Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri     tortås     
Antall :   Id   Nr År
 Tortåsen 1175498823  6 2  userpics/10004/   0 Bnr: 326

      
           
 Siste rester av gammelhusa på Tortåsvollen 1976 1176366384  12 63  userpics/10004/   0 Bnr: 413

      
           
 Tortaasvollen 1188200918  12 63  userpics/10004/    Bnr: 992

   De gamle husene på Tortåsvollen er nå borte, bare tuftene er igjen. Opprinnelig var det 3 setrer her. Den ene under Uglen ble nedlagt tidlig, når det vet man ikke. De to andre låg sammen, seter til Gudding og til Slapgård, var i bruk langt utover i 1930-40-årene. De siste som brukte setren skal vistnok ha vært Ludvik Bakkan og Petter Vangstad. Flere opplysninger finnes i "Seterboka" side 190. Bildet utlånt av N. Johansen   
           
 Fra Lyngsvola I 1193730956  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1431

   Mot Tortåsvollen ned Skavhaugvola og Sognavola bakenfor. I horisonten Skjækerfjella og Mannshaugan   
           
 Tortåsen 1195689861  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1522

   i midten av 1920-årene. En kjenner navnet bare på de to fremste som er Mathilde Solli Stokke og Ingeborg Solli Hermo.Utlånt av John Solli   
           
 Kjøttfe på Tortåsvollen 28. mai 1338412466  7 9  userpics/10028/    Bnr: 7837

   Blir litt nostalgisk når en ser kreaturer på en setervoll i 2012. Eneste plassen det var noenlunde grønt gras å finne. +1 og snøbyger. Godt å komme inn i den åpne delan av husa på vollen. Før i tiden var det tre setre her som i "seterboka" blir benevnt som Tortåsvollen 1, 2 og 3. Det var setre til Gudding, Slapgård og Uglen. Ordinær seterdrift her opphørte i 1947 da Ludvig Bakkan og Petter Vangstad sluttet på "Slapgårdsvollen" etter 13 års drift.   
           
 Gammelhusa på Tortåsvollen 1347205949  12 63  userpics/10028/    Bnr: 8108

   Ukjent når, men muligens i 1930-åra.   
           
 Tortåsvollen ca år 1920 1388008638  12 63  userpics/10028/    Bnr: 9147

   Alle personer er ukjente så nær som damen til høyre som skal være Hanna Solli. Utlånt av Ole Vangstad.   
           
 Pa gamle tomter i 1970 1388008845  12 63  userpics/10028/    Bnr: 9148

   Ludvig Bakkan på en av Tortåsvollenene.(det var tre av dem). I følge "Seterboka for Verdal" var han og Petter Vangstad drivere av den ene vollen i perioden 1934-1947. I I 1945 var det 37 melkekyr, 24 geiter og 15 ungdyr på vollen. Utlånt av Ole Vangstad   
           
 Tortåsvollen 28. mai 2008 1483978986  12 63  userpics/10028/    Bnr: 10631

   Tortåsvollen ligger en 10 minutters gange fra parkeringsplassen ved Kavvelbruenee i Inndalen.   
           
 Tortåsvollen fra toppen av Lyngsvola juli 2008 1483979044  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10632

   En kan så vidt skimte restene av de gamle seterhusa nedenfor det røde huset.   
           
 Kjøring av reinslakt fra Tortåsmyrene i 1959 1491122973  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10696

   Einar K. Indal kjører reinsskrottene ned til Indalen etter avliving på Tortåsmyrene Foto av Harald Wågø.   
           
 Historielagets tur til Ratom og Tortåsvollen 15. auguat 2017 1502948542  6 2  userpics/10028/    Bnr: 10897

   Her er de fleste deltakerne samlet til svartkjelkaffe ved gjeterhytta. Ludvig Bakkan og Petter Vangstad var de siste som drev på setra her til like etter andre verdenskrig. De gamle seterhusa er borte, men det er kvighamning her i regi av Stiklestad Seterlag.