Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    
Stikkord: og  eller   Ik Vis alle    1. stikkord-felt blankes ut ved søk på "eller"
 Billedgalleri     fløtingsdam     
Antall : 59  Id   Nr År
 Restene av fløtingsdammen ved Skjækerdalen Nikkelverk i Dyråa. 1192660881  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1338 xx

                 
 Innsdammen 1197062482  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1604 xx

   Når bildet er tatt er ukjent, men dammen ble bygd i 1912. Prislapp kr 7.200,-. Dammen hadde 2 sluser på henholdsvis 4 og 6 meter. Allerede i 1858 ble det bygd en dam i trangen nedenfor gamle St.Olav`s bru men på grunn av grov bergur i bunnen holdt ikke dammen tett. Kilde: Værdalsbruket`s historie.Utlånt av Værdalsbruket              
 Dambygging 1197457928  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1626 xx

   Bildet viser restaurering av fløtingsdam ved Risvatnet i 1939. Utlånt av Værdalsbruket.              
 Innsdammen 1939 1197458078  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1627 xx

   Dammen ble bygd i 1912. Bildet er tatt fra vegen litt ovenfra. Utlånt av Værdalsbruket              
 Kvernsjødammen i 1916 1197747079  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1637 xx

   Kvernsjødammen restauret i stein 1916. Erstattet tidligere forfalt tredam som hadde smal tappingsåpning.Utlånt av Værdalsbruket              
 Kalvdalsdammen 1197747646  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1640 xx

   i Kverna ble bygd av Værdalsbruket i 1921 for å få nedfløtt tømmer som var kjøpt i almenningen. Dammen var ca 60 m. Stedet ligger en 2-3 km nedenfor Kverndalsvollen der elva forlater myrene. En damkoie ble bygd like ved på nordsiden av elven, antagelig på samme tid. Koia er falt ned og dammen er borte. En teori er at siste rest av den gikk ut under storflommen jan/febr 2006 etter at en isdemning hadde bygd seg opp ovenfor. Når den brast ble det enorme vannmengder som gikk ut i Kverna og det igjen var årsaken til den høye vannstanden i Vuku. Myrene ovenfor dammen og opp til Kverndalsvollen blir et stort basseng. Om denne teorien medfører riktighet er usikkert, men det som er sikkert er at dammen er iallfall borte. Kilde om dammen, Værdalsbrukets Historie.Utlånt av Værdalsbruket              
 Veresdammen, eller Storlundammen om en vil, 1935 1198678392  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1678 xx

   Bru og fløtingsdam ble bygd i 1904-05 og var ca 110 m lang og den hevet vannspeilet i Veresvatnet med opptil 2,10m. Dammen hadde 2 sluser hver på 7 m. bredde. Vegen til Vera gikk over her.Kilde: Værdalsbrukets Historie. Utlånt av Værdalsbruket              
 Orvinddammen 1198889902  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1692 xx

   i Vera 1939. Dammen ble bygd i 1912 og i 5 år foregikk hogst av grov fjellgran i området. Virket ble nedfløtt i Orvinbekken til Veresvatnet. Når damvatnet ble sluppet grov bekken nye og flere leier i grusbankene ved vatnet og det forårsaket problemer med fløtingen. Kilde: Værdalsbrukets HistorieUtlånt av Værdalsbruket              
 Dyrådammen bygd i 1908 1199833805  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1744 xx

   Dyråa ble fløtingsregulert i 1908. Dyrådammen ved Nikkelverket ble bygd i 1908 og 1909. Den var 32 m. lang i toppkronen, hadde en 7m bred og 2m høy sluse. Dammen var vanskelig å få tett på grunn av fylling fra gruvedriften opp mot dammen. Var i bruk 1910, 1912 og 1926 og 1927. I samme vassdrag ble det bygd enda en dam ved Åkransetra med en sluseåpning på 4 m bredde og 2 m høyde. Kilde: Værdalsbrukets Historie. Utlånt av Værdalsbruket              
 Billingslundammene 1199833906  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1745 xx

   I forbindelse med Værdalsbruket`s kjøp av tømmer fra statsskogene ved Billingslunene og Skillevatnet i 1915 bygde Værdalsbruket 2 dammer i Billingsåen på statlig grunn. Den ene nedenfor Billingslunene og den andre ved Strokkvollen for oppdemming av Stor-Billingen. Det er vel denne en ser på bildet. Rester av dammen er ennå tydelig. Hogst og framfløting foregikk i området fram til 1918. Det året ble det også bygd dam ved Lille-Billingen til framfløting av fjellskog derfra og fra området ved Kvitbergtjønnin. Kilde: Værdalsbrukets Historie. Utlånt av Værdalsbruket              
 Auretjønndammen i Vera bygd i 1890 1199833930  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1746 xx

   Auretjønndammen i Vera ble bygd i 1890 samtidig som vassdraget ble rensket til fløting. I 1930 ble det ny hogst i Seterdalen og Auretjønnområdet. Den gamle dammen var da tæret av tidens tann og den måtte ombygges, nå som lukedam. Hogsten foregikk i 3 år og etter det har vel dammen ikke vært i bruk. Kilde: Værdalsbrukets Historie. Utlånt av Værdalsbruket              
 Trongdølsdammen bygd i 1905 1200181874  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1772 xx

   Bygd i 1905. Trongdøla var et greit fløtingsvassdrag med unntak av tverrsvingen i fjellkløfta -Saghullet-. Dammen ble bygd på et sted med navnet Almoen, hvor det visstnok hadde vært dam før, stedet kalles nemlig -Dammen-. På den ene siden var Tromsdal almenning grunneier og Værdalsbruket betalte kr 5,- årlig for damfeste. VB hadde enerett til dammen. Bassenget var lite og dammen var ordnet som en slagdam hvor hele luken på 4x2,6m ble åpnet med ett slag. Kilde: Værdalsbruket Historie. Utlånt av Værdalsbruket.              
 Lundammen i Malså bygd i 1871 1200356424  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1783 xx

   i Malså mellom Tosteigan og almenningsgrensen ? bygd 1871 og resturert i 1900.Utlånt av Værdalsbruket              
 Gammeldammen ved Sagen i Inna 1201736503  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1864 xx

   Restene av gammeldammen ved Sagen i Inna 1939.Utlånt av Værdalsbruket              
 Risvassdammen 1949 1204148679  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1990 xx

   Risvassbekken ble opprensket til fløtingsvassdrag i 1914. Samme året ble dammen ved bekkeutløpet bygd. I 1915 ble nedfløtt 21000 stokk/slip. Under dette fløtingsarbeidet ble en svensk skogsarbeider drept. I 1938/39 ble dammen oppbygd etter skader. Restaurert på nytt i 1949 Utlånt av Værdalsbruket.              
 Mevassdammen i Lundselva 1208272283  12 60  userpics/10004/    Bnr: 2178 xx

   Dammen ble brukt ved fløting i Lundselva. Bildet er vel fra 1976.Foto Oddbjørn Øgstad              
 Lilledammen i Malsåen 1954 1211106669  12 60  userpics/10004/    Bnr: 2328 xx

   Petter Nymoen til venstre. Den andre ukjent. Utlånt av Værdalsbruket              
 Høysjødammen 1215326562  12 60  userpics/10004/    Bnr: 2557 xx

   Værdalsbruket hadde fra gammel tid en fløtingsdam 15m lang i 2 m høyde ved utløpet av Høysjøen. Likeledes var det bygd tømmerrrenner forbi de stygge fossene nederst i Høysjøelven. Værdalsbruket hadde i 1916 igjen kjøpt tømmer nordenfor Høysjøen av Statsskog. Både dam og renner var da så medtatt av råte at det ble igangsatt oppbygging av dammen. Utlånt av Værdalsbruket              
 RIsvassbu ved Risvatnet 1939 1376390273  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8914 xx

   Værdalsbrukets koie sto ikke langt fra der en finner restene av fløtingsdammen i Risåa og ble vel brukt i som skogskoie og husvære ved påslepp av damvatn. Utlånt av Værdalsbruket              
 Demning 1218196558  12 60  userpics/10004/    Bnr: 2696 xx

   Rester etter dammen ved utløpet fra Damtjønna i Lakadalen, Bildet er fra 1967.Utlånt av Oddbjørn Øgstad              
 Storlundammen i Vera 1219267480  12 60  userpics/10004/    Bnr: 2746 xx

   Kombinert bru og fløtingsdam. Utlånt av Værdalsbruket              
 Risvassdammen skadet i 1938. 1219489386  12 60  userpics/10004/    Bnr: 2760 xx

   Gjenoppbygget året etter. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1990?s_Kategori=12&s_title=Risvassdammen&s_notme=wmv&s_title1=&pid=1990]Klikk her[/url][/b] [b][url=http://http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1626?s_Kategori=&s_title=1939&s_notme=wmv&s_title1=&pid=1626]og her[/url][/b]               
 Bellingslundammen 1220767886  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2816 xx

   Restene etter Billingsdammen.[b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1745?s_Kategori=12&s_title=v%C3%A6rdalsbruket&s_notme=wmv&s_title1=&cpg1410_picturesPage=2&pid=1745]Klikk også her for mere om dammene her[/url][/b]               
 Innsdammen 1223130264  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2932 xx

   Rester av den gamle dammen. [url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1604?s_Kategori=12&s_title=innsdammen&s_notme=wmv&s_title1=&pid=1604]Klikk også her[/url][/b]               
 Restene av Kvernsjødammen 2008 1226257704  5 15  userpics/10004/    Bnr: 3080 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1637?s_Kategori=12&s_title=kvernsj%C3%B8dammen&s_notme=wmv&s_title1=&pid=1637]Klikk her[/url][/b] for å se dammen som den var.              
 Dyrådammen i Skjækerdalen 1227660639  12 60  userpics/10004/    Bnr: 3153 xx

   Restene av dammen ved nikkelgruva i Skjækerdalen              
 Mellomriksvegen 1233887360  12 68  userpics/10004/    Bnr: 3466 xx

   til Sverige i 1930-åra. Innsdammen bygd i 1912 kan sees til høyre bak i bildet.Utlånt av Joar Balgård              
 Skjækeroset  1239832238  6 2  userpics/10004/    Bnr: 3789 xx

   med Skjækras utløp fra Skjækervatnet. Skjækerdammen kan skimtes ved utløpet. v              
 Skjækerdammen ca 1980 1240292948  12 60  userpics/10004/    Bnr: 3818 xx

   Restene av Skjækerdammen. Den ble sist restaurert i 1956.[b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-408?s_Kategori=12&s_title=skj%C3%A6kerdammen&s_notme=wmv&s_title1=&pid=408]Bilde fra det arbeidet, se her.[/url][/b]               
 Innsdammen ca 1930. Bygd i 1912 1240386386  12 60  userpics/10004/    Bnr: 3823 xx

   Slusene åpnes og damvatnet går. Dammen ble bygd i 1912.Utlånt av Værdalsbruket              
 Rester av fløtingsdam i Hundsbekken 1244245257  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4032 xx

   I denne lille bekken som har sitt utspring fra området ved Lomtjønnmyrin østenfor Guddingsskallen og renner ned brattlende ut i Kverna vest for Skavhaugvola, ble det i sin tid gjort forsøk med fløting. Noe som viste seg å være svært vanskelig, særlig i bratta ned til Kverna. Mange stokker ble liggende igjen i bekken slik at fløtingen her oppphørte ganske så fort.              
 Resten av fløtingsdammen ved Drivsjøen Nordre 1249304778  29 84  userpics/10004/    Bnr: 4289 xx

   Dammen ble bygd i 1915 i forbindelse med tømmerfløting i Juldøla.              
 Kafferast ved Damkoia. 1256066639  12 69  userpics/10004/    Bnr: 4629 xx

   Bildet mener en bestemt er fra 1920-åra. De som er på tur er vel antagelig folk fra Sjøbygda. Han med lys caps bakerst er Paul Gran. Hvis en får vite navna på de andre vil bildet bli lagt ut under "Navn i Bilde". Koia ble vel bygd i forbindelse med fløtingsdammen oppført i 1912. Koia ble revet/flyttet i forbindelse med siste omlegging av vegen. Bilen med V-11 var registrert på Fylkesbilene. Sjåføren er vel John Fikse som hadde egen bil med rute opp til Sandvika. I 1920 var Fylkesbilene etablert og de tok over alle bilrutene i distriktet. Fikse fikk ansettelse der og han kjørte prikkfritt i mange mange år. Han var den første i Verdal som fikk førerkort. Kortet kom fra Stockholm.Utlånt av Anne Marie Slottemo              
 Damvatnet går 2! 1268804051  12 60  userpics/10022/    Bnr: 5232 xx

   Lasse Årstadvold og Kåre Haugan er ferdig med åpningen av lukene og slipper på fløtingsvatn fra Kalvdalsdammen i Kverna en gang i 1950-åra. Fløtingsammen ligger en par kilomter nedenfor Kverndalsvollen. Bildet lånt ut av Inge Haugan              
 Damvatnet går 1! 1268804329  12 60  userpics/10022/    Bnr: 5233 xx

   Her åpner Kåre Haugan og Lasse Årstadvold de første lukene på fløtingsdammen i Kverna ved Kalvdalen en gang i 1950-åra. Flere slike dammer ble åpnet samtidig. Dette førte til at elva steg og tømmeret langs elvebreddene kunne slippes uti.Bildet lånt ut av Inge Haugan              
 Risvassdammen åpnes for fløtingsvatten våren 1949 1378108324  12 60  userpics/10028/    Bnr: 8946 xx

   Dammen ble bygd i 1914, skadet i 1938/39 og restaurert i 1949. Utlånt av AS Værdalsbruket              
 Ved Lilledammen i Malsåen 1954 1309869396  12 60  userpics/10004/    Bnr: 6858 xx

   Legg merke til stigene som er bygd til venstre i bildet. Samme treet er brukt om stige nederst og som rekkverk til neste stige. Praktiske karer, fløterne. Utlånt av Ørmelen Grendehus              
 Orvindammen, utbedring 1939 1316424653  12 60  userpics/10004/    Bnr: 7007 xx

   Dammen ble bygd i 1912. Karene er fra venstre: Ole Rønning, Albert Ward, Ole Sisselvold og en Ward som en ikke vet fornavnet på. Utlånt av Birger Sisselvold              
 Dyråa med dam og steintipp 1317457393  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7036 xx

   Bilde med historie i seg. Med restene av Dyrådammen og steintipp fra Skjækerdalen Nikkelverk. Bynavola i bakgrunnenDyråa ble fløtingsregulert i 1908. Dyrådammen ved nikkelverket ble bygd i 1908 og 1909. Den var 32 m. lang i toppkronen, hadde en 7m bred og 2m høy sluse. Dammen var vanskelig å få tett på grunn av fylling fra gruvedriften opp mot dammen. Var i bruk 1910 ? 1912 og 1926 og 1927. I samme vassdrag ble det bygd enda en dam ved Åkransetra med en sluseåpning på 4 m bredde og 2 m høyde. Kilde: Værdalsbrukets Historie. I årets utgave av Helgådalsnytt vil det komme en artikkel om gruvedrifta her inne. For å komme hit kan en svinge av veresvegen like ovenfor brua ved Skjækerfossen og kjøre skogsbilvegen til ends ved Bynavollen. Derfra må en bruke apostlenes hester i ca 10 min ned mot elva. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1339]Klikk her[/url][/b] og [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1334]og her[/url][/b] for to andre bilder fra gruvan.               
 Lundammen i Malsåa 1319273370  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7086 xx

   Dammen ble bygd i 1871 og restaurert i 1900. Etter 140 år har tiden tann tæret på treverket, men slik den står er den en dokumentasjon på dambyggingen på den tid. Det å bygge dam var et slit med rå muskelkraft. Støttekarene mellom lukene og damkrona innover land ble bygd av rundtømmer og fyllt med stein. Tømmeret er forvitret og kvisten av hardved og den rustne "storspiken" som ble brukt stikker ut som pigger på et piggsvin.Det er kjerneveden som står igjen. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1783]Klikk her[/url][/b] for å se dammen når den var i bruk. Og [b][url=http://kart.finn.no/?lng=11.97649&lat=63.87563&tab=search&zoom=15&mapType=finnhybrid&markers=11.92266,63.86346,r,H%C3%B8ysj%C3%B8en%7C11.99849,63.87329,r,Brukerdefinert&activetab=search]her[/url][/b] for å se hvor dammen ligg.               
 Kalvdalsdammen - slipp av damvatn 1964 1339685946  12 60  userpics/10028/    Bnr: 7886 xx

   Kåre Haugan og Lasse Årstadvold holder på med klargjøring for åpning av damlukene på Kalvdalsdammen ca en kilometer nedenfor Kverndalsvollen. Utlånt av Knut Helden               
  Innsdammen ca 1953. Damlukene åpnes for fløtingsvatten. 1352553943  12 60  userpics/10028/    Bnr: 8242 xx

   Fløtingen i Inna opphørte i 1956. Fra da av ble tømmeret fraktet med lastebil. I Helgåa ble siste stokken fløtet i 1964, iflge boka om Værdalsbrukets historie 1640 - 1975.              
 Kalvdalsdammen i Kverndalen først i 1980-åra 1355517567  5 15  userpics/10028/    Bnr: 8337 xx

   Storflommen i 2006 raserte det meste av fløtingsdammen. Utlånt av Bjørn Årstad.              
 Innsdammen er full av fløtingsvann 1356772658  12 60  userpics/10028/    Bnr: 8377 xx

   Ukjent når bildet er tatt men det må være før 1956 som var siste året det var fløting i Inna. Utlånt av Værdalsbruket AS              
 Storlundammen i Vera ca 1916 1357157940  5 15  userpics/10028/    Bnr: 8386 xx

   Dammen var en kombinasjon med bru, også i flere år etter at det ble slutt med tømmerfløtingen. På brua står motorsykkelen til skogforvalter M.P. Moen. Utlånt av Værdaldsbruket AS              
 Innsdammen ca 1938 1375275308  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8896 xx

   Fløtingsdam like til høyre for bildet regulerte vannspeilet herfra og oppover til og med Innsvatnet. Første innsdam ble bygd i 1912. Foto av Henning Anderson. Utlånt av SNK.              
 Drivsjøen Nordre med de svenske Skjækerfjella i bakgrunnen 1401524677  6 2  userpics/10028/    Bnr: 9420 xx

   Av toppene bak kan nevnes Steukern, Sukkertoppen og Lill-Anjeskutan. Midt på sjøen, i bukta der, finnes restene etter fløtingsdammen ved utløpet til bekken som renner ned i den skogbevokste Juldalen bakenfor. Bildet er tatt fra høyde 690 moh.              
 Fisking ved Innsdammen i 1928 1404226388  12 69  userpics/10028/    Bnr: 9477 xx

   Fløtingsdammen ble bygd i 1912Ukjente personer. Utlånt av Kjell Jacobsen.              
 Damkoia ved Juldøla ca 1985 1407310313  12 119  userpics/10028/    Bnr: 9554 xx

   Den sto på en hylle mellom juldalsvegen og fløtingsdammen før en kommer til flata nord for Fremre Juldalsvollen. Dammen ble bygd i 1915 under stordriftstiden i Juldalen når det ble utblinket over 40000 tre. Koia ble antagelig oppsatt på samme tid. Nå er den revet og skal være oppsatt på nytt visstnok i Inndalen.               
 Innsdammen og mellomriksvegen ca 1952 1437504919  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10023 xx

   Innsdammen ble vel bygd i 1912. Som en ser var det grusveg med krappe svinger og stabbesteiner som sikring. Fjellet til venstre er Hyllklumpen. Bilde etter Olga Anderson.              
 De siste restene etter fløtingsdammen i Gråvvådalen. 1474463954  29 84  userpics/10028/    Bnr: 10500 xx

   Denne dammen har navnet Lundammen og ligger mellom Tosteigan og almenningsgrensen. Ble bygd i 1871 iflge. Verdalbrukets Historie. I alt var det 6 dammer i Malsådalen. Siste år med fløting i Helgå og dens bivassdrag var 1964. Mens i Inna ble det slutt i 1956. Da overtok lastebilen.              
 Restene av Dyrådammen 28 september 2016  1476111657  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10534 xx

   Dette er resten av fløtingsdammen som ble bygd i 1908-1909. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1744]Klikk her [/url][/b] for å se og lese om dammen.              
 Kalvdalsdammen bygd 1921 1481359369  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10596 xx

   Værdalsbrukets dam i Kverna vestenfor Kverndalsvollen. I forgrunnen restene etter den gamle statsdammen. Utlånt av Værdalsbruket.              
 Dyrådammen og Nikkelverket i Skjækerdalen 29. september 2016 1477643904  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10563 xx

   Restene av fløtingsdammen i Dyråa og tippene av utsortert stein fra den Jensens Gruve i Skjækerdalen. Alt sammen av denne steinen og den som ble kjørt ned til Skjækerfossen for smelting er heist opp fra gruva med stamp med enkle hjelpemidler. For et slit det må ha vært.              
 Risvassdammen i 1949 1483210265  12 60  userpics/10031/    Bnr: 10623 xx

   Åpning av damluker for fløtingsvatn. Dammen sto ved Risvassbekkens utløpet fra Risvatnet Utlånt av Værdalsbruket AS.              
 Fiske ved Storlundammen i 1955 1499616423  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10824 xx

   De to fiskerne med langbambus er Arne Storlunet og Gunnar Valseth. Storlundammen fungerte både som bru og fløtingsdam, sistnevnte oppe på dammen. Dam/bru ble bygd i 1904-05 og var ca. 110 m lang og den hevet vannspeilet i Veresvatnet med opptil 2,10 meter. Dammen hadde 2 sluser hver på 7 m. bredde. Vegen til Vera gikk over her. Kilde: Værdalsbrukets Historie. Utlånt av Bjørn Valseth.              
 Kvernsjødammen i september 2017 1507785541  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10956 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1637]Klikk her [/url] for å se dammen som den var for 101 år siden.              
 Restaurering av Skjækerdammen i 1956 1176365609  12 60  userpics/10004/   0 Bnr: 408 xx

   Værdalsbruket sto for bygginga som ble utført i juli/aug.Arbeidskarene var: E.Stubbe, A. Vollan, A.Sellæg, H. Haugen, A.Skavhaug A. Kjesbu, L. Svartås og T. Holmsberg. Fra brukets administrasjon. Leif Lykke, disponent, M. Blybakken skogassistent og L. Johnsson skogformann              
 Kalvdammen i Kverna 1179086417  6 2  userpics/10004/   0 Bnr: 527 xx

   Bildet er tatt for ca 25-30 år siden. Hytta i bakgrunnen er borte nå. Bildet er skannet og gir dårlig kvalitet på full skjerm.