Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri     jernbane                        BRUK PILTAST NEDOVER 
Antall :   Id   Nr År
 Harran 1932 1260010785  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4835

   Verdalingen Johan Ydse på jernbaneanlegg i Harran 1932. Se tekst under bilde.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug   
           
 Lindsetmo 1932 1301411750  12 65  userpics/10004/    Bnr: 6599

   Anleggsarbeidere ved Nordlandsbanen på Namskogan. Han til venstre bakerst er verdalingen Johan Ydse. Ser ut som kokka forbereder rabarbrasup til karene.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug   
           
 Ved Verdal Stasjon 1198274528  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1668

   Når bildet er tatt er en usikker på. Hvis noen vet det ta kontakt på 47297311Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Jernbanestasjonen 1930  1206454372  12 59  userpics/10004/    Bnr: 2102

   Kongebesøket i forbindelse med 900-årsjubilèet for slaget på Stiklestad. BildetUtlånt av Karle jensvik    
           
 Jernbanebrua ca 1930 1297390498  12 61  userpics/10004/    Bnr: 6467

      
           
 Kongebesøk 1930 1275733977  12 104  userpics/10022/    Bnr: 5550

   Hjulrytterne fra Rinnleiret forlater stasjonsområdet etter kongemottakelsen på Verdal Stasjon.Utlånt av Stiklestad Museum   
           
 Kanskje kommer kongen 1275832972  12 104  userpics/10022/    Bnr: 5555

   Venter på celebre passasjerer på stasjonen i 1930. Far og sønn på Garnes John og Oddgeir Wohlen hadde det ærefulle oppdrag å kjøre de kongelig til Stiklestad. Bilen, som står fremst her, var en Essex som var kremgul med rød kant oppe. Opplysninger fra Verdal Historielag`s årbok 1985.Utlånt av Stiklestad Nasjonale Kultursenter   
           
 Kongelig mottakelse.  1277454371  12 104  userpics/10022/    Bnr: 5644

   På Verdal Stasjon 1930 i forbindelse med 900-årsjubileet på Stiklestad. Fotograf Henning Anderson. Utlånt av Stiklestad Nsjonale Kultursenter   
           
 Jernbanefolk 1210409129  12 62  userpics/10004/    Bnr: 2299

   Stasjonsformann Ellev G. Inndahl og en kollega med etternavnet Hognes.Ukjent når bildet er tatt.   
           
 Nordlandsbanen  1237585604  12 64  userpics/10004/    Bnr: 3660

   Skinnelegging på Nordlandsbanen på Snåsa. To verdalinger, kanskje fler, (se tekst under bildet) Johan Ydse og Petter Østvik er med på bildet som er fra 1926.Utlånt av Erna Skavhaug   
           
 Damplokomotiv med snøplog på Verdal Stasjon ca 1925 1400947570  12 59  userpics/10028/    Bnr: 9401

   Utlånt av Arne Østråt.   
           
 Jernbanebygging 1260836029  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4898

   Verdalingen Johan Ydse er med på arbeidet med tunellbygging nord for Sunnan stasjon ca 1922. Utlånt av Erna Ydse Skavhaug   
           
 Verdals Stasjon 1920 1192225264  12 59  userpics/10001/    Bnr: 1299

   Innsendt av Arne Østråt   
           
 Fleskhus stasjon ca 1920 1259715029  12 61  userpics/10004/    Bnr: 4826

   Stasjone ble vel bygd samtidig eller like etter at Hell - Sunnan banen ble åpnet i 1905. Stasjonen var betjent helt fram til den ble lagt ned i 1958 når flislasting fra Trones Bruk tok slutt. Les mere om både stasjonen og flislasting i artikkelen til Arne Gunnar Bakken i Verdal Historielag`s årbok 2006.    
           
 Sørgata ca 1920 1301811973  12 59  userpics/10004/    Bnr: 6613

   Utlånt av Verdal Bibliotek   
           
 Bedehuset, Handelsforeningen, Leangen og Sparebanken 1321724577  12 59  userpics/10004/    Bnr: 7165

   Lenagen eies i dag av Paul Woxholt. H.E. Eides Bokhandel holdt til her i tidligere tider. Sparebanken til høyre for sporet. Legg merke til grinden over sporet som var bruk når tog passerte. Ukjent når, men kanskje ca 1920. Hvis noen kan tidfeste det mere presis, ta kontakt på tel 472 97311    
           
 Kjæran i Vinne 1920 1332580022  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7591

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=kj%E6ran+i+vinne&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK   
           
 Folk på jernbanestasjonen i gamle dager 1378877447  12 59  userpics/10028/    Bnr: 8960

   Ukjent hvem de er og når bildet er tatt. Utlånt av Alf Stiklestad.   
           
 Nordgata på Øra 1919 1332105909  12 59  userpics/10028/    Bnr: 7573

   To pene damer passerer jernbaneovergangen med grinder som stasjonsfolk betjente når tog passerte.Utlånt av SNK   
           
 Verdal Mølle sett fra jernbanestasjonen 1919 1334210238  12 59  userpics/10028/    Bnr: 7647

   Utlånt av SNK   
           
 Jernbanegrindene 1190927908  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1209

   Bedehuset og samvirkelaget til venstre og Sparebanken til høyre med jernbanegrindene derimellom.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Meieriet og stasjon i 1918 1191194121  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1219

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Er det avskjed på Verdal stasjon 1918 ? 1358716943  12 113  userpics/10028/    Bnr: 8427

   En soldat fra Vaterholmen med to damer, Kanskje kan det være noen som kjenner navna på damene for de er vel mest sannsynlig herfra. Bildet tatt av ukjent soldat i Vaterholmen. Utlånt av Foreningen for de Værdalske Befestninger   
           
 På Dovrebanen 1914-15 1242134782  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3912

   To verdalinger på bildet, se tekst.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug   
           
 Dovrebanen 1915 1260010911  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4836

   Verdaling under fjellarbeid på Dovrebanen i 1915. Se tekst under bilde.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug   
           
 Værdalens Jernbanestation 1325537041  12 59  userpics/10004/    Bnr: 7298

   Ukjent når, men ser ut som pakkhuset til høyre er brukt som reklameplass.Utlånt av Arve Kålen   
           
 Verdal Jernbanestasjon ca år 1915. 1461679675  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10302

   Ukjent fotograf.   
           
 På Dovrebanen 1234477802  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3502

   i 1913-14. 3 verdalinger. Se teksten under bildet.Utlånt av Erna Skavhaug   
           
 Gateparti fra Øra 1907 1190926466  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1204

   Sørgata - hjørnet mot jernbanen.Utlånt av Bo Suul   
           
 Verdal stasjon, usikkert når 1192669414  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1345

   men kanskje rundt 1910. Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Verdalsøra ca 1907 1255074354  12 59  userpics/10004/    Bnr: 4576

   Samvirkelaget, eller Handelsforeningen på den tiden, til venstre. Jernbanen går rett gjennom bildet.Gjerde langs sporet er så vidt synlig i bildet. Utlånt av Anne Marie Slottemo   
           
 Verdal Stasjon senest 1907 1325145568  12 59  userpics/10004/    Bnr: 7274

   Fargelagt prospektkort som antagelig må være tatt ved en spesiell anledning når flagga er heist.Utlånt av Arve Kålen   
           
 Gammel bebyggelse på Øra ca 1907. 1371830603  12 59  userpics/10028/    Bnr: 8813

   Fra Solveig Ness har en fått følgende opplysninger om bygningene på bildet:1. Fra høyre: Leangen gnr. 19/15. Her bodde Martinus og kona Karen Hansen Rygh fra ca. 1890. Han var poståpner fra 1889 og postmester fra 1892 og hadde kontoret i heimen sin. Av senere eiere kan nevnes gullsmed Olaf Svebak og idag Pål Woxholt. Huset er ombygd flere ganger og huset på bildet ligner jo svært lite på dagens utgave. 2.Vennes gnr. 19/75. Verdal Samvirkelags første bygg med kolonial og jernvare i 1. etasje og glass/stentøy og radioverksted i 2. etasje. Sto ferdig 1905. 3. Bedehuset Elim gnr. 19/93. Det ble flyttet hit fra Ørmelen like etter 1900, for så å bli flyttet til Ørmelen igjen. Der ble det innviet i jan. 1978. Ble brukt som skolelokale i flere år. 4. Viborg nordre gnr. 19/ 65 (Myhregården). Her var det over tid først matbutikk senere salg av kjøtt og fiskmat. En periode manufaktur og etter det frisørsalong. 5. Viborg søndre gnr. 19/64. Innherreds Folkeblad og Verdal Boktrykkeri holdt til i denne nordlige fløya av gården. Fra 1913 var Eriksenfamilien i gården, og fire år senere kjøpte brødrene Wilhelm Eriksen og H.E. Eide Viborg søndre. Samme år ble firmaet Eriksen og Eide etablert. Bokhandelen lå i den søndre delen av bygget (vises ikke på bildet). Alt i alt en stor og fin gård som nå er revet.Bildet er utlånt av Torill Green   
           
 Rinnan stasjon før 1906 1371831098  12 64  userpics/10028/    Bnr: 8818

   Postkort datert 1906 utlånt av Torill Green.   
           
 Verdal Stasjon ca 1905 1190926094  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1203

   Utlånt av Bo Suul   
           
 Jernbanestasjonen på Øra 1404223790  12 68  userpics/10028/    Bnr: 9468

   Fargelagt utgave stasjonsbygningen. Ukjent når. men det må være en spesiell anledning med flagging på 3 stenger. Postkort utlånt av Arne Østråt.   
           
 Jernbanebygging 1192558313  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1331

   Grusmannskap ved bygging av jernbanen til Verdal 1904.Ingen av arbeiderne er fra Verdal, men de to damene er kokker og skal vistnok hete Ydse begge to. Chr. Nevermo ved lokomotivet var konduktør. Lokfører er Hans Olsen   
           
 Jernbanebrua 1192558586  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1332

   Nybygd og dermed kan vel bildet tidfestes til omkring ca 1904 da jernbanen til Verdal ble åpnet.   
           
 Jernbanebygging  1224800181  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3011

   i Løsberga sør for Steinkjer fra et av de første årene etter 1900.Som et apropos til problemene med fjellet under bygging av 4-feltsvegen i Løesberga vises et bilde fra byggingen av Hell - Sunnan-banen. Her skjedde fjellarbeidet med rå muskelkraft. Flere verdalinger var med på bygging av denne jernbanestrekningen. Severin Guddingsmo skal være en av de som er avbildet her men hvem av de 10 karene som er han vet en ikke.Utlånt av Svein Guddingsmo    
           
 Broarbeidet ved Verdalsøren i Året 1904 1253911936  12 65  userpics/10001/    Bnr: 4522

   Utlånt av Sven Elverum   
           
 Gammeløra med stasjon 1189595832  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1079

   Gatenavnet stemmer ikke i dag. Jernbanegaten er på den andre siden. Bildet er fra senest 1903. Godshuset på stasjon er ferdig bygd og til høyre er det vel Samvirkelagets forretning, eller Verdal Handelsforening som det hette før. Utlånt av Bo Suul   
           
 Vegbygging ved Gravabrua ca 1903 1192365485  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1310

   Her bygges fylling for Graven bru i forbindelse med byggingen av jernbanen i 1903. Karene med hest er Ole Valbekmo og Jon Baglo. Utlånt av COOP    
           
 Anleggsarbeidere hos fotograf 1903 1307093156  12 62  userpics/10004/    Bnr: 6766

   Oppstilte og oppstasede anleggsarbeider fra byggingen av jernbanen Hell - Sunnan på besøk hos fotograf på Steinkjer. Kjenner navnet bare på den bakerste til høyre som er Johan Ydse.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug   
           
 Bygging av Jernbanebrua ca år 1903 1371831169  12 65  userpics/10028/    Bnr: 8819

   Utlånt av Sparebanken.   
           
 Stikking av jernbanetracè 1196632650  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1577

   Bildet er fra 1901 og er fra stikking av jernbanelinjen gjennom Øra.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Holmen bru bygd 1902 1401471127  12 60  userpics/10028/    Bnr: 9409

   Brua var opprinnelig en jernbanebrru. Utlånt av Arne Østråt.   
           
 Jernbanebru fra ca1880 1245014319  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4071

   Hvis opplysningen på bildet stemmer så er dette utrolig skarpe bilde fra ca 1880. Det er ikke fra Verdal, med han som sitt helt til venstre oppå brua har navnet Olaf Ydse og mange verdalinger nedstammer fra han. Hvor bildet er tatt er usikkert. Det er oppgitt tre alternativ under bildet, Meråkerbanen, Rørosbanen eller Storlien - Duved.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug   
           
 Byggingen av Nordlandsbanen Harran 1936 (Bilde 3/3 1184162377  12 65  userpics/10004/   0 Bnr: 781

   Bernhard Åkerhus sitter i hvit hatt nr 4 fra høyre i første rekke. Muligheten for at det er flere verdalinger her er stor. Hvis noen drar kjensel på noen så gi beskjed slik at navnet kan oppføres.Bildet er utlånt av Tore Åkerhus    
           
 Byggingen av Nordlandsbanen i Harran 1936 ( Bilde  1184162559  12 65  userpics/10004/   0 Bnr: 782

   Bernhard Åkerhus står nr 3 fra venstre. Muligheten for at det er flere verdalinger her er stor. Hvis noen drar kjensel på noen så gi beskjed slik at navnet kan oppføres.Bildet utlånt av Tore Åkerhus   
           
 Verdal stasjon 1947 1185464485  12 59  userpics/10004/   0 Bnr: 850

   Bilødet utlånt av Margit Selvik