Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
  Søke i verdalsbilder 
            
Loading
   Translate-übersetzen-Traduire


Søk i ukens bilder
Id:  
Kat:
Tekst:    
  Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webmaster:  Ole Morten Larsen

 Bildemaster:  Eystein Ness
     Aktuelt                                      
AmazingCounters.com


 Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke 1829   Blomsterprakten over Skalstufjellet 11. juli 2018  Foto: Eystein Ness      
I år er det helt spesielt med Rødkløver på begge sider langs Jämtlandsvegen på strekningen Sandvika-Sta. Enkelte strekninger iblandet Prestekrager og Lupiner. Særlig før Skalstugan der Kong Karl Johans veg tar av vegen er det som et rødt teppe på østersiden av vegkrysset. Vakkert og spesielt. Bildet er tatt innenfor Skalstugan.    
Uke 1829   Rødrandkjuke med svetteperler  Foto: Eystein Ness      
At folk svetter i varmen i er vel vanlig men at en kjuke på et rottent tre har svetteperler er kanskje noe uvanlig. Forstå det den som kan. Det som jeg kaller et fenomen ble observert ved Lyngselva i går, 6.juli i 2007. Har aldri observert noe slikt hverken før eller senere.    
Uke 1829   Leirskole på Sjøvold i Haukå i år 1967  Foto av Harald Wågø.      
Ulf Hansen som sto i spissen for det første leirskoleprosjektet Nordenfjells står bakerst i lys skjorte. De andre på bildet er ukjente.    
Uke 1828   Vester-Åsan i Inndalen 1923  Foto utlånt av Birger Meinhardt.      
Eieren, Gustav Hybertsen, holder på med klargjøring av hest og "doning" for transport av trondheimsfolk inn på Grønningen, antagelig til Jedebohytta.    
Uke 1828   Wullums Vulkanisering på Ørmelen  Foto av Harald Wågø.      
Bildet er tatt ca. 1968, antagelig i forbindelse med åpningen av nybygget. Nå holder Verdal Scooter og MC til her.    
Uke 1828   Teksten på korset ved gravstedet etter Kluwer i Leksdalen.  Foto: Eystein Ness      
Privat gravsted som kanskje skulle vært holdt i bedre hevd. Ut fra teksten må det være fra 1816.    
Uke 1828   Skogsnipe fra Tromsdalen  Foto: Eystein Ness      
Skogsnipa er en barskogsfugl som hekker i trær, ofte i gamle trostereir. Den trives best i fuktig barskog, i nærheten av myrområder eller stille vann. Skogsnipa spiser insekter, små krepsdyr, edderkopper og småsnegler. De voksne fuglene starter høsttrekket allerede i juni-juli, mens årsungene kan vente helt til slutten av august. Overvintringsområdene finner vi i Afrika og rundt Middelhavet. Dette i følge Miljølare.no    
Uke 1828   Kvelstadlia  Bildet utlånt av Olav Svedjan.      
Heimen er borte i dag. Husa sto ved en gravhaug rett ovenfor grustaket ved Kvelstad på Bollgardssletta opp mot Kvelloa. Ukjent fotograf.    
Uke 1828   Ordfører Klaus Stavø`s begravelse ved Vuku Kirke 2. februar 1969        
Stavø var ordfører fra 1968 til han døde i 1969. Foto av Harald Wågø. Ordførere i Verdal.    
Uke 1828   Rosefjerning på Ørin i 2012  Foto: Eystein Ness      
Klikk her for å se hvordan det var før rosefjerningen. Og når en ser på tiltaket fra Miljøvernavdelingen med å fjerne matjord for å legge forholdene til rette for Tindved. Så er det vel ikke akkurat vakkert nå. Med de røde rosene på sommeren og lukta av dem så var det trivelig med en tur langs stien. Om høsten, og lenge etter den første snøen kom var de oransje nypebærene dekorative. Nei det var mye triveligere i rosetiden.    
Uke 1827   Den gamle Østnesbrua før 1906  Utlånt av Tor Bjartan      
Brua ble bygd 1889-90 men den ble tatt av vannmassene (Vukusjøen 2) i 1893 og senere oppbygd på brukara som ble forhøyet med ca 60 cm. Ugreitt med navnet Bredingsberg for på kortet står skrevet Brislingsberg.    
Uke 1827   Tvillingburene på Åkran i 1920  Bildet utlånt av SNK.      
Foran står Elias Olsen Åkran som var leilenningen på Aakran fra 1889. Han var født 1840 og døde som kårkaill i 1924. Burene var bygd av tidligere bruker, Anders Olsen Helgåsen, i 1732. De var de eldste burene av sitt slag i 1930 når verdalsboka om gårdshistorie gikk i trykken. En ting er i allefall sikkert, innenfor veggene her har det vært lagret mange tonn med "spikkjimat" gjennom over mere enn 200 år. Fra Eivind Aakran har en mottatt følgende kommentar: Burene ble gitt til museumet i 1950-årene av Kari og Einar Aakran. Min far, Ole Aakran, fekk oppdraget med å rive burene. Han rev stokk for stokk og merket stokkene for ny oppsetting på museumet. Stokken ble lagt i stabel, med strø mellom kvart lag for henting. Men burene ble dessverre aldri hentet, og låg der under åpen himmel til alt materiale var så råttent at Einar Aakran så seg nødt til å kjøre det vekk. En tragisk endelikt på verdifull dokumetasjon av byggeskikk gikk med dette tapt.    
Uke 1827   Vidkun Quisling på Stiklestad olsok 1944  Ukjent fotograf.      
10-årsjubileum for Nasjonal Samling ble markert på Stiklestad det året. Her er Quisling og hans følge på veg opp marmortrappa mot nazibautaen. Du kan lese om bautaen i Verdal Historielags skrifter 1991. Utlånt av Verdal kommune.    
Uke 1827   Oversvømmelse av Helgådalsvegen vest for Skansbakken i 1969        
Foto av Harald Wågø.    
Uke 1827   Verdalsfanger på Falstad våren 1945        
Liste over verdalinger arresterte og som satt på Strafgefangenenlager Sal 0 på Falstad fredsdagen 7. mai 1945.    
Uke 1827   Olsokspelet på Stiklestad i 1962  Foto av Harald Wågø.      
Se forrige bilder for opplysninger.    
Uke 1827   Adkomsten til rasteplassen ved St. Olav`s Bru 22/6 2018  Foto: Eystein Ness      
Nå er det snart 3 år siden kommunen ble varslet om forfallet ved rasteplassen ved Olavsbrua oppe ved Innsvatnet, men ingen ting har skjedd. Så forslaget til Verdal kommune er som følger: Bruk en dag med gravemaskin og lastebil og fjern alt sammen og planer terrenget tilbake slik det var før plassen ble anlagt. Og når det er gjort, løft dassen på bilen og kjør på Gjenbrukstorget og tipp det av på treverkdepotet.
Det er enkelt å få midler fra det offentlige for å lage nyanlegg, men når det er snakk om vedlikehold så finnes det ikke en krone. Det var mange store fine ord når plassen ble åpnet men det ble med det.
Som det framstår nå er det til irritasjon for de som vil bruke plassen.
Bilder fra rasteplassen: KLIKK HER    
Uke 1826   Inndalen fra Havren i 2008   <=== Klikk   Foto: Eystein Ness      
    
Uke 1826   Utbygging av Industri på Ørin  Foto av Harald Wågø.      
Muligens Ellingsen Mekaniske Verksted i 1971    
Uke 1826   Olsokspelet på Stiklestad i 1962  Foto av Harald Wågø      
Det året spilte Gisle Straume kongen, som Arnljot Gelline spilte Carl-Maurits Gustin, I rollen som Tormod Kolbrunarskald, Ståle Bjørnhaug. Olaug Helberg var Grima og Gamal-Jostein ble spilt av Amund Rydland. Johan Nordlund var Torgeir Flekk og Julia Back tolket rollen som Gudrun. Instruktør, Bjarne Andersen.    
Uke 1826   Heining av ljå under fjellslåttdemonstrasjon i Finnvola 1963        
Gunnar Heggås kvesser sin ljå under Historielagets demonstrasjon av fjellslått i Finnvola.
Foto av Svein Guddingsmo.    
Uke 1826   Fossekallen mater sine unger.  Foto av Olav Malmo.      
Her foregår mating. Tre skrikende åpne gule nebb er synlige i åpningen i nerkanten av reiret. Foreldrene leverer maten mens den er i flukt (se bevegelsene i vingene) og er over i løpet av et sekund eller to. Så blir det stilt til neste foreldre ankommer med ny matforsyning og prosessen gjentar seg. Fossekallen lever av vanninsekter, larver, krepsdyr, småfisk og snegler som den finner i vannet eller på bunnen, og er den eneste spurvefugl som henter det meste av sin næring i vannet ved dykking. Redet legges alltid ved rennende vann: på en fjellhylle, under broer o.l. Det er bygget som en hytte, med inngang nedenfra. Det er bygget av mose, og er kledd innvendig med løv og strå. I april – juni legger den 4-5 hvite egg. Hunnen ruger på eggene , som klekkes etter 14-18 dager. Ungene mates av begge foreldrene, og er flyvedyktige etter ca. 23 dager. Opplysninger fra Wikipedia.    
Uke 1826   Fossekall med nebbet fullt av larver til sine unger  Bildet er tatt av Olav Malmo      
Her i en travel tid med mating av neste generasjon. Begge foreldrene i skytteltrafikk mellom matfatet og glupske unger som snart er flyvedyktig. Fossekallen ble i 1963 kåret til nasjonalfuglen i en avstemming i NRK. Fossekallen blir omkring 17–20 cm. Hannen veier cirka 53–76 g og hunnen cirka 46–70. Hannen blir imidlertid noe større enn hunnen. Fjærdrakten er brunsvart, med et markert hvitt felt på hals og bryst. Den holder seg alltid i nærheten av rennende vann, og kan dykke og svømme korte strekk under vann. Den bruker vingene som svømmeredskap når den dykker, og «spaserer« deretter på bunnen, mot strømmen. Hele året frembringer den et sitrende «tsitt-tsitt-tsitt«. Sangen forøvrig er pludrende og skurrende fløytetoner. Opplysninger fra Wikipedia.    
Uke 1825   Jernbanebrua over Ydseelva  Foto: Ole M. Larsen      
I Verdalsguiden leser vi: Det var ironisk nok denne brua, den minste av alle på strekningen Levanger - Sunnan, som ble den tøffeste å bygge. Her også pga. ekstreme bunnforhold, dvs kvikkleire. Brua er laget som en 13 meter bred steinhvelvsbru med 1,5 meter høyde over bekken. Resten er løsmassefylling over selve brukonstruksjonen. Arbeidene med brua tok 7 måneder og i den verste anleggsperioden fra april til oktober 1904 ble det jobbet 4 timer på og 8 timer av på døgndrift og all leiren ble fjernet med trillebår og spade.    
Uke 1825   Øvelse Stiklestad år 1957  Foto av Harald Wågø.      
Øvelsen foregikk i Leksdalen og Henning.    
Uke 1825   Tre svanepar ved Sulstua 9. mai 2018  Foto: Eystein Ness      
Svaner danner monogame par som varer i mange år, i mange tilfeller livet ut. Reiret er på bakken og omtrent en meter i diameter. I motsetning til mange av de andre andefuglene, deltar hannen både i bygginga av reiret og ruginga. Svaner er de største fuglene i andefamilien, og er blant de største flygende fuglene, kan veie opptil 15 kg. Dette iflge Wikipedia.    
Uke 1825   Olavsstøtta før 1942        
Gammelskolen, kirka i bakgrunnen. Til høyre, kirkestallen som ble revet i 1948.    
Uke 1825   Gammel-Jostein og Gudrun i olsokspelet 1962  Foto av Harald Wågø.      
Julia Back og Amund Rydland hadde rollene det året.    
Uke 1825   Tuset Søndre14. mai 2018  Foto: Eystein Ness      
En stille vårmorgen i de vårgrønne omgivelser sett fra Haukåsiden. Gården er en av de siste før en kommer til Henning.    
Uke 1825   Skilleparken med bassenget  Foto av Olav Johansen.      
Vektergata til venstre og Nordgata rett fram. Ukjent tidfesting, men før asfaltering av Nordgata.    
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Se Verdalselva fra luften
Klikk på bildene

Framtidens bilder.
 
 

Se 160 høstbilder fra fjell og lågland. Musikk hører med
 
 

Vår vakre elv.
 
 
 
 
 
 

De verdalske befestninger
 

Bilder fra Ulvilla
 

Jernbanebilder
 

Kirker i Verdal
 

Arbeidsliv før i tia
 

Soloppgang / Solnedgang
 
"Utsiktsbilder" i Verdal 
Kornhøst i Verdal
 

Siklastadir - Klikk i bildet og se en artig video.
 

Kvistadbonden i 1954 spilt av Øyvind Øyen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvem ble årets fotograf i Trøndersk fotoalbum i 2009.? Klikk på bildet.
 
 
   Inn etter ZZZZZ i toppen