Verdal du ligg her!
 
 Søk i tekst 
Kat:
Stikkord:  
Vis alle  
Søk eks. etter  "Leksdal"
"Helgådal","Vuku","Vinne"
    Foto av gårdsbruk i perioden 1918 - 1930 !!!! -     Søk på stikkord  (eks gårdsnavn)  (Se til venstre)
Føl og klikk på markørene                            Klikk på +'en for skille markørene bedre. Klikk på det lille bildet under her for å få opp et stort. Finn hvor en bestemt gård ligger ved å sette gårdsnavn inn i "Stikkord" til venstre og klikk på "Søk"
Lyng vestre på Stiklestad 1918

   
Lyng mellom østre og Lyng søndre vestre på Stiklestad 1918

   
Lyng søndre østre på Stiklestad 1919

   
 Husk at du kan flytte kartet ved å holde nede venstre musetast  og flytte musa eller klikke på pilene i kartet.  Zoom inn/ut med å klikke på + og -
 
KLikk på 2 ganger hvis det 1. bildet ikke kommer skikkelig opp. Husk at du kan selektere på stikkord (eks Vuku, Hallem Kjæran etc)

Loading...

Kartet fungerer ikke.
Det kommer i "Nye Verdalsbilder"
!

 -->