Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    
Stikkord: og  eller   Ik Vis alle    1. stikkord-felt blankes ut ved søk på "eller"
 Billedgalleri     Havfrua     
Antall : 62  Id   Nr År
 Utsikt over Rinnelva mot Ørin og Fætta ca 1958 1512666196  12 106  userpics/10028/    Bnr: 11005 xx

   Det har skjedd store forandringer på snart 60 år. Havneutbyggingen har ikke kommet i gang så bildet er vel tatt i 1959. Foto av Harald Wågø.              
 Stormskader på Naust ved Havfrua 1510244744  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10976 xx

   Storstorm og springflo 2-3 november i 1973.. Foto av Harald Wågø.              
 Rinnelva fra Hallbakkan 3. september 2017 1504611421  13 26  userpics/10028/    Bnr: 10927 xx

   Etter mange års krangling mellom Levanger og Verdal ble det høsten 1987 enighet om hvor kommunegrensa skal gå. Det var visstnok et kaffemøte mellom ordførerne som var grunnalegt for enigheten. Tror verdalingen som vanlig lot levangsbyggen få viljen sin. Grensen mellom de to kommunene følger Rinnelva. Men ser en på bildet dreier elva en skarp sving nordover mot Havfrua før den møter fjorden og den flytter seg stadig nordover. Utløpet pr. 1987 ble fastsatt som grense, men ut fra bildet var det naturlig at elva rann rett ut i fjorden lenger sør i tidligere tider og ikke tok skarpsvingen til høyre. På den nordlige halvkule graver elver mer på høyre enn på venstre bredd, og omvendt på den sørlige. Mange store elver har derfor sletteland med forlatte løp til venstre, men en bratt kant på høyre bredd. Dette iflge. Baers Lov som ble fremsatt av Karl Ernst von Baer, mens fenomenet er beskrevet av blant andre Albert Einstein. Og disse to herrer hadde det vel noenlunde greit oppi topplokket.              
 Blåklokkevikua ved Havfrua i trøndervær. 1499616595  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10828 xx

                 
 Småbåthavn ved Havfrua i 1960 1499616303  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10821 xx

   Bildet er vel tatt før det var så mange fritidsbåter som i dag og de fleste båtene med naust ble vel brukt i forbindelse med utøvelse av fiske. Bare et fåtall av alle naust på bildet står i dag. Foto av Harald Wågø.              
 Naust ved Havfrua i rimete omgivelser 1483210492  13 26  userpics/10031/    Bnr: 10629 xx

                 
 Innover mot Havfrua 1468742001  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10413 xx

   Eksakt når bildet er tatt er usikkert men senest i 1950-åra. Bilde etter Olga Anderson.              
 Havfruområdet mot kaia på Skånes. 1453127660  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10184 xx

   Ukjent når bildet er tatt men kanskje i 1950-åra. Fiskebåter i aktivitet ti høyre i bildet. Bilde etter Olga Anderson.              
 Naust på Ørin ved Havfrua ca 1955 1450640662  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10127 xx

   Flere fiskerbåter på sjøen i bakgrunnen. Sild eller brisling antagelig. Bilde etter Olga Anderson              
 Nausta ved Havfra 1449945590  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10114 xx

   Bak til venstre ser en Havfrua Kafè som var i drift fra 1948 til 1960. Mange av nausta som er på bildet står vel den dag i dag. Ligner på at området var "småbåthavn" for fjordfiskerne. Ser ut som det er pælet for et eller annet i front og til venstre i bildet. Hvis noen kjenner mere til det som er i bildet bes vedkommende ta kontakt på 47297311.Ukjent når bildet er tatt, men kanskje i 1950-åra. Bilde etter Olga Anderson              
 Havfrua Kafe i 1958 1395670846  12 106  userpics/10028/    Bnr: 9309 xx

   Kafeen var en del av tilbudet ved Havfrua Camping som Gustav Karlsen drev i perioden 1948 - 1960. Havfrua var et populært sted, særlig for svenskene. Bildet er utlånt av familien Karlsen.              
 Fugletårn under bygging ved Leksdalsvatnet 1346786276  10 14  userpics/10028/    Bnr: 8100 xx

   Nærmere bestemt i verneområdet ved utløpet av Musumsbekken. Som tårnet på Ørin sør for Havfrua er byggherren Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. Ser ut som det blir storopplegg her med parkeringsanlegg for buss ved Binde. Det må vel bli kostbart anlegg med oppfylling/pukksetting av sti for adkomsten langs bekken. Men pytt pytt, når det den avdelingen som står bak prosjekter finnes det alltid penger. Leser en utdrag av vernebestemmelsene for området så står det svart på hvitt følgende: All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Tekniske inngrep er forbudt. Teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt. Bryter ikke byggingen av dette tårnet noen av disse bestemmelsene?. Vernesbestemmelsene gjelder vel ikke for denne avdelingen, bare for den lille mann. Det lukter egeninteresser på lang lei.               
 Gravøl for rynkerosa på Ørin. 1343747468  13 26  userpics/10028/    Bnr: 8002 xx

   Snart er vel rynkerosa på Ørin en saga blott. Midt i blomstringen og når det er som mest trivlig langs stien mot brua ved Kausmo skal det siste fjernes. Som en ser på bildet blir det ikke akkurat fint etter snauhogsten og bruken av roundup. Maktarroganse fra herr Skutberg og hans kompanjonger. De sovner vel med et smil om munnen når de legger seg om kvelden i visshet om at de har klart å ødelegge trivsla for verdalingene på Ørin. Det skal vistnok legges til rette for å få fram tindved på området. Nå har det seg sånn at det samme selskapet har hogd ned tindveden på verneområdet sør for Havfrua. Forstå det den som kan. Men kanskje passer det ikke for "romantikerne" i miljøvernavdelingen og direktoratet at den vokser her. Vi har alt for god råd her til lands når det kan brukes på millionvis til dette prosjektet. Hvor mye får vi aldri vite. Bioforsk har vel laget en to-tre rapporter og når en vet at oppdragsgiver er miljøvernavdelingen var konklusjonen klar på forhånd. Det er bare å fylle inn troverdig innhold. Slik er det med de fleste såkalte uavhengige utredninger som lages, den som betaler får det resultatet en ønsker.              
 Ulovlig dumping av eternit på Ørin vest for Havfrua 1335343738  27 76  userpics/10028/    Bnr: 7709 xx

   Enkelt å bli fri spesialavfall når det bommen inn til deponiområdet vest for kalkanlegget står åpen.              
 Havfrua etter stormen "Dagmar" 1334211188  13 26  userpics/10028/    Bnr: 7651 xx

   Den høye vannstanden og stormen etterlot seg store mengder med rat og søppel langs strendene. Havfrua er intet unntak og her er det behov for en storopprydding. Snart er våren her og med den vil folk ut til sjøen. Kommunens folk var på befaring i går så det blir vel satt igang rydding med det første. Hva med en dugnadskveld hvor folk kan gjøre en innsats for å få det til fint og ryddig her?. Tror kanskje det hadde kommet en del folk.              
 En av de siste gjenlevende ved Havfrua. 1324249276  13 26  userpics/10004/    Bnr: 7245 xx

   Neste sommer er den vel borte. Direktoratet har bestemt, og er godt igang, med å fjerne alt av disse rosene fra strandområdet ved Havfrua.              
 Stranda ved Havfrua 11122011 1323697998  13 26  userpics/10004/    Bnr: 7228 xx

   Behov for en storopprydding av rat, plast og annet søppel ved Havfrua. Det er vel mest sannsynlig stormen Berit som syndebukken.              
 Frokost ved Havfrua 1308120801  29 84  userpics/10004/    Bnr: 6810 xx

   Barnehagebarn inntar frokosten i solskinnet ved Havfrua.              
 Kitesurfing ved Havfrua 4. juni 1307393644  3 6  userpics/10004/    Bnr: 6783 xx

   Kiting oppsto som sport mot slutten av 1990-tallet i Frankrike og Hawaii, med bidragsytere fra flere andre land. Utbredelsen av Internett gjorde at de forskjellige gruppene fikk vite om hverandre og kunne hjelpe hverandre i utviklingen. Dette iflge. Wikipeda              
 Havfrua 28 desember 2010 1293695140  29 84  userpics/10004/    Bnr: 6342 xx

                 
 Blankis ved Havfrua i desember 2010 1292708752  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6305 xx

                 
 Havfrua mot Skånes 1291163813  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6238 xx

   Ikke akkurat badetemp på stranda ved Havfrua              
 Rotur fra Havfrua og opp Rinnelva til E6-brua!  1282525790  5 27  userpics/10023/    Bnr: 5870 xx

   Et nytt turmål fra Verdalsbilder!På full flo er det fult mulig å ro langt opp i Rinnelva. Pass på å starte en time før full flo så du får strømmen med deg både opp og ned. Vi brukte en tung klumpete robåt. Med kano eller kajakk vil naturopplevelsen bli større. En tur fra Havfrua til E6-brua og ned igjen blir omlag 6 km! Det skulle man ikke tro, men elva gjør en svær bukt vestover før den går under E6. Klikk [url=http://kart.finn.no/?lng=11.44200&lat=63.77685&tab=search&zoom=15&mapType=finnraster&markers=11.43883,63.78140,r,Start+her%7C11.45365,63.76689,r,E6-brua&activetab=search#][b]HER [/b][/url] for kart. Husk ingen motorbruk i dette fredete området.              
 Rotur fra Havfrua til E6. II 1282525324  5 27  userpics/10023/    Bnr: 5869 xx

   Mange fine partier. Her rinner Valbekken ut i Rinnelva. På flo kan du også ro eller padle flere hunde meter opp i Valbekken. Ja det går kanskje å komme til E6 her også med en lettere farkost?              
 Rotur fra Havfrua til E6. III 1282525211  5 27  userpics/10023/    Bnr: 5868 xx

   Hit men ikke lenger. Ved springflo skal det gå an å ro noen hundre meter til opp i elva.              
 Rotur fra Havfrua til E6. IV 1282525124  5 27  userpics/10023/    Bnr: 5867 xx

   Målet er nådd! Dette er ikke et fototriks - bildet er tatt fra E6              
 Rotur fra Havfrua til E6. V 1282525035  5 27  userpics/10023/    Bnr: 5866 xx

   Nysgjerrige "levangsbygg" lurte på hvilken trafikk dette var              
 Havfrue og Havfrua 1960 1272056058  12 106  userpics/10022/    Bnr: 5380 xx

   Båter,naust og havnelageret i området hvor det er friluftsområde og badeplass i dag.Utlånt av Aud varslott              
 Ørin ved Havfrua 1270075914  22 54  userpics/10022/    Bnr: 5293 xx

                 
 Saltvannsis i sola 1265156631  29 84  userpics/10004/    Bnr: 5098 xx

   på floarealet ved Havfrua              
 Vakkert men kaldt 1262482061  13 26  userpics/10004/    Bnr: 4974 xx

   med storflo, frostrøyk og austatrekk ved Havfrua på Ørin den 2. januar 2010              
 Flyfoto fra Fætta - tatt i 1957. 1254784448  12 106  userpics/10001/    Bnr: 4562 xx

   I forgrunnen Vestvik. Bak uthuset har Sverre begynt med byggingen av folkeparken som senesre ble til Soria Moria.Den gamle redskapsbua blir ombygd til kafe. Bak Vestvik ligger gården Sandberg - eid av Albert og Gunhild Risholt.I skogkanten bak Sandberg ligger det vi kalte for "Nevermo-hytta". I dag boligen til Aud og Ole Christian Nevermo.Helt bak, ved sjøen ligger Ørin med båter og naust og Havfrua med teltplass.Innsendt av Gunnar Vestvik              
 Havfrua en gang i 50-åra. 1251665210  12 69  userpics/10001/    Bnr: 4396 xx

   Her har landskapet forandret seg mye i løpet av det siste 50 åra. Støyende industri i nærheten har ødelgat mye av idyllen.Innsendt av Kåre Falch.               
 Veimo & Molde 1961 1245013520  12 93  userpics/10004/    Bnr: 4068 xx

   Bilverkstedet ved Rinnelva som renner i buktninger over Rinnleiret mot sjøen ved Havfrua. Mastene på Rinnleiret skimtes såvidt i bakgrunnen.Utlånt av Verdal kommune              
 Motivet er borte  1237585831  13 26  userpics/10004/    Bnr: 3663 xx

   Mastene på Rinnleiret speiler seg i sjøen ved Havfrua.              
 Avløpsanlegg 1236556499  13 26  userpics/10004/    Bnr: 3593 xx

   på Ørin. Her, ved Havfrua er Røstad Entreprenør i full gang med å legge ny ledning for overflatevatnet på Industriområdet.              
 Havfrua 9/12-2001 1235590322  13 22  userpics/10001/    Bnr: 3543 xx

                 
 Havfrua en kald vinterkveld 1229240592  13 26  userpics/10004/    Bnr: 3235 xx

                 
 Trones Bruk på Ørmelen ca 1969 1223582151  12 70  userpics/10004/    Bnr: 2951 xx

   Nybygd Trones Bruk etter flyttingen fra Trones. Ser ut som de var noen av de første som etablerte seg på Ørin.Ser en på havneområdet i bakgrunnen på bildet så har det skjedd store forandringer på vel 40 år. Det er godt om plass ved den nybygde havna.              
 Sti 1220443473  13 26  userpics/10004/    Bnr: 2802 xx

   gjennom tindvedskogen mellom Havfrua og Fætten.              
 Solnedgang over Havfrua 1220201881  22 46  userpics/10001/    Bnr: 2791 xx

   Bildet er tatt ved Baggelbakken i Vinne.              
 Strandnellik 1213988843  11 8  userpics/10004/    Bnr: 2485 xx

   som finnes i store mengder på Ørin sønnenfor Havfrua mot Rinnelva. Tindveden er på voldsom frammarsj og tar over på strandengene med masse sånne blomster. [b][url=http://verdalsbilder.no:80/ukens3.php?Id=315]Klikk også her[/url][/b] for å se hvor vakker blomsterenga er på Ørin og hvordan Tindveden tar overhånd. Hva om Biofarsk heller hadde fått midler til å fjerne noe av den sorten heller enn å fjerne rynkerosene.              
 Ut mot Trones og havet. 1210023616  4 31  userpics/10001/    Bnr: 2271 xx

                 
 Skodda forsvinn og sola kjæm ved Havfrua 1196376937  13 26  userpics/10004/    Bnr: 1558 xx

                 
 Kalkovn 1193187952  13 26  userpics/10004/    Bnr: 1383 xx

   Snart kommer det vel røyk ut fra kalkovnen. Statens Forurensningstilsyn har gitt utslippstillatelse og tillatelse til bruk av spillolje. Med ansvaret for innsamling av slik olje vil de ved å gi en slik tillatelse bli kvitt et problem. Bukken og havresekken? Det gjenstår å se om kommunens innbygger vil få problemer i steden og om idyllen ved Havfrua vil bli som den er i dag.              
 Havfrua 15/10-2007 1192521015  13 22  userpics/10001/    Bnr: 1319 xx

                 
 Sykkelsesongen er ikke over 1192520831  13 22  userpics/10001/    Bnr: 1318 xx

   Bildet er tatt ved Havfrua den 15/10              
 Naust ved Havfrua 1190619114  13 26  userpics/10004/    Bnr: 1176 xx

   Interessant bilde som viser Havfruområdet med alle de gamle nausta i 1975. Utlånt av Rolf P. Ingvaldsen              
 Enslig rynkerose i skumringen på Havfrua 1187246094  11 8  userpics/10004/   0 Bnr: 943 xx

                 
 Havfrua 14. august 2007 1187246055  13 26  userpics/10004/   0 Bnr: 942 xx

                 
 Lintorskemunn ved Havfrua 1184163551  11 8  userpics/10004/   0 Bnr: 786 xx

                 
 Blåklokkevikua ved Havfrua 1183668534  11 8  userpics/10004/   0 Bnr: 764 xx

                 
 Havfrua fra den tida det var trivelig der 1183115021  12 59  userpics/10001/    Bnr: 744 xx

   Fra venstre: Lars Myran, Evy og Olga Andersen. Året er 1955.              
 Tiriltunger ved Havfrua 1182292241  13 22  userpics/10001/   0 Bnr: 718 xx

                 
 Grytidlig på Havfrua 1177273411  13 26  userpics/10004/   0 Bnr: 449 xx

                 
 Kveld ved nausta på Havfrua 1174858971  13 26  userpics/10004/   0 Bnr: 226 xx

                 
 Strå mot kveldshimmel på Havfrua 1174858936  13 26  userpics/10004/   0 Bnr: 225 xx

                 
 Havfrua 1173859405  13 26  userpics/10004/   0 Bnr: 196 xx

                 
 Havfrua 1172874104  13 26  userpics/10004/   0 Bnr: 169 xx

                 
 Sol gjennom tåka ved Havfrua 1172873884  13 26  userpics/10004/   0 Bnr: 164 xx

                 
 Naust ved Havfrua 1172873841  13 26  userpics/10004/   0 Bnr: 162 xx

                 
 Havfrua, spesiell solnedgang. 1172607694  13 26  userpics/10004/   0 Bnr: 19 xx