Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    
Stikkord: og  eller   Ik Vis alle    1. stikkord-felt blankes ut ved søk på "eller"
 Billedgalleri     vuku   bro  bru
Antall : 191  Id   Nr År
 Gammelstuggu i Midt-Holmen Nordre i 1967 1510912767  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10986 xx

   Ifølge Norges Bebyggelse ble den oppført i 1865 og inneholdt 14 rom. Foto av Harald Wågø.              
 Nordenget og Midt-Holmen ca 1954 1507784701  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10948 xx

   Gården Midt-Holmen er borte i dag. Og i Nordenget har det kommet til flere hus på sørsiden av vegen. Utlånt av Just Roar Wohlen              
 Nord-Holmen og Nordenget ca år 1953 1506787556  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10938 xx

   Vegen opp til Årstadbakkene ble bygd i 1950-51 ifølge Knut Helden. Det samme ble boligen på venstre side i Nordenget. Utlånt av Just Roar Wohlen              
 Vedlikehold på brukara under Østnesbrua i Vuku 1494847238  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10748 xx

                 
 Etter flommen i Vuku 22. februar 2006 1493473155  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10734 xx

                 
 Breding Østre i Vuku ca 1922 1491123176  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10701 xx

   Ukjent hvem som har tatt bildet av "Øver-Bregn". Men trolig er det Ole Snekkermo som var fotograf og han losjerte på nabogården. Utlånt av Rut Åse Prestmo.              
 Flom ved Nysete i Vuku år 1968 1490518668  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10687 xx

   Helgåa er flomstor ved Holmsbrua. Foto av Harald Wågø.               
 Den gamle og den nye brua over Inna ved Holmsberget i Vuku 1488283396  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10671 xx

   Byggingen av nybrua startet i 1971 og brua ble åpnet av ordføreren i januar 1972. Foto av Harald Wågø. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-8487]Klikk her [/url][/b] for avisbilde fra åpningen.               
 Flom i Vuku på valgdagen i 1947 1480316337  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10585 xx

   Her ved Holmsberget på vestsiden av Inna. Ikke mye klaring opp til hengebrua som var adkomsten til Småland på den tid. På grunn av flommen ble det omvalg for folk kom seg ikke på valglokalene. Bildet lånt ut av Værdalsbruket AS.              
 Hjellan Vestre på Hellbakkan ca 1962 1477643962  12 93  userpics/10028/    Bnr: 10564 xx

   Utlånt av SNK              
 Stubsve i Vuku ca 1962 1470504586  12 93  userpics/10028/    Bnr: 10451 xx

   Utlånt av SNK.              
 Holmen gård i Vuku før restaureringen 1469202229  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10432 xx

   Holmen Gård er en herskapelig storgård fra 1840-årene og er hovedsete for AS Værdalsbruket. Nicolai Jenssen kjøpte Verdalsbruket i 1832 og nybygger gården der hvor den ligger i dag. Bakgrunnen for flyttingen skal ha vært et karjolvelt i de bratte bakkene opp til gården. Hovedbyggningen er tegnet av en tysk arkitekt, Meinhardt. Han hadde hatt 5 års praksis hos slottsarkitekten i St. Petersburg før han slo seg ned i Trondheim. Både husets form og fine detaljer ute og inne tyder på at han har hatt russiske landsteder som forbilder. Hovedbygningen står på ca. 1 meter tykk gråsteinsmur. Alle husets vegger, både ytre og indre er laftet av øksehogd tømmer. Opprinnelig var det synlige tømmervegger på noen rom, for øvrig tapet. Før tapetsering ble tømmerveggene rappet med leire. I spisesalen ligger det opprinnelige grangulvet. Gården har vært sjefsbolig fra 1908 til 1992. Før dette var det familien Jenssens sommersted. Familien Jenssen eier Værdalsbruket frem til 1908. I Jenssens periode ble det bl.a. bygget dampsag på Ørmelen til erstatning for fossesagene (1872). Den samlede enhet som Værdalsbruket utgjør i dag, har vært uendret i ca. 200 år når en ser bort fra innkjøpet av eiendommen Færen Nordre fra Selbo Kobberverk i 1861, og utskillelsen av de tidligere leilendingsgårdene med husbehovsskog etter 1912. Navnet Værdalsbruket ble tatt i bruk ca. 1860. Eiendommen utgjør ca. 900000 dekar, tilsvarende 58 % av Verdal kommunes totalareal. Informasjonen er hentet fra Værdalsbrukets nettside.              
 Samløpet mellom Inna Helgåa i 1945 1465204122  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10361 xx

   Bildet er tatt fra Tomtberget. Holmen Gård midt i bildet. Utlånt av AS Værdalsbruket.              
 Brua over Inna til Småland i Vuku 19. april 2015 1437295080  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10022 xx

                 
 Dillan fra Hellmarka 19. april 2015. 1432198146  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9965 xx

                 
 Vukuhallen, det nye landemerket i Vuku 16. februar 2015 1424194566  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9854 xx

   Åpning på vårparten.              
 Vukumanån i Åbofjellet. 1416787528  6 10  userpics/10023/    Bnr: 9761 xx

   På tur til Orvilldalen på norsk side. 3km i lett terreng. Brua ligger 6 km inn i Sverige.              
 Slapgård nordre i Vuku 1954 1405084563  12 73  userpics/10028/    Bnr: 9499 xx

   Breding, eller Bregn, om en vil bak i bildet.[b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=slapg%E5rd+nordre+i+] Klikk her [/url][/b] Utlånt av Verdal kommune              
 Kvellomoen nord for Finnmyra år 1954 1403337713  12 73  userpics/10028/    Bnr: 9460 xx

   Arne Heggås flyttet hus hit fra Liamoen og bygde nytt uthus her først i 1950-åra. Liamoen lå lenger nord ned mot grustaket ved Kvelstad i Vuku. Dette iflge. boka "Heimer og Folk i Ness". I bakgrunnen ser en Leirådalen. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=kvellomoen]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av Annar Skjerve              
 Den nye Østnesbrua i 1950-åra 1403336840  12 68  userpics/10028/    Bnr: 9456 xx

   Postkort utlånt av Arne Østråt              
 Flom i Vuku 20. oktober 1947 1400012959  12 60  userpics/10028/    Bnr: 9374 xx

   Her i krysset opp mot Østnesbrua med oversvømt bensinpumpe. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1587]Klikk her [/url][/b] for bilde ved Holmen gård samme dato. Utlånt av Verdal kommune.              
 Vuku ca 1960 1399265372  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9367 xx

   Store forandringer siden bildet ble tatt. Mange av husa er revet og det er "snautt" oppi Blåhaugen. Like ved brua kan en se slangetårnet til brannvesenet i Vuku. Foto Sigmund Karlgård. Utlånt av Alf Karlgård              
 Bollgarden Vestre i Vuku 1954 1393404464  12 73  userpics/10028/    Bnr: 9244 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=Bollgarden+vestre]Klikk her [/url][/b] for kart, [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-8508]og her [/url][/b] for bilde fra 1962 [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-8796]og her [/url][/b] for bilde fra 1927. Utlånt av Verdal kommune.              
 Den gamle Østnesbrua før 1906 1391248084  12 60  userpics/10028/    Bnr: 9206 xx

   Brua ble bygd 1889-90 men den ble tatt av vannmassene (Vukusjøen 2) i 1893 og senere oppbygd på brukara som ble forhøyet med ca 60 cm. Ugreitt med navnet Bredingsberg for på kortet står skrevet Brislingsberg. Utlånt av Tor Bjartan              
 Kvelstadlia nord for Kvelloa 1388603631  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9160 xx

   Husa som nå er borte lå rett ovenfor grustaket ved Kveldstad. Dyrkajorda er godt synlig. Utlånt av Olav Svedjan.              
 Vuku sentrum mellom 1925 - 1930 1378877226  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8958 xx

   Bildet er lagt ut tidligere, men av dårligere kvalitet. Foto av Henning Anderson. Utlånt av SNK. Kjetil Dillan hadde denne kommentaren da bildet ble lagt ut forrige gang: Bildet er nok tatt mellom 1926 og 1930 et sted. Skolen lengst unna oppå Ekerbakken, er oppført 1920. "Karenstuggu" som er på andre siden av vegen ble flyttet nedpå Øra "først på" 30-tallet, som det står i VH årbok 1987 i en arikkel av Svein Haugan om Håndtverkere på Bredingsberg. Videre kan jeg ikke se eiendommen "Solbakken" oppført i 1926, som skulle vært synlig i ytterste venstre kant på bildet. Hvis den eiendommen er utenfor billedkanten, har vi slingringsmonn på 1920 til 1930. "Karenstuggu er samme hus som "Fagerhein" gnr 18 bnr 15 på Øra. I Norges bebyggelse står det at den er oppført i 1930.Tror vi lander på ca 1925-30.              
 Mot Holmen gård i Vuku 1985 1376814697  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8932 xx

   Til venstre i bildet ser en Midt-Holmen. De fleste husa på den gården er borte i dag. Utlånt av AS Værdalsbruket.               
 Fra Storflommen i Vuku høsten 1947 1376392131  12 60  userpics/10028/    Bnr: 8922 xx

   Bildet er tatt nedover Inna mot samløpet med Helgåa. Utlånt av AS Værdalsbruket.              
 Stubskin østre og vestre i Vuku 1954 1375868588  12 73  userpics/10028/    Bnr: 8911 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=stubskin+%F8stre+og+vestre+i+vuku&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av Verdal kommune              
 Balgård søndre i Vuku 1927 1371219013  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8804 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=balg%E5rd+s%F8ndre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av SNK              
 Bollgarden Vestre i Vuku 1927 1371209901  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8796 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=balg%E5rd+vestretitle=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av SNK              
 Taugtrekking på Østnesbrua under Vukudagan 2013 1370722537  9 38  userpics/10028/    Bnr: 8785 xx

                 
 Østnes, Østnsbrua og COOP-en i Vuku 20.mai 2013 1369211260  22 54  userpics/10028/    Bnr: 8749 xx

   Sett fra Steinsvåttån eller om en vil, Stene bygdeborg eller Dillberget.              
 Elverum østre i Vuku ca år 1932 1368262760  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8707 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=elverum+%F8stre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Nye hus blesenere bygd nede ved vegen. I dag er det hest som gjelder på eiendommen. Utlånt av Svein Arne Flyum.              
 Auskingårdene i Vuku 1922 1366214519  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8648 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=ausking%E5rdene&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av SNK              
 Stubskinsgårdene vest for Vuku 1962 1364291289  12 93  userpics/10028/    Bnr: 8596 xx

   Utlånt av Verdal kommune.              
 Bollgardssletta i Vuku 1962 1363343190  12 93  userpics/10028/    Bnr: 8565 xx

   Utlånt av Verdal kommune.              
 Samløpet Inna og Helgåa 1962 1363343128  12 93  userpics/10028/    Bnr: 8564 xx

   Me-Hellan i forgrunnen. Utlånt av Verdal kommune              
 Mønnes vestre i Vuku 1930 1363342822  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8561 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=m%F8nnes+vestre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av SNK              
 Mønnes østre i Vuku 1930 1363342691  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8560 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=m%F8nes+%F8stre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart              
 Efskin i Vuku 1962 1362859269  12 93  userpics/10028/    Bnr: 8549 xx

   Utlånt av Verdal kommune.              
 Slapgård nordre i Vuku 1930 1362325425  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8540 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=slapg%E5rd+nordre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av SNK              
 Slapgård vestre i Vuku 1930 1362325285  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8539 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=slapg%E5rd+vestre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK.              
 Mønnes Nordre i Vuku 1930 1361973140  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8531 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=m%F8nnes+nordre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av SNK.              
 Jøsåsmoen i Østnesbakkan 1962 1361961618  12 93  userpics/10028/    Bnr: 8524 xx

   Nedlagt og fraflyttet i dag. Hellbakkan i bakgrunnen. Utlånt av Verdal kommune.              
 Kvello nordre ved Finnmyra 1962 1361961381  12 93  userpics/10028/    Bnr: 8522 xx

   Breding i Vuku bak. Grusgruva har blitt større i omfang i løpet av vel 50 år. Utlånt av Verdal kommune.              
 Årstadgårdene på Årstadbakkan 1962 1361395980  12 93  userpics/10028/    Bnr: 8509 xx

   Nye hus på begge bruka i dag. Utlånt av Verdal kommune.              
 Bollgarden vestre i Vuku 1962 1361395905  12 93  userpics/10028/    Bnr: 8508 xx

   Utlånt av Verdal kommune              
 Østnes i Vuku 1962 1361038735  12 93  userpics/10028/    Bnr: 8497 xx

   Med Marka i bakgrunnen til høyre. På østsiden av bekken står den i ettertid nedbrente høybua på Buenget. Utlånt av Verdal kommune.              
 Holmsberget og Holmen gård 1962 1360526990  12 93  userpics/10028/    Bnr: 8490 xx

   Med den gamle hengebru over Inna til Småland. Brua ble erstattet av stål- og betongbru først i 1970-åra. Utlånt av Verdal kommune              
 Jøsås østre 1962 1360525779  12 93  userpics/10028/    Bnr: 8485 xx

   Med noe av Vuku sentrum, Bredinggårdene og den spede begynnelsen på Breding grustak i bakgrunnen. Utlånt av Verdal kommune              
 Jøsås vestre i 1962 1360525631  12 93  userpics/10028/    Bnr: 8484 xx

   Med bl.a. Vukukjerka, prestegården, Storvukugårdene, Holmen gård og samløpet Inna - Helgåa i bakgrunnen. Utlånt av Verdal kommune              
 Bygging av Breding bru i Vuku 1890 1358717364  12 60  userpics/10028/    Bnr: 8429 xx

   Bildet er sannsynligvis tatt vinteren 1889-1890. Brua ble tatt av vannmengdene i Vukusjøen høsten 1893 og drev ned til Efskind. Da vannet sank, så ble brua demontert og kjørt tilbake bit for bit og bygget opp igjen. Det er temmelig sikkert at bildet ikke er fra den oppbyggingen, ut fra at brukarene da ble påstøpt 63 cm, noe som ikke er synlig på bildet. Over og litt til høyre for venstre brukar ser vi taket av Breding Vestre før gården ble flyttet ned dit den står nu, under grustaket. Den ble flyttet i 1910. Bildet dukket opp sammen med protokollen fra stiftelsen av Vuku Forbruksforening i 1877, som Historielaget fikk overrakt etter at Coop flytta til nybutikken oppi Vuku. Den som sto for byggingen av brua var Ole Andersen. Han var leilenning på gården Aust-Hellan fram til 1899 da tok han navnet Hjelde. Foruten gårdsdrift var han byggmester, møbelsnekker og forsanger i Vuku kirke. I byggekunsten var han en etterspurt brubygger. Han bygde flere bruer her i bygda samt trebrua over Straumen på Inderøy. Det var oså han som bygde Vera kapell. Utlånt med bruopplysninger av Verdal Historielag v/Kjetil Dillan. Opplysningene om brubyggeren er hentet fra boka om Vera Kirke.               
 Nedlastet knottbil på Holmen gård i 1944  1358162183  12 67  userpics/10028/    Bnr: 8408 xx

   Opplastet og klar for transport av kjøtt til Oslo. Utlånt av Værdalsbruket AS              
 Værdalsbrukets første traktor 1357505164  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8390 xx

   En Oliver Cletrac beltetraktor med tømmer på en lunnepanne av type "Traug". Bildet er fra Inndalen i 1947 og fører er Paul Aune fra Vuku. Utlånt av Værdalsbruket AS              
 Prestegården i Vuku 1922 1356354010  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8363 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=presteg%E5rden+i+vuku&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av SNK              
 Hellan østre i Vuku 1921 1355516292  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8330 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=hellan+%F8stre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av SNK              
 Kirkevuku 1929 1354139852  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8301 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=kirkevuku&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Stubskin østre i Vuku 1920 1354138008  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8291 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=stubskin+%F8stre&title=]Klikk her [/url][/b]for kart. Utlånt av SNK              
 Stubskin vestre i Vuku 1929 1354137850  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8290 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=stubskin+vestre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av SNK              
 Konfirmanter i Vuku 1915 1353681926  12 98  userpics/10028/    Bnr: 8283 xx

   Foto av et soppskadet glassplatenegativ etter Ole Snekkermo. Utlånt av Kim Solberg. Finnes vel oversikt over hvem som ble konfirmert det året, men å finne ut hvem er hvem er vanskelig, medmindre det kan finnes et bilde med navna i en heim hvor det bodde en av konfirmantene. Hvis noen har opplysninger, ring 472 97311 eller gå inn på fanen "etterlysninger" på startsiden av Verdalsbilder.no og skriv inn opplysningene under bildet der. Husk klikk på knappen lagre til slutt.Her er alle navna på konfirmantene i 1915 med fødselsdato:18 12 1900 Ole Storholmen12 12 1900 Aage Tromsdal19 3 1900 Harald Haugen12 9 1900 Arne Heggås20 1 1901 Oskar Mannfred Levring7 12 1900 Olaf Rognan3 10 1900 Arne Holmen18 6 1900 Adolf Aasan24 2 1901 Trygve Holmli29 4 1901 John Fossnes21 2 1901 Bjarne Evald Brueng19 11 1900 Harald Ulvild5 4 1901 Arne Dillan5 11 1900 Marius Breding8 4 1900 Mathæus Storhaug4 10 1900 Ole Nonset4 1 1901 Ingvar Marius Helmo24 7 1900 Oluf Svartås20 6 1900 Jens Gerhard Holmli16 5 1900 Sigurd Sørli29 9 1900 Olaf Holmli16 8 1900 Bernhard Kristian Haugdahl25 12 1900 John Marius Indal9 2 1900 Johannes Skansen11 10 1900 Dordi Karlgård29 8 1900 Signe Oline Helmo18 2 1900 Maria Vollan Årstadbakkan23 2 1901 Anna Margrethe Marken17 3 1901 Oline Cecilie Skansen1 7 1901 Maren Anna Mønnes18 4 1901 Hanna Bredingsvald1 5 1901 Lovise Svegård31 3 1901 Borghild Indal10 8 1900 Laura Amanda Johansen7 10 1900 Oline Nordnes6 2 1901 Helga Heir11 5 1900 Astrid Margrete Følstad30 7 1900 Sigrun Bergliot Tolstad19 1 1900 Ella Karoline Hegstad23 8 1900 Inga Mathilde Storstad18 3 1901 Magna Kvernmo7 11 1900 Emma Birgitte Bjørnmelen27 2 1901 Signe Elise Langdal5 7 1900 Marie Langdal26 7 1901 Margit Lillegård13 11 1900 Ingeborg Grunnan8 3 1901 Berntine Vangstad              
 Brudeparet Johanna Østnes og Nils O. Stene i Vuku 1352554815  12 62  userpics/10028/    Bnr: 8245 xx

   Utlånt av Nils Stene              
 Hellan østre og midtre på Hellbakkan 21. oktober 2012 1351267156  10 14  userpics/10028/    Bnr: 8221 xx

                 
 Hellan vestre på Hellbakkan 1921 1351267094  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8220 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=hellan+vestre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK.              
 Hellan midtre i Vuku 1921 1350757592  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8199 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=hellan+midtre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Auskin vestre i Vuku 1922 1349849913  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8174 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=auskin+vestre&title=]Klikk her [/url][/b] forkart.Utlånt av SNK              
 Midt-Holmen søndre i Vuku 2012 1347617474  10 14  userpics/10028/    Bnr: 8121 xx

   Husa som står igjen på eiendommen. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-7551&title=]Klikk her [/url][/b] for å se gården i 1929.              
 Samløpet Inna og Helgåa i 1930 1347617213  12 60  userpics/10028/    Bnr: 8119 xx

   Med Holmen gård til venstre. Kan skimte taket på Midt-Holmen søndre oppå bakken.Foto av Ole Snekkermo. Utlånt av Kim Solberg.              
 Med hest og vogn ca 1918 1346784442  12 98  userpics/10028/    Bnr: 8094 xx

   Bilde tatt av Ole Snekkermo. Desverre var glassplatenegativet soppskadet slik at bare halve bildet var brukbart. Både personene og sted er ukjent, men kanskje kan noen hjelpe til med ev. navn. I tilfelle, klikk inn på etterlysing på venstre side og skriv inn navn. Husk klikke på lagre etterpå.Mest trolig er bildet tatt på Øra men en skal ikke utelukke Vuku.              
 Ekren i Vuku 1927 1346341372  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8087 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=ekren+i+vuku+1927&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Lundskin i Vuku 1922 1346341266  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8086 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=Lundskin+i+vuku&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Nysete i Vuku 1929 1345962875  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8079 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=nysete&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Kulstad i Vuku 1929 1344782162  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8028 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=kulstad+i+vuku&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Breding østre i Vuku 1922 1344415999  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8020 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=Breding+%F8stre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Holmen nedre i Vuku 1929 1341988562  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7953 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=holmen+nedre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Østnes fra Østnesbakkan 1929 1340790172  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7924 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=%F8stnes+fra&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Een plass øst for Geilen i Vuku 1340000824  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7897 xx

   Kjetil Dillan opplyser at Svein Haugan har skrevet om håndtverkere i Vuku i årboka for 1987. Der nevner han en heim beliggende øst for "Geilen" som gikk opp rett fra Stovukuvegen, på Storvukusletta og opp mot Blåhaugen/Storvukubakken. I følge Haugan skal Gøran Liff ha bodd der i en periode som selveiende. Det er trolig denne heimen. Utlånt av Kim Solberg.              
 Med hest og vogn ved Breding i Vuku ca 1920 1338756754  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7853 xx

   Den gamle trebrua i Vuku i bakgrunnen. Foto av Ole Snekkermo. Utlånt av Kim Solberg              
 Årstad mellom på Årstadbakkan 1927 1338108783  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7823 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=Aarstad]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av SNK              
 Ekren i Vuku 1929 1337086560  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7774 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=ekren&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Vuku store nordre i Vuku 1929 1335343436  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7707 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=vuku+store+nordre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Vuku store søndre i Vuku 1929 1335343323  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7706 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=vuku+store+s%F8ndre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt SNK               
 Østnes i Vuku 1929 1334521069  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7664 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=%F8stnes&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Jøsås vestre i Vuku 1929 1334520946  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7663 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=j%F8ss%E5s&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Midt-Holmen nordre i Vuku 1919 1332827056  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7598 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=midt-holmen+n&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Grunnangårdene i bakgrunnen.Utlånt av SNK              
 Jøsås østre i Vuku 1929 1332277319  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7576 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=j%F8s%E5s&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Midt-Holmen søndre i Vuku 1929 1331456159  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7551 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=midt-holmen+s%F8ndre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av SNK              
 Dillan i Vuku 1929 1330853223  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7521 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=dillan&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Kveldstad østre og vestre i Vuku1929 1330028843  12 118  userpics/10004/    Bnr: 7488 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=kveldstad&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Lindset på Årstadbakkan i Vuku 1929 1329556928  12 118  userpics/10004/    Bnr: 7449 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=lindset&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-5681&title=]Klikk her [/url][/b] for å se hvordan det ser ut her i 2010.Utlånt av SNK              
 Tømmerkjører ved Vuku ca 1917 1328296558  12 65  userpics/10004/    Bnr: 7406 xx

   Sammsynligvis er dat almenningstømmer som skal heim.Utlånt av Kim Solberg              
 Karenstuggu i Vuku ca 1920 1326835791  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7352 xx

   Karenstuggu finner en mere stoff om i Verdal Historielags årbok av 1987. Vuku Smørmeieri til venstre i bildet. Til høyre i bildet kan en se et smalt lite hus som skal være en transformator for strøm fra kraftstasjonen i Ulvilla. Videre kan du skrive at: Til høyre på bildet ser vi Vuku gamle skole, den ble revet først på 20-tallet, etter at "ny" skole ble bygget ved siden av i 1920. Uthuset til "ny-skolen" ble satt opp der denne skolebygningen står. Vi ser også huset til Blomster-Anders Garnesmo(gartneren)som står der baker Hepsø etablerte seg og bygget på det i 1931. Videre bakover ser vi Østvik - Haldor Henriksens hus, Vonheim forsamlingshus, Evje eller Stenegården. På venstre side av vegen bortenfor er Vuku Forbrugsforening, senere Samvirkefilialen, så kommer Søraker, Bredingsberg Vestre, med Stornæshusa og Vestby - Haugan, på høyre side av vegen og bortest ser vi Ner-Bregn. Bildet er utlånt av Kim Solberg.               
 Storhaugen på Årstadbakkan 1326616279  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7341 xx

   Martinius Storhaug med familie bosatt her. Ukjent når bildet er tatt, men det er før vegen dit ble omlagt. Hvis noen vet det så ta kontakt på tel 472 97311. Utlånt av Arve Kålen              
 Ekren og Stor-Vukkugårdene 1323366025  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7216 xx

   Med Karenstuggu til venstre. Navnet ble til etter navnet på kona til Mikal Ellevsen Lundskinsom var født Karen Rosvold. Hun skal ha vært den dominerende i huset. Derav navnet. Huset brandt ned i 1900 og gjenreist på samme tomt i 1901. Først på 1930-åra ble stuggu flyttet til toppen av "Nyvegen" på Øra, men nå under navnet Fagerheim, gnr 18 bnr 5. Opplysninger hentet fra Verdal Historielags årbok 1987. Utlånt av Åse Holmen              
 Bollgarden mellom 1954 1319060650  12 73  userpics/10004/    Bnr: 7078 xx

   På Bollgardssletta.[b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=bollgarden] Klikk her for kart[/url][/b]. Utlånt av Verdal kommune              
 Hjellan Midtre på Hellbakkan 1962 1318886122  12 93  userpics/10004/    Bnr: 7072 xx

   Utlånt av Verdal kommune.              
 Svedjan på Hellbakkan 1962 1318886061  12 93  userpics/10004/    Bnr: 7071 xx

   Utlånt av Verdal kommune.              
 Bryllup i Vuku i krigsåra 1317411519  12 67  userpics/10004/    Bnr: 7033 xx

   Legg merke til knottgeneratoren som henger etter bilen. Olderved ble brukt som brensel. Brudeparet er Jeremias Stene og Dagny Olsen. Dama som holder i sløret er ukjent. Utlånt av Torbjørn Stene              
 Nyveg til Småland og Sagmoen 1317248076  27 76  userpics/10004/    Bnr: 7026 xx

   Under flommen 13-14. september var vegen skadet og stengt her. Ved utbedringen har kommunen hevet Smålandsvegen med bortimot en meter mellom Holmen Gård og brua ved Holmsberget. Det er lagt inn to ?store? rør, på ca 40 cm hver som skal slippe flomvatn gjennom steinfyllinga. Denne sperringen vil øke vannstanden tilsvarende under brua, og bare framtida vil vise hvordan det går. Foto av Kjetil Dillan              
 Bruk elva! 1307305477  5 27  userpics/10023/    Bnr: 6779 xx

   Mange fine plasser oppover elva. Elva har lite besøk av båt, kajakk og kano. Mellom Vuku og utløpet finnes ikke fosser så Verdalselva er derfor en fin elv for roing og padling. Bildet er tatt ved Bjartnesbrua mot Haugdal i Vinne.