Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet og blant navnsatte bilder.   De navnsatte bilder finner du nederst i tabellen - markert med blått strek-
 og  eller     Ik Vis alle        Kat for NB->  Navn NB:   
 Billedgalleri     lastebil#     
Antall : 38  Id   Nr År
 Opeln til Harald Skatland ca 1938 1519753781  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11115

   Skatland drev rutebiltransport, vesentlig mellom Leksdalen og Øra ved siden av gårdsdrifta på Aksnes Søndre. Han hadde den første melkeruta med bil fra Leksdalen. Kjørte først en vanlig lastebil men kjøpte så denne med dobbelt førerhus. Opplysninger fra boka "Heimer og Folk I Leksdalen. Registrert med V-134 i kjøretøyregisteret for 1939. Utlånt av Astrid Green.                  
 Den første lastebilen til Verdal Kommune i 1950 1518522699  12 59  userpics/10028/    Bnr: 11096

   Leif Wekre kjøpte denne Reo lastebilen privat. Han solgte den til Verdal Kommune og i forbindelse med handelen ble han ansatt sjåfør på kommunebilen. En jobb som han hadde i mange år. Bildet er tatt på Hallem. Gutten på panseret er Jarle Wekre som har lånt ut bildet.                   
 Transport av regnbueørret for utetting i Inna 1969 1502440214  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10882

   Fisken kom i store tanker på lastebil fra et oppdrettsanlegg i Sør-Trøndelag. Han i de lyse klærne er skogformann Hallstein Fjesme. De andre to er ukjent.                  
 Gammel bil  1499073438  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10811

   Kassen på lasteplanet ble på denne turen benyttet til sautransport. Men denne typen kasse ble brukt til kjøring av gragalter mellom besetningene i bygda. Eieren av bilen var en kar fra Ogndalen. Utlånt av Terje Reitan                  
 Lastebiluhell på Ørmelen. 1488127645  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10666

   En Volvo lastebil har veltet på Ørmelen. Trolig under bygging av Trygg-gården. Mastua og bolighuset til Bjarne Holberg i bakgrunnen. Foto av Harald Wågø                  
 Kornkø til Mølla eller Kornsiloen ca 1963 1485716121  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10649

   Nærmest til høyre ser en vognmann Einarsen`s gård som ble kjøpt av Samvirkelaget til tomt for Postgården som sto ferdig i 1966. Vider Rindsemgården og Spinneriet. Til venstre traktorfirmaet Eik & Hausken som holdt til Ole Selnæs tidligere drev i samme bransje.                  
 Ny lastebil i 1938 1482664419  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10613

   Harld M. Sende har vært hos fotograf Anderson og foreviget nylastebilen i år 1938. Utlånt av Halvor Stornes                  
 Bussen til Severin Berg i Ulvilla 1447345004  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10084

   Utlånt av Svein Berg                  
 Bussen til Severin Berg i Ulvilla ca 1939 1421853649  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9823

   I utgangspunktet en lastebil, men påmontert "busskapell". Utlånt av Svein Berg                  
 Melklevering ved Verdal Meieri i 1955. 1419122257  12 65  userpics/10023/    Bnr: 9786

   Lastebilene er i ferd med å ta over hestetransporten.                  
 Melkrampa ved Verdal Meieri i 1954. 1410202077  12 65  uploads/2014/140908_diverse/    Bnr: 9628

   Her ser vi at ymse typer transportmidler. Fra venstra har vi en traktor så tre stk "hest og vogn", en personbil! og så en liten lastebil som tok over mer og mer av transporten. I det første hullet i veggen gikk melka inn, idet neste hullet kom det ut mussu og skommamelk? og i det siste kom de tomme melkspannene. Utlånt av Asbjørn Karlgård. Foto Alf Karlgård.                  
 Vegvedlikehold av veg i Vera ca år 1980 1394662459  12 65  userpics/10028/    Bnr: 9290

   Sjåføren er Sigvald Sjømæling mens han på lasteplanet er Trygve Sissselvold. Foto av Erling Sommervold. Utlånt av SNK.                  
 Asfaltering av Jernbanegata før 1948 1384714803  12 65  userpics/10028/    Bnr: 9079

   Ifølge kjøretøyregisteret i 1939 eies bilen av Knut Norum. I 1948 er det ingen bil oppført oppført med det nr. Ukjent fotograf.                  
 Bilen hvor soldat Ludvig Harsvik ble drept i 1940 1383768033  12 67  userpics/10028/    Bnr: 9062

   En tysk håndgranat sprengte bilen ved Gravåsbrygga like ved Moparken. Utlånt av Jørgen Suul. Foto av Ingvald Suul                  
 Utforkjøring i Helgådalen 1941 1376815822  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8934

   Uhellet skjedde ved Kleppmoen under vedkjøring for Værdalsbruket. Utlånt av AS Værdalsbruket                  
 E-verkbil fra ca 1967 1358716709  12 59  userpics/10028/    Bnr: 8426

   I bakgården på det gamle E-verket mens det var Verdal kommunale E-verk, som det står på lastebilen. Verket ble vel solgt til fylket ca 1969. Utlånt av Knut Arne Selli                  
 Opptak av tømmer ved Brattåslunet 1970 1357506010  12 60  userpics/10028/    Bnr: 8393

   Fløtingen i Helgåa opphørte i 1964, men i 1970 ble det fløtet tømmer fra en drift inne i Ferlainne og ned til Brattåslunet hvor det var oppsatt tømmerbom over elva. Ved bommen ble tømmeret tatt opp og lastet over på bil for videre transport. Mannen utpå bommen er Arnold Kjesbu og ved panseret på lastebilen skal Martin Liaklev såt. De andre vet en ikke navna på. Klikk her for bilde av bommen. Utlånt av Værdalsbruket AS                   
 Tømmerkjøring på Innsmoen 1335563936  12 65  userpics/10028/    Bnr: 7717

   Ukjent når men kanskje ca 1950. Karene er Arthur Musum og Jakob Jensen.Utlånt av Astrid Johanne Green.                  
 Grusbiler i Melbygruva 1939 1323966353  12 65  userpics/10004/    Bnr: 7239

   Biler og kjører fra venstre: Knut Norum, Alf Selnes, John Kristiansen, Alf Ness og Bjarne Valstad. Utlånt med navna av Svein Guddingsmo                  
 Grusbiler i fra 1923 i Klinga. 1323698108  12 65  userpics/10004/    Bnr: 7230

   Bildet har vel tilhørt vegarbeidskaren Jon Solberg i Vinne. Bilen til venstre eies, iflg kjøretøyregisteret fra 1931, av Nord-Trøndelag Fylkesvegvesen og er av typen I. Rugles. Sjåføren brukte blankskjermhuv på den tid. Bak på bildet står det "Brovold 1923 Klinga". Utlånt av Rolf Krokstad                  
 Gruslessing i gammeltin. 1323695717  12 65  userpics/10004/    Bnr: 7219

   En er ikke helt sikker på om dette bilde er fra Verdal`n men det har tilhørt John Solberg som var vegarbeidskar i 1930-åra. Innretningen bak bilen er nærmest en stubbebryter med en kasse som ble brukt til lesse grus i. Den tok vistnok ca en kubikkmeter. Når den ble full heistes den opp og bilen rygget under og kassen ble åpnet. Ukjent når men det må være før 1930. Utlånt av Rolf Krokstad                  
 Sigvald Selnes i lastebilen 1321018935  12 59  userpics/10004/    Bnr: 7128

   I flge. kjøretøyregisteret av 1939 var bilen en Chevrolet. Bildet er mest trolig fra 1936 elle 37.Bildet hentet fra en kalender utgitt av Arbeidernes musikkorps ca 1990                  
 Ved Betel ca 1956 1312897485  12 59  userpics/10004/    Bnr: 6915

   Barna på bildet er fra høyre: Roald Hagen, Frøydis Fikse, Ørnulf Einarsen og Magna Hojem. Bildet er interessant ut fra overgangen fra hest til motorisert som framkomstmiddel til Øra. En gråtass med melkespann på hengeren i bakgrunnen foran en melkebil som var vanlig på den tid. Lemping av spann sammen med sjåføren gikk på omgang blandt gårdbrukerene som soknet til melkeruta. Utlånt av Jorunn Overholmen.                  
 Bilparken til Knut Norum 1953 1301411958  12 59  userpics/10004/    Bnr: 6600

   personbilen er en Chevrolet 1947 modell. Bakenfor ser en møbellageret til Steinulf Eriksson (Verdal Møbelforretning).Utlånt av Kjell Norum                  
 Utgraving av byggetomta for Norumsgården 1952 1300574368  12 59  userpics/10004/    Bnr: 6576

   Utgravingen begynte for hånd men ble overtatt etter hvert av gravemaskin. Magne Holing er den nærmeste av de to som lesser massen på bilen.Utlånt av Kjell Norum                  
 Bensinstasjonen i Norumsgården 1952 1300084278  12 59  userpics/10004/    Bnr: 6557

   Sigvald Selnes holder på steller med bussen sin. Arne Gran var sjåfør på jeepèn. På andre siden av Nordgata er det en god del folk. Noe som var vanlig for inngangen til Hjørnegården var herfra. (Samvirkelagets" varehus"på den tid). Utlånt av Kjell Norum                  
 Tyske soldater ved Svebakgården ca 1943 1299916074  12 67  userpics/10004/    Bnr: 6552

   Vis a vis Norumsgården. Nå Asbjørnsens gate.Utlånt av Kjell Norum                  
 Gruslessing på gammelmåten 1298188557  12 98  userpics/10004/    Bnr: 6494

   med samtykke fra Arbeidernes Musikkorps er dette bildet hentet fra en av deres kalender først i 1990-åra. Til høyre Lars Valbekmo. Han med hvit trøye og spade er Ingemar Musum. Mellom bilene står Leif Vekre. De to andre er ukjente.                  
 Sigvald Selnes Transportforretning 1946 1258406855  12 59  userpics/10004/    Bnr: 4759

   Opprinnelig startet i 1925 av faren,O. Selnæs . Sigvald overtok forretningen i 1933. Pr 1946 disponeres 1 buss og 2 lastebiler. Bussen eies sammen med broren, Alf.                  
 Påkjørsel 1235245517  12 67  userpics/10004/    Bnr: 3535

   Her i veggrøfta ligger en tysk soldat påkjørt av sivil lastebil under krigen.Utlånt av Bo Suul                  
 Nybil 1222244677  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2900

   Harald M. Sende har kjøpt seg ny lastebil. Året er 1938 og han er her fotografert ved Elstadgården. Godt skodd for vinterføre på den tid.Utlånt av Steinar Sende                  
 Bussulykke på Stiklestad 1952 I 1213917697  12 61  userpics/10004/    Bnr: 2482

   Understellet plassert på en lastebil ved Norumsgården.Tekst, se under bilde II.Utlånt av Odd Wekre.                  
 Bussulykke på Stiklestad 1952 II 1213917635  12 61  userpics/10004/    Bnr: 2481

   Rester av karrosseriet på en lastebil ved Norumsgården.Natt til 1. påskedag i 1952 skjedde en tragisk bussulykke på Stiklestad. To ungdommer på 19 og 24 år stjal en buss på Levanger. Det var alkohol med i spillet og de startet en vanvittig kjøretur i stor fart innover til Verdal. Ferden gikk i retning Vuku men i svingen ved Stiklestad var farten for høy, bussen veltet og ble liggende på taket. Karroseriet ble nærmest skilt fra understellet. Den yngste som var sjåfør ble drept momentant. Opplysningene er fra Verdalingen 16. april 1952.Utlånt av Odd Wekre                  
 På Schei 1205792000  12 61  userpics/10004/    Bnr: 2073

   Lastebil på gården Schei i slutten av 1930-åra. Fra venstre: Brunjulf Grande, Einar Grande, Bjarne Grande, Magne Vekre, Johannes Wekre, Ingolf Grande, Leif Wekre (bilens eier), oppå førerhytta Odd Grande. Personen foran kjenner en ikke navnet på.Utlånt av Lars Grande                  
 Tømmerkjøring 1202659299  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1905

   Personene på bildet er ukjent men bilen var reg. på Lars Norum. Året er 1935. Utlånt av Karle Jensvik                  
 Høykjøring 1196884323  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1589

   Vuku Meieri kjører presset høy under 2. verdenskrig. Legg merke til at lastebilen har montert knottgenerator. Hvor bildet er tatt vites ikke, men det er muligens på Holmen Gård. Sjåføren til venstre er Ingemann Liff. Den andre Thomas Holmsberg.Utlånt av Værdalsbruket                  
 Valstadmoen 1195991906  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1543

   Dette er det gamle forsamlingslokalet på Valstadmoen. Mange berømte og beryktede fester har vært arrangert her. Huset ble revet før bygging av nytt samfunnshus i Vinne. Lastebilen tilhørte Anton Valstad og personen i forgrunnen er Eivind Valstad. Utlånt av John Solli                  
 1946 påskeretur fra Stormoen: stående: Målfrid Molde, ukjent, Andreas By og Maja By. 1189874966  12 61  userpics/10001/    Bnr: 1104

   To bilder som viser hvor "tøffe" folk var under transport til påskefjellet før.Turen gikk fra Øra til Stormoen, på den tids veier... som jeg husker godt før asfalten kom! Lastebilen ble ført av Johan Stormo, som drev all slags transport i bygda.Legg merke til generatoren, den var fremdeles montert!Utlånt av Oddvar Molde                  
Oversikt Gruppebilder
Antall : 5
Sortere navnsatt bilder etter navn                                                                                                  

 

 Ved lastebilen til Severin Berg i Ulvilla rundt 1939  Utlånt med navna av Svein Berg. 1939  15VisNavn  2179           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Tre karer og en lastebil rundt 1939.  I kjøretøyregisteret for 1939 er bilen registrert på John Johnsborg. Bilde etter Karle Jensvik. 1939  18VisNavn  3031           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Sanitetsdamer fra Sør-Leksdal klar for busstur i 1946  Turen gikk til Snåsa og bussen tilhørte Alf Liff. Snekker Oddmund Stensmo var med å lage overbygget. <br>I dag ville nok denne doningen fått kjøreforbud. Utlånt av Halvar Stornes. Hjelp med navna Kjersti Hallem. 1946  14VisNavn  1768           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Småbrukerlaget i Ness på busstur omkring år 1950  Utlånt av Olav Svedjan. Hjelp med navn, Solveig Ness. 1950  13VisNavn  1513           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Karikaturtegninger av sjåfører i Verdal i 1950-åra   Ukjent tegner og navnsettere. 1955  16VisNavn  2437           
Klikk på bildet for navn.