Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet og blant navnsatte bilder.   De navnsatte bilder finner du nederst i tabellen - markert med blått strek-
 og  eller     Ik Vis alle        Kat for NB->  Navn NB:   
 Billedgalleri     sameboplass     
Antall : 22  Id   Nr År
 Grønås lappläger - rester av bolighus 1172654203  12 23  userpics/10004/   7e Bnr: 68

   Restene etter bolighuset på Grønås lapplèger i oktober 2006. Skal vistnok ha bodd folk her fram til først på 50-tallet.                  
 Grønås Lappläger 1186778551  12 23  userpics/10004/   0 Bnr: 928

   Oversiktsbilde fra Grønås 10. august 2007.Her bodde samer helt fram til først på 50-tallet. Les i Helgådalsnytt og i boka om Vera kapell om beboerne her inne og de andre strådalssamene som holdt til langs Strådøla. På internettsiden til Helgådalen om lokalhistorien finnes også en del opplysninger om noen av boplassene.                  
 Sameboplass ved Brenntjøinnin. 1504347580  6 10  userpics/10028/    Bnr: 10916

                     
 Vedstabelen på lapplägeret ved Ottsjøan i 1960 1514572910  12 64  userpics/10028/    Bnr: 11037

   Det er ikke bare kunstneren Nils Aas som kan lage noenlunde brukbare vedstabler. Denne er vel ikke laget som noe kunstverk men til tørking av vinterved. Foto av Harald Wågø.                  
 Petra Pålsdatter og John Persson Fjellner 1296005796  12 62  userpics/10004/    Bnr: 6413

   Bodde på den lille boplassen Haugen nord for Strådalen. Foreldrene hennes bodde på Tinden. Hun og mange av deres barn døde av tæring. Les mere om disse to og de andre strådalssamene i boka om Vera kirke. Bildet som antagelig er tatt i årene etter 1900 er utlånt av Birger Sisselvold.                  
 Finn-Gunhild ca 1920 1316245340  12 62  userpics/10004/    Bnr: 7000

   Karakteristisk bilde fra strådalslappenes verden med Mannshaugan/Sukkertoppen i bakgrunnen. Gutten er Per Torkilsson fra Grønås. Gunilla Hansson, som var hennes navn, bodde på plassen Haugen nord for Strådøla ikke langt fra Strådalen. Husene er forlengst borte. Klikk her for å se spor etter det som en gang var hennes heim. Finn-Gunhild var vistnok en speiell dame som det kan leses mere om under delen om strådalslappene i boka om Vera kirke.                  
 Søsken fra Grønås Lappläger 1263503681  12 62  userpics/10004/    Bnr: 5014

   Per og Brita Torkildsson tilhørte familien som bodde i Grønås. Bildet antas å være fra 1930-åraUtlånt av Arve Haldorsen                  
 Ved Brenntjønnin i 1936 1219697492  12 62  userpics/10004/    Bnr: 2770

   Navn finns under "navn i bilde"Foto Olaug Kulsli                  
 Anna Steinfjell og en turist fra Litjmoen 1351965276  12 62  userpics/10028/    Bnr: 8236

   Bildet er tatt utenfor vintergamman ved Breinntjønnin ca år 1946. Sommergaman lå i Slåggåvika ved Skalsvatnet. Les mere om samene i bind B av boka "Heimer og Folk i Inndalen og Sul". Utlånt av Gunhild Elnes                  
 Grønås 1267694903  12 64  userpics/10022/    Bnr: 5188

   Bolighuset fra ca 1950. Noen år senere ble plassen fraflyttet.                  
 Jo med gitaren ca 1950 1318886215  12 62  userpics/10004/    Bnr: 7073

   Jo Grønås var den siste vandringsmann av strådalssamene. Han bodde i en enkel koie innpå Grønås. Levde et enkelt liv med beskjedne krav til hverdagen.Haddde mye kontakt med Vera hvor bildet er tatt. Når han ble inhentet av alderdommen pakket han sekken med det kjæreste han eide, gitaren og munnspillet, og flyttet til aldersdomshemmet i Undersåker der han døde i 1962. Les mere om mannen i boka om Vera kirke. Utlånt av Odd Petter Haldorsen.                  
 Grønås Lappleger ved Strådøla før år 1950 1389370945  12 119  userpics/10028/    Bnr: 9178

   Bolighuset som ble fraflyttet først i 1950-åra. Huset ble oppsatt av AS Værdalsbruket i forbindelse med tømmerdrift her inne i 1930-åra. Når den var over fikk samene overta husa. Nå er huset ramlet ned og snart har vel naturen tatt alt tilbake. Ukjent fotograf.                   
 Grønås Lappläger 1255293272  12 61  userpics/10004/    Bnr: 4588

   Bildet er fra en skitur som Vera skole hadde hit en gang i 1950-åra. Klikk også her for å se hvordan tilstanden er for bolighuset i 2008                   
 Jordgamma hans Jo 1261344380  12 61  userpics/10004/    Bnr: 4926

   Jordgamma til Jo Grønås ved Grønås Lappläger ved Strådøla en times marsj innenfor Strådalen. Bildet mener en er fra ca 1948. Utlånt av Alvhild Sisselvold                  
 Gamma ved Kvilbekken i Sul ca 1960 1383770492  12 104  userpics/10028/    Bnr: 9070

   Nils Persson og Elsa Steinfjell Persson bodde her i perioden 1952-1967 mens de drev med rein i Færen Reinbeitedistrikt. De hadde to barn. Flyttet til Søsjø Sameby i Sverige. Gamma lå ved Kvilbekken ca. midtveis mellom Sul og Brenntjønnin. Utlånt av Karin Rekve.                  
 Steinfjellamma ved Brenntjønnin ca 1968 1384714425  12 119  userpics/10028/    Bnr: 9078

   I flge. boka om "Heimer og folk i Inndalen og Sul"var det bosetting her fram til 1976 når storgamma brann ned. Skigåeren i forgrunnen er Johannes Risan. Utlånt av Svein Guddingsmo.                  
 Gamma ved Brenntjønnin ca 1984 1239228303  12 69  userpics/10004/    Bnr: 3754

   Les om samene og boplassen ved Brenntjønnin i Verdalsboka "Heimer og Folk i Sul og Inndalen".                  
 Verdal Historielags tur til Grønås Lappläger i 1988 1407306600  12 69  userpics/10028/    Bnr: 9546

   Her under kryssing av Strådøla. De to nærmeste er Ronald Indal og Ola Røstad. Utlånt av Svein Guddingsmo.                  
 Medlemmer i Verdal Historielag på Grønås Lappäger i 1988 1407307179  12 69  userpics/10028/    Bnr: 9547

   Her ved bolighuset som ble oppsatt av Værdalsbruket i forbindelse med skogsdrift i 1930-åra. Lappene fikk overta bygningene når hogsten ble avsluttet. I dag er huset nærmest jevnet med jorden. Utlånt av Svein Guddingsmo. Klikk her for bilde fra 2007.                  
 Med Kjell Minsås på tur til Grønås Lappläger 1246961667  6 10  userpics/10001/    Bnr: 4158

                     
 Grønås 2011 1312288852  6 2  userpics/10004/    Bnr: 6906

   Bolighuset på Grønås råtner ned. Merkbar forandring for hvert år. Klikk her for bilde fra 2007 og her for bilde fra ca 1950.                   
 Veteranan Turlag på Grønås 26062013 1372410489  9 38  userpics/10028/    Bnr: 8846

   Hele flokken på vel 30 deltakere samlet foran restene av bolighuset på den samiske boplassen.                  
Oversikt Gruppebilder
Antall : 8
Sortere navnsatt bilder etter navn                                                                                                  

 

 Stiklestad Samemisjonsforening omkring år 1927  Møte hos Ole Støa. Foreningen ble kalt for "Lappeforeningen". Utlånt av Marit Skjerve. Navna hentet fra Verdal Historielag`s årbok 1987. 1927  11VisNavn  956           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Besøk hos lappene ved Grønås Lappleger i Strådalen innenfor Vera omkring år 1930  Utlånt av Eldbjørg Wæren. Hjep med navna fra Birger Sisselvold. 1930  12VisNavn  1136           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Veresbygg på besøk ved Grønås Lappleger omkring år 1941   Utlånt av Eldbjørg Wæren. Hjelp med navna fra kårfolket på Sisselvollen. 1942  12VisNavn  1184           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Påsketur til sameboplassen ved Brennntjønnin i 1943.  Utlånt med navna av Oddvar Molde. 1943  18VisNavn  2981           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Vera skole på tur til Grønås Lappläger år 1946  Utlånt med navna av Alvhild Sisselvold. 1946  12VisNavn  1256           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Sverming i Vera omkring år 1946  Brita Grønås bodde i Grønås lappläger ved Strådøla innenfor Vera. Utlånt med navna av Alvhild Sisselvold. 1946  12VisNavn  1285           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Vera skole på skitur til Grønås Lappläger i år 1946  Utlånt av Alvhild Sisselvold. Hjelp med navna, Odd Petter Haldorsen. 1946  13VisNavn  1729           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Barn i Vera omkring år 1950  Barn fra Vera sammen med Jo Grønås i Strådalen ca 1950. Jo var bosatt innpå Grønås Lappläger. Utlånt og navnsatt av Odd Petter Haldorsen. 1950  09VisNavn  345           
Klikk på bildet for navn.