Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri     Skjæker%nikk     
Antall :   Id   Nr År
 Skjækerdalen Nikkelverk. Jensens Gruve 28. september 2016 A  1476111724  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10539

   Gruva var den største og den første som ble åpnet i feltet. Bildet viser den ene synken av to. Den på bildet som ligg helt ved Dyråa var den som arbeiderne brukte for å komme seg opp og ned etter stiger mellom avsatser nedover til ca 35 . Gruven ut fra synken skal være ca 70 m lang ned til ca 60 m dybde. I den andre synken ble malmen heist opp med. muskelkraft i tønner som var minimum 50 kg. Driften var plaget av vanninnsig og særlig når elva var flomstor bød det på problemer med lensing som foregikk med håndpumper. Belysningen til arbeiderne var tranlykter som gruveeierne skaffet men trana måtte arbeiderne kjøpe sjøl. Litt av et slit for ca. kr 1,50 om dag. Når en vet hvor dyp synkene på gruveområdet så skulle alle vært inngjerdet for å unngå en tragedie for dyr og mennesker. Det kan leses mere om denne gruvedriften og malmsmeltingen ved Skjækerfossen i Håvard Elnes sin artikkel i Jubileumsutgaven av Helgådalsnytt av 2011. Opplysningene er hentet derfra.    
           
 Skjækerdalen Nikkelverk. Jensens Gruve 27. september 2016 B  1476111714  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10538

   Bildet viser en del av utsortert stein som er heist opp fra gruva med håndmakt. Steinen som inneholdt malm ble kjørt til Skjækerfossen for smelting i to smeltehytter. Hvor mange tønner md stein som ligg i området er vanskelig å tippe men når hver tønne kanskje veide mellom 50 og 100 kilo så var det i allefall et ulidelig slit.   
           
 Skjækerdalen Nikkelverk. Barbara Bachkes Gruve 27.september 2016.  1476111705  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10537

   Gruven ligg på nordsiden av elva rett overfor Jensens gruve. Den var ca. 30 m lang med åpning mot Dyråa. Besto av to synker i skjæringen. Navnet på gruva er etter fruen til en Anton Sophus Bachke, en norsk bergmann.   
           
 Skjækerdalen Nikkelverk. Sliperns Gruve 27. september 2016  1476111697  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10536

   Sliperns Gruve, oppkalt etter gruvebestyreren, Rasmus Slipern. Denne gruva hadde også to synker hvor hovedsynken er ca. 30 m dyp. Gruve antagelig drevet som dagbrudd. Gruva var en de tre hovedgruvene i tillegg Jensens Gruve og Barbara Bachkes gruve. Foruten disse tre var det minst fire til, nærmest som prøvedrift å regne.    
           
 Skjækerdalen Nikkelverk. Rester av Administrasjonsbygningen 27. september 2016.  1476111687  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10535

   Bygningent sto på kolle på nordsiden av Dyråa mellom Jensengruva og Sliperngruva med utsikt mot Jensengruva. I dag er tomta og området gjenvokst av skog og det er bare restene av fundamentene å se-   
           
 Skjækerdalen Nikkelverk ved Dyråa 1379577829  30 86  userpics/10028/    Bnr: 8971

   Bildet er tatt fra Bynavola. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1339=]Klikk her [/url][/b] for noen opplysninger om gruva. Ellers finner en mye mere stoff om nikkelverket i jubileumsnummeret av Helgådalsnytt i 2011.   
           
 Smelteovnene ved Skjækerfossen ca 1925 1334521301  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7666

   Ovnene ble brukt til å smelte malm fra nikkelgruven i Skjækerdalen.Til høyre bak ovene kan en se møllebruk og sagbruk. Les om nikkelgruvene i Helgådalsnytt 2011.Utlånt av SNK   
           
 Dyråa med dam og steintipp 1317457393  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7036

   Bilde med historie i seg. Med restene av Dyrådammen og steintipp fra Skjækerdalen Nikkelverk. Bynavola i bakgrunnenDyråa ble fløtingsregulert i 1908. Dyrådammen ved nikkelverket ble bygd i 1908 og 1909. Den var 32 m. lang i toppkronen, hadde en 7m bred og 2m høy sluse. Dammen var vanskelig å få tett på grunn av fylling fra gruvedriften opp mot dammen. Var i bruk 1910 ? 1912 og 1926 og 1927. I samme vassdrag ble det bygd enda en dam ved Åkransetra med en sluseåpning på 4 m bredde og 2 m høyde. Kilde: Værdalsbrukets Historie. I årets utgave av Helgådalsnytt vil det komme en artikkel om gruvedrifta her inne. For å komme hit kan en svinge av veresvegen like ovenfor brua ved Skjækerfossen og kjøre skogsbilvegen til ends ved Bynavollen. Derfra må en bruke apostlenes hester i ca 10 min ned mot elva. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1339]Klikk her[/url][/b] og [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1334]og her[/url][/b] for to andre bilder fra gruvan.    
           
 Dyråa og Seriannavola 1317249015  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7030

   I området der Skjækerdalen Nikkelverk av i aktivitet før 1918   
           
 Skjækerfossen 1234839630  12 60  userpics/10004/    Bnr: 3513

   med smelteovnene i forgrunnenen gang mellom 1915 og 1920. Det var malmen fra Skjækerdalen Nikkelverk som ble smeltet her. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1334?s_Kategori=12&s_title=dyr%C3%A5a&s_notme=wmv&s_title1=&pid=1334]Klikk her[/url][/b] for å se bilde fra nikkelgruven ved Dyråa i dag. Det var drift her i perioden 1876-91. Helgådalsnytt vil trolig komme med en artikkel om denne gruvedrifta i Skjækerdalen. [url=http://verdalsbilder.no/verdalsguiden.php?s_DelKap=150&s_Tekst=&#_Toc162247417]Se verdalsguiden[/url]Utlånt av Håvard Elnes   
           
 Rasmus og Erika Slipern  1205097097  12 62  userpics/10004/    Bnr: 2037

   Rasmus Slipern var eier av Mikvold Store fram til 1884. Da solgte han gården til Verdalsgodset og flyttet med familien til Skjækerfossen for å bli gruvemann i Helgådalen. Familien bodde i huset hvor filialen er i dag. Rasmus var født i Mosvik i 1836. Giftet seg med Erika Justine Geitzel i 1860. Paret fikk 9 barn. 6 av disse utvandret til Amerika. Han var involvert i gruvedrifta i Malsådalen og Skjækerdalen Nikkelverk hvor han var sjef. Også i Åkervolden gruver var han delaktig. Han døde i 1916 og er begravet på Vuku kirkegård ikke langt fra inngangen. De som vil vite mere om Slipernfamilien kan lese i Helgådalsnytt av 1991.Bildet utlånt fra billedarkivet til Helgådalsnytt.   
           
 Skjækerfossen II 1200355107  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1781

   Bildet er tatt ovenfra kanten av fossen før den ble senket. Fjellet i bakgrunnen er Rautuva. Nedenfor fossen kan en se rester av hus og slagghauger m.m etter smeltingen av malmen fra Nikkelgruven ved Dyråen. Malmen ble kjørt med hest på vinterføre ned fra gruvene til Skjækerfossen. Sovelen ble der utbrent med vedfyring. Malmen ble deretter smeltet med koksfyring. Nikkelen ble så lagt i kasser og kjørt til Skåneskaia for utskiping. I årlig leie fikk Værdalsbruket kr 400,- + kr 50,- for skader som svovelrøken forårsaket på skogen ved Skjækerfossen. Det måtte hugges et 50m belte for hvert år. Driften ble nedlagt i 1890. Bildet er fra 1925. Kilde: Værdalsbrukets Historie. Utlånt av Værdalsbruket.   
           
 Skjækerdalen Nikkelverk 1192661088  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1339

   Gruvene ligger ved elva Dyråa som er sideelv til Skjækra som igjen munner ut i Helgåa med avløp videre til Verdalselva. Området ligger tett inntil Dyråa på begge sider av elva. Gruvene var i drift i perioden 1876-1894. Skeidet malm ble transportert til smeltehytta som lå under Skjækerfossen. Dagbruddet ligger på nordsiden av Dyråa. De største veltemassene ligger på sørsiden og helt inntil elva. Gruvene på sørsiden er vannfyllt uten synlig overløp. Etter smelting ble ferdigvaren fraktet med hest til Skånes. Fraktkostnadene dit ble dyrere en Skånes - England og det ble vel en medvirkende årsak til at gruven ble nedlagt. Materialer fra administrasjonsbygningen skal være brukt i bygningen hvor Skjækerfossen filial holdt til.   
           
 Restene av fløtingsdammen ved Skjækerdalen Nikkelverk i Dyråa. 1192660881  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1338

      
           
 Nikkelverk 1192610735  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1334

   Gruvesjakt i Skjækerdalen Nikkelverk ved Dyråa i Skjækerdalen. For å komme dit svinger en av ved Skjækerfossen til parkering ved Bynavollen ca 6 km. 10 min gange derfra   
           
 Skjækerfossen 1192141998  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1289

   Filialen, nærmest i bildet, ble etablert i 1950 ved overtakelse av privat forretning. Selve hovedhuset skal vistnok være oppført av bygninger som ble revet i Skjækerdalen Nikkelverk ved Dyråa. Utlånt av COOP