Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri     Ulvilla                        BRUK PILTAST NEDOVER 
Antall :   Id   Nr År
 Karenstuggu i Vuku ca 1920 1326835791  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7352

   Karenstuggu finner en mere stoff om i Verdal Historielags årbok av 1987. Vuku Smørmeieri til venstre i bildet. Til høyre i bildet kan en se et smalt lite hus som skal være en transformator for strøm fra kraftstasjonen i Ulvilla. Videre kan du skrive at: Til høyre på bildet ser vi Vuku gamle skole, den ble revet først på 20-tallet, etter at "ny" skole ble bygget ved siden av i 1920. Uthuset til "ny-skolen" ble satt opp der denne skolebygningen står. Vi ser også huset til Blomster-Anders Garnesmo(gartneren)som står der baker Hepsø etablerte seg og bygget på det i 1931. Videre bakover ser vi Østvik - Haldor Henriksens hus, Vonheim forsamlingshus, Evje eller Stenegården. På venstre side av vegen bortenfor er Vuku Forbrugsforening, senere Samvirkefilialen, så kommer Søraker, Bredingsberg Vestre, med Stornæshusa og Vestby - Haugan, på høyre side av vegen og bortest ser vi Ner-Bregn. Bildet er utlånt av Kim Solberg.    
           
 Ulvilla i 1920 1329246750  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7443

   Org.bilde fra Verdalsboka bind V utgitt 1930.Utlånt av SNK   
           
 Grunnan østre i Ulvilla 1920 1329896385  12 118  userpics/10004/    Bnr: 7469

   Ikke så store endringer på husa fra den gang til i dag. Med Grunnhollo hvor tussan holder til rett bak gården. [b][url=http://historier.no/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=457&sobi2Id=533&Itemid=305&title=]Klikk her [/url][/b] for å lese om Hollotussan. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=grunnan+%F8stre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av SNK   
           
 Ulvilla mot Storstadbakkan 1920 1332105587  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7571

   Utlånt av SNK   
           
 Åsen østre i Ulvilla 1920 1365754269  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8636

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=%E5sen+%F8stre+ititle=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av SNK   
           
 Grunnfossen ved Ulvilla før år 1920 1427914709  12 60  userpics/10028/    Bnr: 9897

   Usikker tidfesting. Bildet er tatt før hengebrua ble bygd 1929. En kabelbane med kasse kan sees til venstre i bildet. Gården på andre siden av elva er Fossneset. Helt til venstre ser en Burstua. Den er borte nå. Ukjent fotograf. NGU-bilde.   
           
 Grunnan vestre i Ulvilla 1922 1329896012  12 118  userpics/10004/    Bnr: 7468

   En av Verdal bøgdas fineste gårder på den tid. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=grunnan+vestre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av SNK   
           
 Siste kvernhuset i Ulvilla 1331141411  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7537

   I følge teksten til bildet var huset benevnt som Reppes-huset. Mannen på bildet er den siste kvernmannen på plassen, Ellev Henriksen. Ukjent når, men bildet er tatt av Enar M. Musum i anledning verdalsbøkene som kom ut i 1930-åraUtlånt av SNK   
           
 Ulvilla skole 1925 1341565839  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7944

   [b][url= &title=]Klikk her [/url][/b] for kartUtlånt av SNK   
           
 Kjesbua ved Kjesbuvatnet 1927 1338441377  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7842

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=kjesbua+ved&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK   
           
 Vangstad i Ulvilla 1927 1344146859  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8011

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=vangstad]Klikk her [/url][/b] fore kart.Utlånt av SNK   
           
 Holmli østre på Holmlibakkan i 1927 1344415892  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8019

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=Holmli+%F8stre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK   
           
 Kluken østre på Kluksbakkan 1927 1345962768  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8077

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=kluken+%F8stre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK   
           
 Kluken vestre på Kluksbakkan i 1927 1347206200  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8110

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=kluken+vestre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Husa er senere flyttet ned til flata. Utlånt av SNK   
           
 Holmli mellom på Holmlibakkan 1927 1353176315  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8267

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=holmli+mellom&title=]Klikk her [/url][/b] for kartUtlånt av SNK   
           
 Holmli vestre på Holmlibakken1927 1356119426  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8357

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=holmli+vestre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av SNL   
           
 Kluken mellom på Kluksbakkan i Ulvilla 1927 1363344962  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8570

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=kluken+mellom&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av SNK   
           
 Kjesbua 1929 1286836157  12 118  userpics/10004/    Bnr: 6063

   Kjesbua var leilenningsbruk under Værdalsgodset. Andor Hansen Kjesbu kjøpte eiendommen av kommunen i 1920 for kr 300,-. Opprinnelig var prisen kr 2000,- men mot å avstå fra godgjøring mot skade på eiendommen ved oppdemning av Kjesbuvatnet til kraftstasjonen i Ulvilla ble prisen nedsatt. I 1929 overtok Arnt Kjesbu gården. Fra Anders Vandviks glassplater. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=kjesbua&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Fossnesset ved Ulvilla ca 1929 1329557766  12 118  userpics/10004/    Bnr: 7454

   I Grunnfossen kan en se byggverk som antagelig var oppsatt for å hindre tømmeret i å sette seg fast under fløtingen. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=fossnesset&title=]Klikk her [/url][/b]for kart. Utlånt av SNK.   
           
 Grunnan midtre østre i Ulvilla 1929 1335564197  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7719

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=grunnan+midtre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK   
           
 Storstad vestre i Ulvilla 1929 1341131804  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7937

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=storstad+vestre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK   
           
 Storstad mellom på Storstadbakkan 1929 1341566328  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7947

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=storstad+mellom&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK   
           
 Storstad østre på Storstadbakkan i Ulvilla1929 1341988823  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7956

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=storstad+%F8stre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK   
           
 Nysete i Vuku 1929 1345962875  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8079

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=nysete&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK   
           
 Aunet i Ulvilla 1930 1338441921  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7846

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=aunet&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK   
           
 Ekteparet Grunden i Ulvilla 1364065156  12 62  userpics/10028/    Bnr: 8585

   Anna og Severin Grunden. Foreldrene til Bjarne Brueng på småbruket Brueng i Ulvilla. Utlånt av Ella Aune   
           
 Kårenget i Ulvilla ca 1930 1411305503  12 118  userpics/10028/    Bnr: 9644

   Heimen ble i sin tid fradelt Grunnan og kom til å følge Værdalsgodset inntil Verdal kommune solgte det til furer E. Indahl. Kårenget var tidligere bosted for sagmesteren ved Grundfoss sag. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=k%E5renget]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av Gunhild Elnes.   
           
 17.mai i Ulvilla 1931 1320649416  12 104  userpics/10004/    Bnr: 7107

   Med lærer Peder Brønstad til høyre. Bakenfor toget, Ulvilla Ungdomshus som var benevnelsen den gang. Utlånt av Oddleif Sellæg   
           
 Beret Marta Dalen i gyngestolen. 1431274827  12 62  userpics/10028/    Bnr: 9939

   Beret Marta Henriksdatter f. 8/3-1849. g.14.03.1872 med Ellev Henriksen Kvennmann\Dalen f.31.10.1848 Ulvilla, d. 01.07.1931 på Dalen under Vuku Prestegård. Beret døde på Grunnmoen 27.10.1933. Paret hadde 8 barn så etterslekta er stor. Paret bodde også en tid på Innleggshaugen. Les mere om ekteparet i Helgådalsnytt 1987 eller Verdal Historielag`s årbok fra 2000. Opplysninger fra Kjetil Dillan. Bildet lånt ut av Svein Berg.   
           
 Ulvilla. Tømmer ved kraftstasjonen i 1930-åra 1246431471  12 61  userpics/10004/    Bnr: 4133

   Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Ulvilla sett "åvant" i tredveåra? 1334746411  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7676

   Utlånt av Ella Aune.   
           
 Ulvillberg ved vegen opp til Kluksbakkan ca 1935 1419860791  12 118  userpics/10028/    Bnr: 9796

   Gården var av gammel årgang. Iflge. Norges Bebyggelse var den i slekten eie siden 1840. Enken etter Gustav Gjermstad`s, Oline, var eier i 1954. Låven og bolighus på bildet var oppført henholdsvis 1932 og 1920. Fjøs og stall i 1887. Ser en på bildet kan en forstå at jorda var bratt og tungdrevet og at det ikke var noe særlig utkomme å få av den. I dag er husa borte, men en kan se hvor de sto, like ved vegen til Kluksbakkan etter en har passert rørgata til kraftstasjonen. Det meste av dyrkajorda er som en ser svært bratt og tungdrevet. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=Ulvillberg]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av Svein Berg.   
           
 Aasen i Ulvilla 1192831967  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1355

   Hos Severin Sørli - årstall ukjent. Kanskje kan noen tidfeste bildet.   
           
 Sang i Vera Kapell i 1937 1269987869  12 104  userpics/10022/    Bnr: 5285

   Sangkoret fra Ulvilla og Vuku på sangbesøk i Vera.Foto Anders Vandvik. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Rørgata fra Rønningsdammen  1421242593  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9807

   Røret fører vann fra Rønningsdammen til Ulvilla Kraftstasjon. Bildet er fra småbruket Ulvillberget hvor det ser ut som røret forsvinner under husa. Gutten er Ivar Martin Gjermstad, sønnen på Ulvillberget. Bildet er fra ca 1937. Utlånt av Svein Berg.   
           
 Rørgata fra Rønningsdammen i Ulvilla ca år 1937 1429608005  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9919

   Høystakkene på bildet forteller vel at det er tatt ovenfor det nå borte gårdsbruket Ulvillberga. Restene er gården er synlig fra vegen oppover mot Kluksbakkan. Utlånt av Svein Berg.   
           
 Maggi Berg på rørgaten ved Ulvillberget ca år 1937 1469198753  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10427

   Rør med vann fra Rønningsdammen til kraftstasjonen i Ulvilla. Utlånt av Svein Berg.   
           
 Ulvilla 1950? 1203979879  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1981

   Bildet skal være tatt pluss/minus 1950.Utlånt av COOP   
           
 Liten kar med pipe og fiol. 1367762140  12 62  userpics/10028/    Bnr: 8694

   Kjetil Kvernmo på Storstuggun i Ulvilla 1938. Utlånt av Bjørg Østnes.   
           
 Bussen til Severin Berg i Ulvilla 1447345004  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10084

   Utlånt av Svein Berg   
           
 Gustav Overmoen og Ole Olausen Burstuen hos fotografen 1320650206  12 62  userpics/10004/    Bnr: 7108

   Begge reiste til Amerika iflge. Peder Brønstad`s notat av 1935 bak på bildet. Heimen Burstuen sto nord for fylkesvegen like før en tar av til det som før var Ulvilla skole. Utlånt av Oddleif Sellæg   
           
 Bussen til Severin Berg i Ulvilla ca 1939 1421853649  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9823

   I utgangspunktet en lastebil, men påmontert "busskapell". Utlånt av Svein Berg   
           
 Mette Olausdatter Fossnes fra Fossnesset østre i Ulvilla 1941 1362327016  12 62  userpics/10028/    Bnr: 8545

   Tidligere leilenningsbruk under Verdal kommune. Hennes ektemann Johan Jonsen Fossness kjøpte eiendommen av Verdal kommune i 1925 for kr 700,- . Heimen lå like ved Grunnfossen. Utlånt av Olav Svedjan   
           
 Mette Fossnes 75 år sommeren 1941 1476902431  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10556

   Mette var født 1866 og var gift med Johan Johnsen Fossnes som var født 1855. Han døde i 1930 og hun i 1946. Iflge. folketellinga i 1910 hadde paret tre barn, John, Ågot og Jørgen. Familien bodde på Fossnesset Østre på sørsiden av elva like ved brua over Grunnfossen. I bakgrunnen ser en byggingen av Borg, huset til lærer Peder Brønstad i Ulilla. Utlånt av Olav Svedjan.   
           
 Tømmerkjøring 1198505977  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1675

   Tømmerkjøring på Kjesbuvatnet i 1947.Tømmeret ble kjørt over isen på Kjesbuvatnet, over myrene fram til Moan i Leksdalen og videre til Trones Bruk.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Flom ved hengebrua over Grunnfossen 1424193291  12 60  userpics/10028/    Bnr: 9849

   Vannet går nesten helt opp til den gamle hengebrua som ble bygd i 1929. Brua erstattet den gamle som ble bygd i 1915, den første kabelbro i Verdal,n. Når bildet er tatt vites ikke men det kan være under valgfloa under valget i 1947. Da ble det omvalg på grunn av at folk kom seg ikke på valglokalet. Ukjent fotograf.   
           
 Fossnesset ved Ulvilla 1368269956  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8709

   Husa her er borte i dag. Ukjent når bildet er tatt. Utlånt av Henry Arntsen.   
           
 Klart for basar i Ulvilla grendehus ca 1950  1375274654  12 104  userpics/10028/    Bnr: 8895

   For den som er litt oppi årene var disse arrangementene vanlig i grendene rundt omkring etter krigen. På plakatene oppslått på telefonstolpene sto det som oftest til slutt "Ta med kopp". Snorgevinstene og andre gevinster ser en allerede er på plass og de kjente langbenkene som ikke var de beste å sitte på er klar til å ta imot folket. Utlånt av Bjørg Østnes   
           
 Anne Martha Olsdatter Vangstadhaug 95 år 1481359667  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10603

   Anne Marta ble født på gården Vangstad i Ulvilla i 1855. Familien flyttet til Vangstadhaugen østre 10 år etter. Gift med John Johhannesen fra Storstadvald i 1885. Døde i 1952. Les mer om damen i årets utgave av Helgådalsnytt hvor disse opplysninger er hentet fra. Bildet utlånt av Svein Berg.   
           
 Høykjøring i Ulvillberga i 1950-åra. 1448127026  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10087

   Heimen Ulvillberga på venstre side når en kjører oppp mot Kluksbakkan er det bare tomta igjen av. Ivar Martin Gjermstad var sønn av Gustav og Oline Gjermstad. Utlånt av Svein Berg.