Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 
  Søke i billedgalleriet - gamle bilder
Album: Årstall fra   til:    
Søkeord:    Søk: (og)    Søk: (eller)    
Vis alle              
 Billedtabell for gamle bilder                                                
  Bilder pr side:   1 2 Ant sider: 2 
Id   År  
Etter Verdalsraset i 1893 fra Ness mot Stiklestad  Bnr:11208  Album: 120  /NGU004000verdalsraset1893olsen.jpg       
 
 
Hvilken heim er ukjent. Den hvite Stiklestad kirke kan sees i bak i bildet som er tatt av fotograf Olsen. Utlånt av NGU.  
**Årstall:  B: 1600   H: 901**
    
   
 

Gropa etter Verdalsraset ca 1920  Bnr:11198  Album: 120  /rasgropasfraeklomelenmotmomelenca1920snk54458.jpg       
 
 
Det er trolig Momelen bak i bildet. Det begynner å bli fast grunn i rasgropa og trær begynner vokse. Ukjent fotograf. Utlånt av SNK.  
**Årstall:  B: 1600   H: 1086**
    
   
 

Avdukingen av minnestøtta på Lysthaugen 19. mai 1894 over 33 omkomne i Verdalsraset 1893  Bnr:11173  Album: 104  /Minnestoetta Lysthaugen Avduking 1894d IF0807 1952.jpg       
 
 
Bildet er av et avisklipp i Innherreds Folkeblad 18. juli 1952. Ukjent fotograf og eier. I teksten under bildet står skrevet: Bildet er fra avsløringen av minnesteinen på Sundbyhaugen (Lysthaugen)i 1894. Vi håper det vil lykkes å få frem konturene så godt at leserne får et inntrykk av hvor grå og trist Ness-sletta presenterte seg også året etter den store naturkatastrofen.  
**Årstall:  B: 1600   H: 987**
    
   
 

Minnemarkering i 1973 i forbindelse med 80 år siden Verdalsraset.  Bnr:11154  Album: 104  /Lysthaugen1973hw.jpg       
 
 
Flere kjentfolk her. men en person som er innringet på bildet, Olaf Årstadvold, ble født på rasnatta i 1893. Han ble en av de eldste som har levd i bygda med sine vel 107 år da han døde i 2000. Foto av Harald Wågø.  
**Årstall:  B: 1600   H: 1123**
    
   
 

Sogneprest i Verdal i perioden 1880 til 1898.  Bnr:10901  Album: 114  /prostolavmollerhansenliv.jpg       
 
 
Otto Møller Hansen født i Askim i 1926. Kom fra sokneprestembete på Røros når han kom hit til bygda. Han sto hele sin tid som sokneprest på for å få bygd kapell i Vera. Året før kapellet sto ferdig, i 1898, fikk han avskjed i nåde. Les mer om kapellbyggingen og presten i boka om Vera Kirke. Hansen skal visstnok ha vært ytterst konservativ ifølge Verdalsboka om kulturlivet. Han spilte også en sentral rolle i arbeidet som fulgte etter Verdalsraset i 1893. Bildet utlånt av Lars Iver Valstad.  
**Årstall:  B: 800   H: 1163**
    
   
 

Verdalsraset 1893  Bnr:10599  Album: 59  /NGU004011verdalsrasetfranesmoen1893aune.jpg       
 
 
På bildet står skrevet at det er tatt fra Næsmoen. Det er med stor sannsynlighet feil. Det ligner mer på at det er tatt ved bakkene ved Kålen i retning Rosvold. Bildet er tatt av fotograf Aune. Utlånt av NGU-  
**Årstall: 1893 B: 1600   H: 904**
    
   
 

Ole Severin Thoresen Aksnes 1870 - 1955  Bnr:10258  Album: 114  /olesevereinaksnes18701955amt.jpg       
 
 
Ole var eier av Aksnes Søndre i Leksdalen i ett år fra 1909. Før det losjerte familien der. Ole flyttet over Leksdalsvatnet og ble gårdbruker på Nesset. Ole var gift tre ganger og ble enkemann hver gang. Under verdalsraset var han i kavalerist på Rinnleiret og dermed utkalt til redningsarbeid. Opplysninger hentet fra boka om Heimer og Folk i Leksdalen. Bildet lånt ut av Albert martin Tiller.  
**Årstall: 1950 B: 800   H: 1269**
    
   
 

Fra Nesshaugan østover etter Verdalsraset i år 1893  Bnr:10098  Album: 120  /NGU004016verdalsrasetfraneshaugan1893aune.jpg       
 
 
Til høyre nederst i bilde kan en skimte Melbygården. Åsen bakenfor er vel Melbyberget. Mellom denne og kammen til venstre, hvor Eklogårdene ligg, kan en se Verdalselva. Rasgropa med leirmelene nedenfor Jermstad kan skimtes til venstre i bildet. Bildet er tatt av fotograf Aune i Trondheim. NGU-bilde.  
**Årstall: 1893 B: 1600   H: 901**
    
   
 

Ness fra Lysthaugenområdet ca 1907  Bnr:10001  Album: 61  /ness31907.jpg       
 
 
Bilde nr. 3 av ukjent fotograf. Minnestøtta over omkomne i Verdalsraset til høyre. Til venstre innover mot Raset er området fremdeles overflødd etter jordraset i 1893.  
**Årstall: 1907 B: 1600   H: 899**
    
   
 

Utsikt over heimer tatt av Verdalsraset i 1893  Bnr:9905  Album: 120  /NGU004010verdalsrasetfranesmoen1893aune.jpg       
 
 
Bildet er tatt fra Nesmoen. Det ligner på at det over mot vestre ende av Nessleira mot Lerfald. Fotograf, Aunet. NGU-bilde.  
**Årstall: 1893 B: 1600   H: 900**
    
   
 

Verdalsraset i 1893  Bnr:9885  Album: 120  /NGU003991verdalsraset1893.jpg       
 
 
Sammensatte bilder som viser mye av de overflødde områder. Bilde til vestre er det som i dag er Nessleira. Nr 2 mot Haga og Hegstad, og det siste innover Raset. Fotograf, Hans Henrik Reusch. NGU-bilde.  
**Årstall: 1893 B: 2048   H: 418**
    
   
 

Lunnan i Raset år 1954  Bnr:9342  Album: 73  /lunnaniraset.jpg       
 
 
Nybrottsheimen ligg øst for Stiklestad ved rasporten der det store på verdalsraset gikk natten til 19. mai 1893. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=lunnan]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av Verdal kommune.  
**Årstall: 1954 B: 1600   H: 983**
    
   
 

Barlia i Ness ca 1904.  Bnr:9265  Album: 61  /barliaetterutraset1904ellertb.jpg       
 
 
Med noe oversikt over Nessleira i bakgrunnen ser en hvordan det var etter Verdalsraset. Utlånt av Tor Barli.   
**Årstall: 1904 B: 1600   H: 1179**
    
   
 

Verdalsraset 1893  Bnr:8711  Album: 61  /rasgropamotvest.jpg       
 
 
I år, natten til 19.mai er det 120 år siden denne katastrofen. Bildet tror en er tatt fra området ved Ekloa i retning Follodalen. Husa bak i bildet til høyre er vel Jermstad. Ukjent fotograf. Utlånt av SNK  
**Årstall: 1893 B: 1400   H: 943**
    
   
 

Kong Olav V på omvisning ved Jermstad i 1980  Bnr:8654  Album: 104  /kongebsokjermstad1980snk672-0630es.jpg       
 
 
Jon By og Bjarne Slapgaard orienterer om Verdalsraset. Utlånt av SNK. Foto, Erling Sommervold.  
**Årstall: 1980 B: 1600   H: 1060**
    
   
 

Ulvilla Kraftstasjon ca 1919 og noe av historien om byggingen.  Bnr:8639  Album: 61  /ulvillakraftstationca1919snk54-647.jpg       
 
 
Stasjonen ble ferdig i 1914 og før jul det året fikk vel de første kraft herfra. Utlånt av SNK   
**Årstall: 1919 B: 1600   H: 1089**
    
   
 

Lerfaldaunet etter Verdalsraset i 1893  Bnr:8571  Album: 61  /lerfaldaunetnessmellom1893es.jpg       
 
 
Til høyre gården Ness mellom. I midten Leirfaldaunet med gårdens stabbur til venstre. Bildet er tatt fra Nesmoen 21. mai 1893. Ukjent fotograf. Utlånt av SNK  
**Årstall: 1893 B: 2005   H: 1239**
    
   
 

Stulåna på Ness Skysstasjon etter Verdalsraset 1893  Bnr:8569  Album: 61  /nessstulaana1893es.jpg       
 
 
Her er andre etasje av våningshuset på Ness skysstasjon etter at leirsuppa har flyttet huset ca 200m. Bildet er tatt fra Nesshaugan 21. mai 1893. Ukjent fotograf. Utlånt av SNK  
**Årstall: 1893 B: 2016   H: 1297**
    
   
 

Amerikanske studenter på omvisning i Verdalen 1906  Bnr:8366  Album: 61  /rasgropa1906usastudentervb.jpg       
 
 
Studentene var medlemmer av St. Olaf College Student Band fra Nordthfield i Minnesota. Bandet var på turne her i landet i juli. Dette iflge opplysninger bak på bildet. I bakgrunnen ser en rasgropa etter Verdalsraset med gårdene Fåra og Skei. Hvor bildet nøyaktig er tatt er en noe usikker på men det er vel fra Ness et sted, kanskje Melbyhaugan. Utlånt av Værdalsbruket AS.   
**Årstall: 1906 B: 1600   H: 1391**
    
   
 

Rasgropa mot Fåren ca 1920  Bnr:8053  Album: 61  /rasomraadetmedskeiibakgrunnenca1920snk54-460.jpg       
 
 
Indre del av rasgropa. Raskanten er synlig i bakkant av bildet. Grøfting, vegbygging og oppsetting av gjerder har kommet igang.Utlånt av SNK rasbilde+  
**Årstall: 1920 B: 1600   H: 1151**
    
   
 

Vinne skolekorps 1959  Bnr:7920  Album: 104  /vinneskolekorps17_mai1959.jpg       
 
 
Spiller under 17. mai ved Lysthaugen i forbindelse med bekransing av minnestøtta for verdalsraset 1893.  
**Årstall: 1959 B: 1600   H: 1032**
    
   
 

Lyng vestre på Stiklestad 1918  Bnr:7646  Album: 118  /54-178-1-2lyngvestre1918snk.jpg       
 
 
Gårdsnavnet Lyng skal vistnok bety lyngvokset skråning iflge. verdalsboka. på 1600-tallet var det tre Lynggårder. Alle fikk stor skade i Verdalsraset 1893. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=lyng+vestre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Stuebygningen på bildet brandt ned. Ny hovedbygning oppbygd på samme grunnmur.Utlånt av SNK  
**Årstall: 1918 B: 1600   H: 1114**
    
   
 

Ruinene av Lyng Nordre 1918  Bnr:7586  Album: 61  /54-464-2ruineretterlyngnordre1918bordkledningavhovedbygningen.jpg       
 
 
Gården ble tatt av Verdalsraset i 1893. Det er vel restene av bordkledning på hovedbygningen som stikker opp av jorda.Utlånt av SNK  
**Årstall: 1918 B: 1600   H: 1002**
    
   
 

Utsikt inn i Raset fra Bjørken ca 1919  Bnr:7494  Album: 61  /54-449-1-2utsiktoverrasetfrabjorkenca1919~0.jpg       
 
 
Litt bak i bildet ca midt på ser det som kommet opp et hus i rasgropa. I så fall må det være ett av de første i området etter verdalsraset. Hvios noen vet mere om det så ta kontakt på tel 472 97311.Utlånt av SNK   
**Årstall: 1919 B: 1600   H: 1064**
    
   
 

Fra Raset i 1920  Bnr:7447  Album: 61  /54-462-1-2rasgropaoversiktdelermotostskeiibakgrunnen1920.jpg       
 
 
Vegetasjonen har så smått begynt å ta seg opp der leisuppa kom i 1893. Rasmelan nedenfor Jermstad og Skei står som bevis på at her var det store leirmasse i bevegelse rasnatta. På bildet kane en kan se at det er etablert en form for veg innover området.Utlånt av SNK  
**Årstall: 1920 B: 1600   H: 1202**
    
   
 

Lysthaugen minnemarkering 17.mai 1961  Bnr:7338  Album: 104  /syttendemailysthaugen1961 (2).jpg       
 
 
17-mai toget i Ness går hvert år til minnestøtta over omkomne i Verdalsraset på Lysthaugen. Der legges det, tradisjonen tro, ned krans på støtta. Utlånt av Kjellrun Barli  
**Årstall: 1961 B: 1600   H: 1113**
    
   
 

Stenesmelen etter Verdalsraset i 1893  Bnr:7305  Album: 61  /stenemelensnk.jpg       
 
 
Med Nessgrenda og Kvinnfjellet i bakgrunnen.Utlånt av Stiklestad Nasjonale Kultursenter  
**Årstall: 1893 B: 1400   H: 985**
    
   
 

Verdalselva etter verdalsraset i 1893  Bnr:7304  Album: 60  /VM492.jpg       
 
 
Usikkert hvor dette bildet tatt men kanskje kan det være fra området ved Hegstad, for høyden bak i bildet til venstre er vel Borgsåsen. Bildet er av litt dårlig kvalitet men i det mørke feltet til høyre bak i bildet kan en skimte gård, kanskje Ekle. Utlånt av Stiklestad Nasjonale Kultursenter  
**Årstall: 1893 B: 1400   H: 903**
    
   
 

Felespill på Haug i slutten 1940-årene  Bnr:7211  Album: 62  /henriklaagnesfelespill.jpg       
 
 
Til høyre står eieren, forhenværende skredder, Henrik Nelius Olsen Laagnes født 1867. Felespilleren er Ole G. Musum og ektefellen Anna født Lund. Paret var leieboere hos Henrik som var en altmuligmann. Imponerte oss ungene med sparkstøttingen som var påmontert bremser. Han deltok under redningen av folk etter Verdalsraset. Haug sto ved Lågnes midt på Nessleira. Utlånt av Olav Svedjan.  
**Årstall: 1949 B: 1866   H: 1328**
    
   
 

Rasgropa etter verdalsraset 1893  Bnr:7150  Album: 61  /verdalsrasetsnk.jpg       
 
 
Sett mot Ness.Utlånt av SNK  
**Årstall: 1893 B: 1400   H: 974**
    
   
 

Verdalsraset 1893 fra Nesshaugan  Bnr:6984  Album: 61  /rasetnessleirafranesshaugan.jpg       
 
 
Mot nord-vest. Utlånt av Stiklestad Nasjonale Kultursenter  
**Årstall: 1893 B: 1400   H: 939**
    
   
 

Vester-Kålen etter Verdalsraset.  Bnr:6978  Album: 60  /rasetvesterkaalen.jpg       
 
 
Med vegen i forkant av bildet. Rosvold og Stiklestad i bak i bildet. Utlånt av Stiklestad Nasjonale kultursenter  
**Årstall: 1893 B: 1400   H: 990**
    
   
 

Fergemann i Ness  Bnr:6945  Album: 62  /fergemanniness.jpg       
 
 
Elling Olsen Nessøren og hustru Andreanna Mikkelsdatter. Husmann på Nessøra som ble totalt utslettet i verdalsraset. Eksakt hvor den lå er usikkert, men en mener den lå noenlunde midt på Nessleira nord for Leirfallaunet i dag. Elling var fergemann i 1880-åra. Paret ble mirakuløst reddet når raset gikk. Iflge. "Rasboka" står det beskrevet hvordan og at folka på Øster-lerfald trodde det var styggen sjøl som kom til gårds da Elling overklint med leire kom til gårds. Les mere om paret og Nessøra i boka "Heimer og Folk i Ness". Bildet er utlånt av Olaf Slottemo. Fotografen var hans far, Martin.  
**Årstall: 1920 ? B: 800   H: 1151**
    
   
 

Mot Lyngsgårdene etter verdalsraset 1893  Bnr:6770  Album: 61  /lynggaarder1893sm.jpg       
 
 
Bildet er vel tatt sørover mot Ness fra området ved Hegstad.Lynggård til venstre i bildet. Utlånt av Stiklestad Museum.   
**Årstall: 1893 B: 1400   H: 844**
    
   
 

Verdalsraset - rasgropa mot Leirådalen  Bnr:6757  Album: 61  /rasetmotleiraadalen.jpg       
 
 
Rasgropa antagelig sett fra området ved Stenesmelen. Det er vel Fåra til venstre i bildet.Utlånt av Stiklestad Museum  
**Årstall: 1893 B: 1400   H: 961**
    
   
 

Nesssleira etter jordraset i 1893  Bnr:6719  Album: 61  /rasetnessleira.jpg       
 
 
Bildet er tatt fra Leirfallbakken og østover i retning Sundbygårdene. Husa vi ser i leira er nok Brugjalet og noe av Lennesgårdene. Skimter kanskje Rosvoll søndre - der husa sto urørt - til venstre i bildet. Opplyst av Svein Guddingsmo. Utlånt av Stiklestad Museum  
**Årstall: 2011 B: 1400   H: 900**
    
   
 

Stuggu Moaker`n på utraskanten  Bnr:6703  Album: 61  /huspaaraskanten.jpg       
 
 
Lyngåsen i bakgrunnen. Magnus Moaker som bodde der når raset gikk kjøpte i 1894 Buvollen oppi Stiklestad og flyttet huset dertil. Når han kom dit tok han etternavnet Buvollen. Tidligere skal han ha brukt etternavna Larsson og Tokstad. Utlånt av Stiklestad Museum  
**Årstall: 1893 B: 1400   H: 875**
    
   
 

Rasgropa mot Sundbygårdene  Bnr:6702  Album: 61  /rasetmotsundby.jpg       
 
 
Utlånt av Stiklestad Museum  
**Årstall: 1893 B: 1400   H: 962**
    
   
 

Rasgropa sett mot Guddingsbakkan  Bnr:6701  Album: 61  /rasetmorguddingsbakkan.jpg       
 
 
Utlånt av Stiklestad Museum  
**Årstall: 1893 B: 1400   H: 949**
    
   
 

På raskanten av skredet 1893  Bnr:6686  Album: 61  /paaraskantensm.jpg       
 
 
Bildet er trolig skuelystne på kanten av Stenesmelen. Kvinnfjellet kan skimtes i bakgrunnen. Utlånt av Stiklestad Museum  
**Årstall: 1893 B: 1400   H: 954**
    
   
 

Follo i Raset ca 1962  Bnr:6107  Album: 93  /folloca1962w.jpg       
 
 
Her renner Follobekken hvor det nå er laget terskler for å hindre graving. Det var i dette området Verdalsraset startet. Utlånt av Verdal kommune  
**Årstall: 1962 B: 1288   H: 972**
    
   
 

Verdalselva etter raset i 1893  Bnr:5178  Album: 60  /verdalselva_etter_vukusjoen.jpg       
 
 
Eksakt når bildet er tatt er ukjent, men det er antagelig etter at Vukusjøen gikk ut.[b][url=http://hvor.no/index.php?x=335693&y=7076332&markers=335693,7076332&zoom=4&search=Volgavlen%20]Volgavlen[/url][/b] ser en til høyre i bildet. Utlånt av Janne P. L. Bjørklund  
**Årstall: 1894 B: 1200   H: 894**
    
   
 

Verdalsraset. Heim i leirsuppa er Hammel`n.  Bnr:5163  Album: 61  /Heimileirsuppen.jpg       
 
 
Dette skal være restene av heimen Hammeln. Heimene oppå platået i bakgrunnen er Eklogårdene med Leirådalen bakenfor.Utlånt av Janne P. L. Bjørklund. [b][url=http://www.verdal.historielag.org/verdalsraset/Verdalsraset_you_tube.htm#YouTube&title=]Klikk her [/url][/b] for å se Verdal Historielag`s bilder på You Tube.  
**Årstall: 1893 B: 1200   H: 870**
    
   
 

Etter raset sommeren 1893  Bnr:5158  Album: 61  /Fra_Prestegaardsmelen.jpg       
 
 
Bildet er tatt fra melen ved Prestegården Auglen og østover mot Follodalen. I rasgropa kan en se at det foregår vedhogst flere raster kan sees nede i bunnen av gropen.Utlånt av Janne P. L. Bjørklund  
**Årstall: 1893 B: 1200   H: 866**
    
   
 

Restene av Vukusjøen  Bnr:5153  Album: 61  /Rasetogvukusjoen.jpg       
 
 
med Volgavlen til venstre. Les om Vukusjøen og raset i Vertdalsboka, "Ras i Verdal". Les også om vukusjøene i [b][url=http://verdalsbilder.no/verdalsguiden.php?s_DelKap=220&s_Tekst=&#_Toc162247473]Verdalsguiden[/url][/b] Kart over rasområdet og Vukusjøen: [b][url=http://verdalsbilder.no/verdalsguiden.php?s_DelKap=20&s_Tekst=&#_Toc162247264]Klikk her[/url][/b] Utlånt av Janne P. L. Bjørklund  
**Årstall: 1894 B: 1200   H: 824**
    
   
 

Vester-Kålen i leirsuppa   Bnr:5143  Album: 61  /Ras08.jpg       
 
 
etter jordraset i 1893. Flere hus kan skimtes bakenfor. Våttåhaugen og Volhaugen i horisonten.  
**Årstall: 1893 B: 1200   H: 896**
    
   
 

Vukusjøen etter utraset i 1893  Bnr:5135  Album: 60  /Ras06.jpg       
 
 
Bildet er tatt i retning Ness fra området ved Mønna. Volgavlen stikker fram i høyre billedkant.Utlånt av Janne P. L. Bjørklund  
**Årstall: 1894 B: 1200   H: 885**
    
   
 

Verdalsraset 1893   Bnr:5130  Album: 61  /Ras11.jpg       
 
 
Rosvoldgårdene sett fra Lerfald. Utlånt av Janne P. Bjørklund.  
**Årstall: 1893 B: 877   H: 1200**
    
   
 

Hus i leirsuppen etter Verdalsraset  Bnr:5125  Album: 61  /Ras12.jpg       
 
 
Legg merke til at det er lagt ut bro av treverk utover fra tørt land. Vil gjerne vite nærmere hva for heim dette er. Det er sikkert noen som kan gi svaret på det. I såfall ring 47297311. Utlånt av Janne P. L. Bjørklund  
**Årstall: 2010 B: 1200   H: 865**
    
   
 

Verdalsraset 1893 - Rasgropa  Bnr:5121  Album: 61  /Ras10.jpg       
 
 
Bildet er tatt innover Raset mot Skeishøgda. Utlånt av Janne P. B. Bjørklund.  
**Årstall: 1893 B: 1200   H: 890**