Værdalsbruket store tømmer drifter i Veraområdet og inne på svensk område så bildet kan vel være fra den tid og fotografen er mest trolig Ole Snekkermo.     
Uke 27   Blåvingeparing på pekefingeren    Foto: Eystein Ness        
Hektisk aktivitet på kjærlighetsfronten blant Blåvingesommerfuglene på Ørin. Parene vandret fra grasstråa til hånden uten å la seg affisere av noe som helst.    
Uke 26   Samling av damer på Bakketun Folkehøgskole i år 1917    Utlånt av Dagfin Dahl.        
Damene er vel for gamle til å være elever så det er vel kanskje deltakere på et misjonsstevne. Alle har visstnok navnelapp på seg. Klikk på lupen og se om du kjenner navnet på noen.    
Uke 25   Sangere foran Stiklestad Kirke 1918    Utlånt av Dagfinn Dahl.        
Bildet er fra sangerstevne 16. juni.     
Uke 25   Skjetthullet Fellesbeite 17. juni 2016    <==== KLikk    Foto: Eystein Ness        
Fornøyde kyr etter melking. En kan fornemme hvordan det var på setervollen i "gammeltin" når en ser buskap som trives. Ikke mye stress over dem som ligg å ørte her.     
Uke    Hærmanssnasa mai 2016    Foto: Eystein Ness        
Snasa sett fra Guddingsskallen over den ufremkommelige Tverådalen. Til venstre Stor-Havren og til høyre Litj-Havren.    
Uke 24   Snøkjøring med hest på Øra        Bilde etter Olga Anderson.    
Bildt er tatt ved garasjen til Henning Anderson oppover mot Nordgata. Sulgården til venstre.
Navn på alle karene har vi fått "inn" og bildet blir å finne under "Navnsatte bilder" snart.     
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Klikk p� bildene

Framtidens bilder.
 
 

Se 160 høstbilder fra fjell og lågland. Musikk hører med
 
 

Vår vakre elv.
 
 
 
 
 
 

De verdalske befestninger
 

Bilder fra Ulvilla
 

Jernbanebilder
 

Kirker i Verdal
 

Arbeidsliv før i tia
 

Soloppgang / Solnedgang
 
"Utsiktsbilder" i Verdal 
Kornhøst i Verdal
 

Stiklastadir - Klikk i bildet og se en artig video.
 

Kvistadbonden i 1954 spilt av Øyvind Øyen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvem ble årets fotograf i Trøndersk fotoalbum i 2009.? Klikk på bildet.