Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri     vuku   bro  bru
Antall :   Id   Nr År
 Russiske krigsfanger sammen med John Dillan Fra Vuku Røde kors 1544261870   67  userpics/10033/    Bnr: 11417

                 
 Den nye Holmsbrua har fått tredekket på plass 28. november 2018 1543523352   15  userpics/10033/    Bnr: 11409

                 
 Den nye Holmsbrua er under montering 4.november 2018. 1541361537   15  userpics/10033/    Bnr: 11384

                 
 Bollgardsletta fra Tomtberget 6. oktober 2018 1541256304   54  userpics/10033/    Bnr: 11376

                 
 Traktor på hengebrua ved Holmsberget i Vuku A 1538321528  12 60  userpics/10033/    Bnr: 11351

   Trygve Rotmo på veg over brua med gråtassen og henger ca. 1970. Bildet skal visstnok være brukt som argument for bygging av ny bru over Inna. Det hjalp tydeligvis for 21. januar 1972 ble nybrua åpnet. Klikk her avisbilde fra åpningen. Kjetil Dillan har reparert et mye skadet originalbilde.(se neste bilde). Et tydelig bevis på at bilder kan bli som nye i redigeringsprogrammet Photoshop, selv om org. ser trasig ut.              
 Traktor på hengebrua ved Holmsberget i Vuku B 1538320916  12 60  userpics/10033/    Bnr: 11350

   Originalbilde med mange skader. Se forrige bilde etter reparasjonen. Eier av bildet, Grete Rotmo.               
 Peder Pedersen Storhaug 1537469364  12 62  userpics/10033/    Bnr: 11336

   Født 19. mai 1807. Gift med Sigri Ellevsdtr. f. 29.11.1816 Holmen. Peder var husmann på Storhaugen på Årstadbakkan. Arbeidet som sagbruksarbeider. Paret hadde 7 barn: Ingeborg f.1837 (døde 2 år gammel), Ingeborganna f1840, Marit f1842,Petter Lindset f1846 (druknet i Kverna under fløting i 1888),Ellev f1849, Maria f1852, Mikal f1859. Ellev,Maria og Mikal utvandret til Amerika i 1882-83. Så, 22 april 1891 utvandret Peder og Sigrid i en alder av 84 og 75 år til Osakis i Minnesota, sannsynligvis til ett av sine barn som hadde reist 8-9 år tidligere. Slekta etter paret er stor med mange grener. bl.a. Storhaugslekta. En annen gren rett nedadstigende fram til i dag er følgende.1. Peder Storhaug. 2. Petter Lindset, husmand på Årstadvaldet. 3. Ragnhild Elise Lindset,f 30071877, gift med Ellev Ellevsen Stubbe på Tingvold i Vuku (Nessi). 4. Ingeborg Stubbe , f 18011909, gift med Harald Lundgren, drivere av Tingvold. 5. Ingrid Lundgren, gift Oldren, drivere av Tingvold. 6. John Olav Oldren, driver av Tingvold. 7. Ingeborg Vinne Oldren, datter av John Olav. Bildet som er utlånt av Ingrid Oldren er trolig tatt etter Peder kom til Amerika.              
 Minimal vannføring i Verdalselva ved Østnesbrua 4. august 2018 1533899823  5 15  userpics/10033/    Bnr: 11299

   Varmsommeren 2018 med nesten ingen nedbør gav minimalt med vassføring i elva og på det tidspunkt bildet ble tatt var den på det minste med ca. 2,5 m3 i sekundet. Dette fordelt på 1,8 m3 i Helgåa ved Grunnfossen og 0,7 m3 i Inna ved Dillfossen. Middelvannføringen i elva ved utløpet er på ca. 56,5 m3 pr. sek. På grunn av den den lave vannstanden ble det stopp i laksefisket. Fiskekulpene ble overtatt av badende barn og ungdommer. I følge Wikipedia er elva 20,73 km lang (Ørin - samløpet Inna/Helgåa ved Holmen). Medregnet tilløpselvene Helgåa/Strådøla er lengden 93,99 km. og har et nedbørfelt på 1 467,57 km².              
 Reparasjon av den gamle Østnesbrua 1531816562  12 60  userpics/10033/    Bnr: 11259

   Et noe uskarpt avisbilde er hentet fra Innherreds Folkeblad 12. september 1952. Vegvesenet står for arbeidet. Bygningen bak i bildet er Vuku Meieri.               
 Ordfører Klaus Stavø`s begravelse ved Vuku Kirke 2. februar 1969 1531094506  12 126  userpics/10033/    Bnr: 11253

   Stavø var ordfører fra 1968 til han døde i 1969. Foto av Harald Wågø              
 Aktivitet i Vuku 1. mai 2018 1525365732  22 54  userpics/10033/    Bnr: 11186

   Bygging av ny barnehage, leiligheter på Stenetomta og ved Østnesbrua. Oppfylling av gressbanen for å unngå oversvømmelse av bane og flomsikringstiltak i elva ved bensinstasjonen. Og på Storvukku har våronna kommet i gang med pløying. Bilde fra Tomtberget.              
 Gammelstuggu i Midt-Holmen Nordre i 1967 1510912767  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10986

   Ifølge Norges Bebyggelse ble den oppført i 1865 og inneholdt 14 rom. Foto av Harald Wågø.              
 Nordenget og Midt-Holmen ca 1954 1507784701  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10948

   Gården Midt-Holmen er borte i dag. Og i Nordenget har det kommet til flere hus på sørsiden av vegen. Utlånt av Just Roar Wohlen              
 Nord-Holmen og Nordenget ca år 1953 1506787556  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10938

   Vegen opp til Årstadbakkene ble bygd i 1950-51 ifølge Knut Helden. Det samme ble boligen på venstre side i Nordenget. Utlånt av Just Roar Wohlen              
 Vedlikehold på brukara under Østnesbrua i Vuku 1494847238  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10748

                 
 Etter flommen i Vuku 22. februar 2006 1493473155  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10734

                 
 Breding Østre i Vuku ca 1922 1491123176  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10701

   Ukjent hvem som har tatt bildet av "Øver-Bregn". Men trolig er det Ole Snekkermo som var fotograf og han losjerte på nabogården. Utlånt av Rut Åse Prestmo.              
 Flom ved Nysete i Vuku år 1968 1490518668  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10687

   Helgåa er flomstor ved Holmsbrua. Foto av Harald Wågø.               
 Den gamle og den nye brua over Inna ved Holmsberget i Vuku 1488283396  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10671

   Byggingen av nybrua startet i 1971 og brua ble åpnet av ordføreren i januar 1972. Foto av Harald Wågø. Klikk her for avisbilde fra åpningen.               
 Flom i Vuku på valgdagen i 1947 1480316337  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10585

   Her ved Holmsberget på vestsiden av Inna. Ikke mye klaring opp til hengebrua som var adkomsten til Småland på den tid. På grunn av flommen ble det omvalg for folk kom seg ikke på valglokalene. Bildet lånt ut av Værdalsbruket AS.              
 Hjellan Vestre på Hellbakkan ca 1962 1477643962  12 93  userpics/10028/    Bnr: 10564

   Utlånt av SNK              
 Stubsve i Vuku ca 1962 1470504586  12 93  userpics/10028/    Bnr: 10451

   Utlånt av SNK.              
 Holmen gård i Vuku før restaureringen 1469202229  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10432

   Holmen Gård er en herskapelig storgård fra 1840-årene og er hovedsete for AS Værdalsbruket. Nicolai Jenssen kjøpte Verdalsbruket i 1832 og nybygger gården der hvor den ligger i dag. Bakgrunnen for flyttingen skal ha vært et karjolvelt i de bratte bakkene opp til gården. Hovebyggningen er tegnet av en tysk arkitekt, Meinhardt. Han hadde hatt 5 års praksis hos slottsarkitekten i St. Petersburg før han slo seg ned i Trondheim. Både husets form og fine detaljer ute og inne tyder på at han har hatt russiske landsteder som forbilder. Hovedbygningen står på ca. 1 meter tykk gråsteinsmur. Alle husets vegger, både ytre og indre er laftet av øksehogd tømmer. Opprinnelig var det synlige tømmervegger på noen rom, for øvrig tapet. Før tapetsering ble tømmerveggene rappet med leire. I spisesalen ligger det opprinnelige grangulvet. Gården har vært sjefsbolig fra 1908 til 1992. Før dette var det familien Jenssens sommersted. Familien Jenssen eier Værdalsbruket frem til 1908. I Jenssens periode ble det bl.a. bygget dampsag på Ørmelen til erstatning for fossesagene (1872). Den samlede enhet som Værdalsbruket utgjør i dag, har vært uendret i ca. 200 år når en ser bort fra innkjøpet av eiendommen Færen Nordre fra Selbo Kobberverk i 1861, og utskillelsen av de tidligere leilendingsgårdene med husbehovsskog etter 1912. Navnet Værdalsbruket ble tatt i bruk ca. 1860. Eiendommen utgjør ca. 900000 dekar, tilsvarende 58 % av Verdal kommunes totalareal. Informasjonen er hentet fra Værdalsbrukets nettside.              
 Samløpet mellom Inna Helgåa i 1945 1465204122  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10361

   Bildet er tatt fra Tomtberget. Holmen Gård midt i bildet. Utlånt av AS Værdalsbruket.              
 Brua over Inna til Småland i Vuku 19. april 2015 1437295080  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10022

                 
 Dillan fra Hellmarka 19. april 2015. 1432198146  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9965

                 
 Vukuhallen, det nye landemerket i Vuku 16. februar 2015 1424194566  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9854

   Åpning på vårparten.              
 Vukumanån i Åbofjellet. 1416787528  6 10  userpics/10023/    Bnr: 9761

   På tur til Orvilldalen på norsk side. 3km i lett terreng. Brua ligger 6 km inn i Sverige.              
 Slapgård nordre i Vuku 1954 1405084563  12 73  userpics/10028/    Bnr: 9499

   Breding, eller Bregn, om en vil bak i bildet. Klikk her Utlånt av Verdal kommune              
 Kvellomoen nord for Finnmyra år 1954 1403337713  12 73  userpics/10028/    Bnr: 9460

   Arne Heggås flyttet hus hit fra Liamoen og bygde nytt uthus her først i 1950-åra. Liamoen lå lenger nord ned mot grustaket ved Kvelstad i Vuku. Dette iflge. boka "Heimer og Folk i Ness". I bakgrunnen ser en Leirådalen. Klikk her for kart. Utlånt av Annar Skjerve              
 Den nye Østnesbrua i 1950-åra 1403336840  12 68  userpics/10028/    Bnr: 9456

   Postkort utlånt av Arne Østråt              
 Flom i Vuku 20. oktober 1947 1400012959  12 60  userpics/10028/    Bnr: 9374

   Her i krysset opp mot Østnesbrua med oversvømt bensinpumpe. Klikk her for bilde ved Holmen gård samme dato. Utlånt av Verdal kommune.              
 Vuku ca 1960 1399265372  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9367

   Store forandringer siden bildet ble tatt. Mange av husa er revet og det er "snautt" oppi Blåhaugen. Like ved brua kan en se slangetårnet til brannvesenet i Vuku. Foto Sigmund Karlgård. Utlånt av Alf Karlgård              
 Bollgarden Vestre i Vuku 1954 1393404464  12 73  userpics/10028/    Bnr: 9244

   Klikk her for kart, og her for bilde fra 1962 og her for bilde fra 1927. Utlånt av Verdal kommune.              
 Den gamle Østnesbrua før 1906 1391248084  12 60  userpics/10028/    Bnr: 9206

   Brua ble bygd 1889-90 men den ble tatt av vannmassen i 1893 og senere oppbygd på brukara som ble forhøyet med ca 60 cm. Ugreitt med navnet Bredingsberg for på kortet står skrevet Brislingsberg. Utlånt av Tor Bjartan              
 Kvelstadlia nord for Kvelloa 1388603631  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9160

   Husa som nå er borte lå rett ovenfor grustaket ved Kveldstad. Dyrkajorda er godt synlig. Utlånt av Olav Svedjan.              
 Vuku sentrum mellom 1925 - 1930 1378877226  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8958

   Bildet er lagt ut tidligere, men av dårligere kvalitet. Foto av Henning Anderson. Utlånt av SNK. Kjetil Dillan hadde denne kommentaren da bildet ble lagt ut forrige gang: Bildet er nok tatt mellom 1926 og 1930 et sted. Skolen lengst unna oppå Ekerbakken, er oppført 1920. "Karenstuggu" som er på andre siden av vegen ble flyttet nedpå Øra "først på" 30-tallet, som det står i VH årbok 1987 i en arikkel av Svein Haugan om Håndtverkere på Bredingsberg. Videre kan jeg ikke se eiendommen "Solbakken" oppført i 1926, som skulle vært synlig i ytterste venstre kant på bildet. Hvis den eiendommen er utenfor billedkanten, har vi slingringsmonn på 1920 til 1930. "Karenstuggu er samme hus som "Fagerhein" gnr 18 bnr 15 på Øra. I Norges bebyggelse står det at den er oppført i 1930.Tror vi lander på ca 1925-30.              
 Mot Holmen gård i Vuku 1985 1376814697  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8932

   Til venstre i bildet ser en Midt-Holmen. De fleste husa på den gården er borte i dag. Utlånt av AS Værdalsbruket.               
 Fra Storflommen i Vuku høsten 1947 1376392131  12 60  userpics/10028/    Bnr: 8922

   Bildet er tatt nedover Inna mot samløpet med Helgåa. Utlånt av AS Værdalsbruket.              
 Stubskin østre og vestre i Vuku 1954 1375868588  12 73  userpics/10028/    Bnr: 8911

   Klikk her for kart. Utlånt av Verdal kommune              
 Balgård søndre i Vuku 1927 1371219013  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8804

   Klikk her for kart. Utlånt av SNK              
 Bollgarden Vestre i Vuku 1927 1371209901  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8796

   Klikk her for kart. Utlånt av SNK              
 Taugtrekking på Østnesbrua under Vukudagan 2013 1370722537  9 38  userpics/10028/    Bnr: 8785

                 
 Østnes, Østnsbrua og COOP-en i Vuku 20.mai 2013 1369211260  22 54  userpics/10028/    Bnr: 8749

   Sett fra Steinsvåttån eller om en vil, Stene bygdeborg eller Dillberget.              
 Elverum østre i Vuku ca år 1932 1368262760  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8707

   Klikk her for kart. Nye hus blesenere bygd nede ved vegen. I dag er det hest som gjelder på eiendommen. Utlånt av Svein Arne Flyum.              
 Auskingårdene i Vuku 1922 1366214519  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8648

   Klikk her for kart. Utlånt av SNK              
 Stubskinsgårdene vest for Vuku 1962 1364291289  12 93  userpics/10028/    Bnr: 8596

   Utlånt av Verdal kommune.              
 Bollgardssletta i Vuku 1962 1363343190  12 93  userpics/10028/    Bnr: 8565

   Utlånt av Verdal kommune.              
 Samløpet Inna og Helgåa 1962 1363343128  12 93  userpics/10028/    Bnr: 8564

   Me-Hellan i forgrunnen. Utlånt av Verdal kommune              
 Mønnes vestre i Vuku 1930 1363342822  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8561

   Klikk her for kart. Utlånt av SNK