Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri     Ulvilla                        BRUK PILTAST NEDOVER 
Antall :   Id   Nr År
 Kreaturer på Kluksbakkan 1406109021  7 9  userpics/10028/    Bnr: 9505

   Her ser det ut til at dyra trives og har det godt.   
           
 Lenge siden det ble scoring her. 1373877385  27 76  userpics/10028/    Bnr: 8877

   Slik ser det ut i dag på den tidligere hjemmearenaen, Røesbanen, til fotballaget i Ulvilla.    
           
 Åsen østre på Kluksbakkan i Ulvilla 1339398094  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7877

   Eiendommen var i mellomkrigstiden drevet som eget gårdsbruk. I 1930 var Johannes Olsen Åsen eier. Akkurat når gården ble fraflytttet vet en ikke, men husene fra den tid den ble drevet er idag borte. På eiendommen står nå to fritidshus av nyere dato og et eldre som har gått ut på dato. Fin plass med flott utsikt.   
           
 Grunden Mølle i Ulvilla 1340572089  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7916

   Rekonstruert gammelt møllebruk på Grunnan østre.   
           
 Den nye brua og brukarene av den gamle bru ved Grunnfossen. 1280318077  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5767

   Grunnfossen med restene av brukaret for den gamle hengebrua og den nye brua bakerst i bidet. Nybrua på 54,5 m ble bygd først i 1970-åra og var kostnadsberegnet til kr 330000,-. Om overslaget holdt vites ikke. Verdalskrana v/Idar Bakken monterte stålbjelkene. Den smale Holmsbrua ved Vuku, som opprinnelig var en jernbanebru, fikk avløsning som adkomst for tyngre kjøretøyer til sørsiden av Helgåa fra Vuku til Røesgrenda.   
           
 Grunnfossen 27 desember 2010 1293468856  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6331

   Mye is og lite vann i både Helgåa og Inna. Ved Grunnfossen var vannføringen i går, 26.desember, 1,642 kubikkmeter pr. sekund. Nedenfor Dillfossen i Inna var tilsvarende tall 0,965.   
           
 Grunnfossen nedre del 2010 1296002988  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6412

      
           
 Ulvilla fra Kveinnkallberget 1258226109  22 54  userpics/10004/    Bnr: 4742

      
           
 Grunnfossen øvre del 1232132380  5 15  userpics/10004/    Bnr: 3387

      
           
 Rønningsdammen.  1243022080  5 15  userpics/10004/    Bnr: 3959

   Inntaket av vann til Ulvilla Kraftstasjon   
           
 Rørgata til kraftstasjonen i Ulvilla 1243585292  27 76  userpics/10004/    Bnr: 3994

      
           
 Storstadbakkan sett fra Vangstadhaugen 1244492570  22 54  userpics/10004/    Bnr: 4044

   Stripen uten skog nedenfor husene er sporet etter raset under flommen i 2006   
           
 Helgåa nedenfor Grunnfossen med vassføring på 40 m3/s 1253490620  5 27  userpics/10001/    Bnr: 4494

   Går vi hundre år bakover i tid var imidlertid det industrielle sentrum i Verdal ved Grunnfossen i Ulvilla. I fossen sto et møllebruk og et sagbruk. Elvene i Verdalsdalføret ble i mange hundre år benyttet til tømmerfløting. Kraftverket i Ulvilla stod ferdig i 1914.    
           
 Øst-Grunnan 1258407362  10 14  userpics/10004/    Bnr: 4762

   Bildet er tatt fra Kveinnkallberget.   
           
 Grunnhollo 1210982282  22 54  userpics/10004/    Bnr: 2324

   mellom Østgrunnan og Innleggshaugen i Ulvilla. Dette er et gammelt elveløp. Her var et tjern hvor det ble fisket for noen tiår tilbake. Har en støvler kan en nå komme seg gjennom her og gå hele skaret fra til vegen til Innleggshaugen. [b][url=http://www.historier.no/index.php?option=com_content&task=view&id=533&Itemid=37]Klikk her for lese om Grunnhollo og Hollotussane [/url][/b] og [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-9875] her [/url][/b] for bilde fra før 1900.   
           
 Skavdalen 1216160749  4 13  userpics/10004/    Bnr: 2588

   ved Kjesbuvatnet. Til venstre i bildet det nye kyllingfjøset.   
           
 Kjesbua 1216161412  10 14  userpics/10004/    Bnr: 2592

   Gammelhusa i Kjesbu`n   
           
 Årstadbakkan og Hellbakkan 1225057914  22 54  userpics/10004/    Bnr: 3023

   sett fra Skavhaugvola hellbakkan   
           
 Østgrunnan 2007 1191706239  10 14  userpics/10004/    Bnr: 1261

   Ikke så mye forandringer i forhold til bildet av Grunden Skyss-stasjon fra 1910 som ligg ute under Gammeltia/bygdene rundt. [img]http://verdalsbilder.no/cpg1410/images/green.gif[/img] [url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1080]Klikk her[/url]
   
           
 Holmlia østre ca 1964 1283902534  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5937

   Med Reitanbrukene ovenfor. Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Skavdalen ved Kjesbuvatnet 1962 1251061446  12 93  userpics/10004/    Bnr: 4363

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Saukinn i Ulvilla 1962 1251406811  12 93  userpics/10004/    Bnr: 4381

   Her ble det født 18 barn. De som i dag betegnes som vollansøskena.[b][url=http://verdalsbilder.no/VisNavn/Vollan.HTML]Klikk her[/url][/b] for å se bilde av søskenflokken. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Rønningen på Kluksbakkan i Ulvilla 1962 1252313360  12 93  userpics/10004/    Bnr: 4437

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Holmlimoen og Rønningen 1962 1294566370  12 93  userpics/10004/    Bnr: 6365

   Kjesbuvatnet i horisonten. Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Holmlimoen 1962 1277994270  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5668

   Utlånt av Verdal kommune
   
           
 Plassen 1962 1273956439  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5475

   På Holmlibakkan ved Kluken på Kluksbakkan bakerst i bildet. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Gammelskolen i Ulvilla 1962 1274638354  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5501

   Med lærerboligen Borg til venstre bakenfor. Helgåa med øvre delen av Grunnfossen nærmest. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Kluken vestre 1962 1274639208  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5504

   Med uthuset av gammelgården oppe i åsen bakenfor. Stuen ar flyttet og oppsatt ved det nye uthuset. Gården ligg oppe på Kluksbakkan.Utlånt av Verdal kommune   
           
 Skjermengmoen 1962 1276718639  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5613

   Bruk på Holmlibakkan. Nedlagt og borte i dag. Her bodde Ole J. og Karoline Holmli med fam.Utlånt av verdal kommune   
           
 Midt-Grunnan 1962 1277105550  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5625

   Grunnfossen bakerst til høyre i buildet.Utlånt av Verdal kommune   
           
 Holmlia ca 1962 1276928893  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5624

   På Holmlibakkan.Utlånt av Verdal kommune   
           
 Vangstad 1962 1277684795  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5653

   Bruket ligg på Kluksbakkan.Utlånt av Verdal kommune
   
           
 Holmlibakkan og Røesgrenda ca 1962 1281786090  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5844

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Storstadgårdene på Storstadbakkan 1962 1339397388  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7874

   Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Fosslia og Flyan ca 1962 1284558595  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5967

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Brekka og Framnesset i Ulvilla ca 1962 1286653007  12 93  userpics/10004/    Bnr: 6054

   Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Vester-Nesset, Nesmoen og Mellom-Nes og Selnesset i Ulvilla 1962 1290026813  12 93  userpics/10004/    Bnr: 6198

   Holmlibakkan bakerst i bildet. På andre siden av elven finner en Prestenget, Brekka, Framnes og Lysberg. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Sundbyenget i Ulvilla 1962 1291811729  12 93  userpics/10004/    Bnr: 6269

   Sør for Grunnfossen på vegen opp mot Storstadbakkan.   
           
 Kårenget i Ulvilla 1962 1333110688  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7612

   Til venstre i bildet, Vangen, Solstad, og Fosseng. Med den gamle hengebrua over Grunnfossen.Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Holmlia midtre på Holmlibakkan 1962 1301812044  12 93  userpics/10004/    Bnr: 6614

   De to Reitanheimene i bakgrunnen. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Steingrunnan 1962 1326383342  12 93  userpics/10004/    Bnr: 7327

   På sør side av Helgåa ovenfor Ulvilla. Bare et uthus er igjen av heimen i dag. Vegen til Røesgrenda går i dag forbi her ved elvkanten. Bjørnmelen i bakgrunnenUtlånt av Verdal kommune   
           
 Vangstadhaug vestre i Ulvilla 1962 1333090369  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7604

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Storstadbakkan i Ulvilla 1962 1333090419  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7605

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Reitanheimene på Holmlibakkan i Ulvilla 1962 1333090493  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7606

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Ulvilla grendehus i 1962 1333614060  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7632

   Huset ble bygd i 1922. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Holmli vestre på Holmlibakkan 1962 1334746146  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7673

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Ulvilla med kraftstasjonen 1962 1335907954  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7727

   Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Vangstadsag på Kluksbakkan 1962 1336834654  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7770

   Husa er under gjenoppbygging etter brann, Se de brannskadde gammelhusa helt til venstre i bildet. Bakerst til venstre i bildet, Kluken østre. Nærmest Vang og et torvhus. Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Flyan i Ulvilla 19623 1338109299  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7827

   Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Bruenget og Prestenget i Ulvilla 1962 1375272468  12 93  userpics/10028/    Bnr: 8890

   Med Holmlimoen og Vangstadsag oppå Kluksbakkan i bakkant av bildet. Utlånt av Verdal kommune