Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    
Stikkord: og  eller   Ik Vis alle    1. stikkord-felt blankes ut ved søk på "eller"
 Billedgalleri     kirke                         
Antall : 234  Id   Nr År
 Kirkespiret på Stiklestad 1188509416  14 24  userpics/10004/    Bnr: 1009 xx

   Spiret mot urolig kveldshimmel              
 Vera Kapell og Nord-Vera  1189595415  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1076 xx

   Fra først på nittenhundretallet. Kapellet ble bygd i 1899 så dette må være et av de første bildene som er tatt av bygningen. Utlånt av Bo Suul              
 Stiklestad Kirke 1230223253  12 66  userpics/10004/    Bnr: 3287 xx

   Interiør før restaureringen til jubileet i 1930.Skannet fra jubileumstidsskriftet "1030 i fest og soga 1930"              
 Vuku kirke 1250820839  12 68  userpics/10004/    Bnr: 4353 xx

   Ukjent når bildet er tatt.Utlånt av Karl Hermann              
 Messe i St. Olav`s Kapell på Stiklestad 1251322680  12 68  userpics/10004/    Bnr: 4374 xx

   Når og i hvilken anledning er ukjent.Utlånt av Karl Hermann              
 Olavsstøtta på Stiklestad i 1930-åra 1251577655  12 68  userpics/10004/    Bnr: 4390 xx

   Gammelskolen og kirkestallene i bakgrunnen. Flaggstengene er på plass.Utlånt av Karl Hermann              
 Vinne kirke før 1893 1252800898  10 92  userpics/10001/    Bnr: 4457 xx

   Vinne kirke var opprinnelig en åttekantet kirke bygd i 1817. Men tårnet ble etterhvert så tung at veggene begynte å sprike. Derfor ble det i 1893 bygd på en ny del som tårnet ble flyttet til.Støren kirke er bygget av samme arkitekt og har beholdt sin opprinnelige form. Innsendt av Thomas Berg.              
 Kirkestallene på Stiklestad før 1948 1252705319  12 66  userpics/10004/    Bnr: 4455 xx

   Iflge. anbudsannonse i 1920 var stallene vel 50 m lang og 8 m bred med 76 spilltaug. Under krigen ble bygningen brukt av tyskerne. Bygningen ble revet i 1948 og deler av den ble oppsatt på nytt i området sør for Kulturhuset hvor vegen til Raset tar av mellom bekken og kirkegården. Utlånt av Anne Marie Slottemo              
 St. Olav`s Kapell på Stiklestad under oppføring 1252705480  12 66  userpics/10004/    Bnr: 4456 xx

   Bygget ble ferdig til 900-åsjubileet på Stiklestad i 1930. Paul Gran fra Sjøbygda var ansvarlig for oppføring av bygget. Utlånt av Anne Marie Slottemo              
 Vinne kirke søndag 1. august 2010 1280761959  4 31  userpics/10023/    Bnr: 5793 xx

                 
 Spiret i månen. Eller kanskje månen på spiret. 1283715972  22 46  userpics/10023/    Bnr: 5930 xx

                 
 Ørmelen blandakor og Bajazz har konsert i Stiklestad kirke I. 1363694295  9 53  userpics/10023/    Bnr: 8573 xx

   Sønddag den 27/3-2013 kl. 19.00 ble kirken fylt med gladjazz og et begeistret publikum.              
 Ørmelen blandakor og Bajazz har konsert i Stiklestad kirke II. 1363694317  9 53  userpics/10023/    Bnr: 8574 xx

   Solist er Marte Morken Høyland.              
 Ørmelen blandakor og Bajazz har konsert i Stiklestad kirke III. 1363694355  32 89  userpics/10023/    Bnr: 8575 xx

                 
 Stiklestad kirke omkranset av nyveien til Leksdalen 1403823436  14 32  userpics/10023/    Bnr: 9465 xx

   Bildet er tatt 27 juni 2014              
 Bildet er tatt over Storøra i september 2016. 1475009553  22 46  userpics/10028/    Bnr: 10515 xx

   Den høgste toppen er Helloporten. Ned klokka 8 skimtes Vinne kirke.               
 Vinne kirke med bygårdene bakenfor. 1475009781  22 46  userpics/10028/    Bnr: 10518 xx

   Bildet er tatt i september 2016.              
 Kveldsstemning ved Korsådalsbekken på Stiklestad 5. januar 2017 1483979352  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10638 xx

                 
 Vinterkveld ved Verdalsøra Kapell 1487678601  10 14  userpics/10028/    Bnr: 10661 xx

                 
 Gjerdet ved kirkegården på Flåa er borte. 1495453673  15 37  userpics/10028/    Bnr: 10763 xx

   Det var på høy tid at ratet ble fjernet. Skulle vært gjort for lenge siden. Men bedre sent enn aldri.              
 Kirkegårdsgjerde ved Verdalsøra Kapell 1494847364  15 37  userpics/10028/    Bnr: 10750 xx

   Her er det ikke nødvendig med annen kommentar enn å sitere fra forskriften til gravferdsloven: Gravplassen skal være inngjerdet og ha lukkbare porter. Det areal som ligger innenfor gjerdet skal som hovedregel være opparbeidet. Gjerdet skal ha et verdig utseende og utgjøre et fysisk hinder. Det siste kan en vel si ikke er oppfylt. Innenfor er det eksemplarisk vedlikehold.              
 Begravelse på Garnes i 1959 1495960655  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10772 xx

   Bildet viser hvordan begravelser foregikk på den tid. Sermonien skjedde ved avdødes heim før kista ble kjørt i kortese til kirkegården. Pynting med granbar var en del av skikken. Begravelsen er etter John Marius Wohlen. Bildet utlånt av Just Roar Wohlen.              
 Vera Kapell klar for 70-årsjubileet i 1969 1499616456  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10825 xx

   Les mer om Vera Kapell og Vera i boka som ble utgitt i forbindelse med 100-årsjubileet i 1999. En veldig bra bok som nærmest er en bygdebok for grenda. Den er for tiden utsolgt men nytt opplag skal trykkes i år.Foto av Harald Wågø.              
 Ved døpefonten i Vera kapell i jubileumsåret 1969 1499616522  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10826 xx

   Her står Petter Pettersen som var den første som ble døpt i døpefonten i Vera kapell. Foto av Harald Wågø.              
 Kransnedlegging på Vera kirkegård i 1969 1499616574  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10827 xx

   .Navna på tavla er de 10 gårdbrukerne i Vera som var med på dugnaden under bygginga av kapellet som ble ferdig i 1899. Sokneprest Anton Sætevik er kranspålegger. Res. kapellan. Tollefsen i bakgrunnen. Foto av Harald Wågø.              
 Vinne kirke Olsok 2017. 1501318409  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10850 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318409  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10851 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318409  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10852 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318409  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10853 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10854 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10855 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10856 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10857 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10858 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10859 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10860 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10861 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10862 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10863 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10864 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10865 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10866 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318411  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10867 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Sogneprest i Verdal i perioden 1880 til 1898. 1503483419  12 114  userpics/10028/    Bnr: 10901 xx

   Otto Møller Hansen født i Askim i 1926. Kom fra sokneprestembete på Røros når han kom hit til bygda. Han sto hele sin tid som sokneprest på for å få bygd kapell i Vera. Året før kapellet sto ferdig, i 1898, fikk han avskjed i nåde. Les mer om kapellbyggingen og presten i boka om Vera Kirke. Hansen skal visstnok ha vært ytterst konservativ ifølge Verdalsboka om kulturlivet. Han spilte også en sentral rolle i arbeidet som fulgte etter Verdalsraset i 1893. Bildet utlånt av Lars Iver Valstad.              
 Utsikt mot Vuku kirke i 1960-åra 1503483661  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10905 xx

   Bildet utlånt av Just Roar Wohlen              
 Vuku kirke juni 2017. 1504347436  10 92  userpics/10028/    Bnr: 10909 xx

                 
 Her på kanten sto St. Gregorius kirka på 1400 tallet. 1504347564  16 34  userpics/10028/    Bnr: 10915 xx

   Da elva begynte å undergrave kirken ble mye av steinen brukt å forlenge Stiklestad kirke med 9 meter.              
 Bygging av Kulturhuset på Stiklestad i år 1991 1505420547  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10931 xx

   Forargelsens hus i forbindelse med kulturhusbyggingen, Gammelskolen, står ennå på sin midlertidige plass før den møtte sitt endeligt i for av rivning. Kulturhuset åpnet i 1992. Foto av Harald Wågø.              
 Den Russiske Krigskirkegård under Norsk-Svensk arbeiderstevne sommeren 1946 1505420814  12 67  userpics/10028/    Bnr: 10934 xx

   Minnestøtta er under arbeid på det tidspunktet. Stenarrangementet rundt og navneplata er ikke på plass. Offentlig innvielse av gravstedet skjedde i oktober samme år. I 1945 ble det laget en midlertidig støtte av tre. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-10306]Klikk her [/url][/b] for bilde. Foran støtta står Oskar Øvre. Helt i høyre billedkant, Sverre Vestvik.              
 Naturen har nedkjempet bolighuset på Grønås Lapplæger 1506788054  10 14  userpics/10028/    Bnr: 10947 xx

   Grønås ligger på nordsiden av Strådøla vel en times gange fra Strådalen. Grønås var den største samiske boplassen ved Strådøla med mange hus og koier. Restene av bebyggelsen som en ser her i dag er hus som Værdalsbruket bygde i forbindelse med tømmerdrifta her inne i 1934. Året etter, på senvinteren når drifta var slutt ga Værdalsbruket tømmerstua til familien på Grønås. Det sies at da fikk mor Sigrid fikk problemer med kveldsbønna, skulle hun takke Vår herre eller M. P. Moen på Værdalsbruket for gaven. En kjenner til at det har bodd folk her fra 1830-åra, kanskje enda tidligere, og helt fram til 1954 da Sigrid som den siste på Grønås flyttet fra lapplægret ved Strådøla. Opplysninger hentet fra jubileumsboka om Vera Kirke hvor opplysningene er hentet fra. Les boka, der finnes mye interessant stoff om Strådalslappen og alle boplassen langs Strådøla. Den meste av kontakten samene hadde med omverden var med folket i Vera. Stien langs elva fra Strådalen vitner om det, selv om den begynner å utydelig den siste biten før Grønås. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-68]Klikk her [/url][/b] for bilde fra 2006 og [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-5188]Klikk her [/url][/b] for bilde fra først i 1950-åra.               
 Haugen nord for Strådøla på svensk side innenfor Vera omkring 1957 1512665996  12 119  userpics/10028/    Bnr: 11002 xx

   Haugen, eller Gunnhild-stuggu var bolien til Gunnilla Hansson fram til i 1930-åra en gang. Da flyttet hun til "alderdomshemmet" i Undersåker. Gunilla var kjent i bygda under kallenavnet Finn-Gunnhild. Plassen Haugen ble ryddet og hus bygd av reineier Anders Larsson omkring 1860 iflge. boka om Vera Kirke. Der kan en lese mye interessant om Haugen og Finn-Gunnhild og ellers om samer og boplasser langs Strådøla. Anbefales. Nytt opplag av boka er nå i salg. Foto av Harald Wågø.              
 Julestemning ved vuku kirke. 1514053314  0 125  userpics/10028/    Bnr: 11031 xx

                 
 Stiklestad Kirkegård på julaften2017 1514573134  14 24  userpics/10028/    Bnr: 11041 xx

   Med snø i trea og vindstille ble det en spesiell stemning på kirkegården denne kvelden. Mange besøkende tente lys på gravene til kjente og kjære. En fin tradisjon på julaften.               
 Interiør i Vera kirke 1517770000  12 119  userpics/10028/    Bnr: 11080 xx

   Kirka var ikke bare gudshus, den var også skolerom for elever og bolig for læreren. Bildet utlånt av Anne Tove Garberg.              
 Minnestøtta på krigskirkegården i furuskogen på Ørin 1517770181  13 26  userpics/10028/    Bnr: 11082 xx

   Den røde stjerna på toppen lyser i mørket.              
 Opp-pussing av Vinne Kirke til jubileet i 1967 1519753878   65  userpics/10028/    Bnr: 11119 xx

   Maleren er Bjørn Flyum. Foto av Harald Wågø.              
 Stiklestad Kirke under fullmånen 3. mars 2018. 1520671707   24  userpics/10028/    Bnr: 11124 xx

                 
 Stiklestad med kjente bygninger 16. april 2018 1523979988   54  userpics/10033/    Bnr: 11164 xx

   Fra Per Johans Plass ser en Stiklestad kirke, Stiklestadir, Teglverket, skolen og to gartneri.              
 Åpningen av Verdalsøra Kapell i år 1969 1528105545   14  userpics/10033/    Bnr: 11209 xx

                 
 Etter Verdalsraset i 1893 fra Ness mot Stiklestad 1527429729   120  userpics/10033/    Bnr: 11208 xx

   Hvilken heim er ukjent. Den hvite Stiklestad kirke kan sees i bak i bildet som er tatt av fotograf Olsen. Utlånt av NGU.              
 Vuku Prestegård og Vuku Kirke 1. mai 2018 1527429094   14  userpics/10033/    Bnr: 11207 xx

   Sett fra Tomtberget.              
 Olavsstøtta før 1942 1529017984   66  userpics/10033/    Bnr: 11226 xx

   Gammelskolen, kirka i bakgrunnen. Til høyre, kirkestallen som ble revet i 1948.              
 Sangere foran Stiklestad Kirke 1918 1466504539  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10385 xx

   Bildet er fra sangerstevne 16. juni. Utlånt av Dagfinn Dahl.              
 Stiklestad anno 1839 1353176004  12 66  userpics/10028/    Bnr: 8265 xx

   Valplassen på Stiklestad med kirken. Bilde av et stikk utført av J. Flintoe i 1839 for bruk i Snorres kongesagaer.              
 Bygging av Breding bru i Vuku 1890 1358717364  12 60  userpics/10028/    Bnr: 8429 xx

   Bildet er sannsynligvis tatt vinteren 1889-1890. Brua ble tatt av vannmengdene i Vukusjøen høsten 1893 og drev ned til Efskind. Da vannet sank, så ble brua demontert og kjørt tilbake bit for bit og bygget opp igjen. Det er temmelig sikkert at bildet ikke er fra den oppbyggingen, ut fra at brukarene da ble påstøpt 63 cm, noe som ikke er synlig på bildet. Over og litt til høyre for venstre brukar ser vi taket av Breding Vestre før gården ble flyttet ned dit den står nu, under grustaket. Den ble flyttet i 1910. Bildet dukket opp sammen med protokollen fra stiftelsen av Vuku Forbruksforening i 1877, som Historielaget fikk overrakt etter at Coop flytta til nybutikken oppi Vuku. Den som sto for byggingen av brua var Ole Andersen. Han var leilenning på gården Aust-Hellan fram til 1899 da tok han navnet Hjelde. Foruten gårdsdrift var han byggmester, møbelsnekker og forsanger i Vuku kirke. I byggekunsten var han en etterspurt brubygger. Han bygde flere bruer her i bygda samt trebrua over Straumen på Inderøy. Det var oså han som bygde Vera kapell. Utlånt med bruopplysninger av Verdal Historielag v/Kjetil Dillan. Opplysningene om brubyggeren er hentet fra boka om Vera Kirke.               
 Stiklestad ca 1900 1264118669  12 66  userpics/10004/    Bnr: 5043 xx

   Tidfesting ut fra at husa til Karlsaunet ikke er på bildet. Iflge. Norges bebyggelse ble det bolighuset bygd i 1901. Heirhuset som ble revet i forbindelse med vegomleggingen er på bildet og ble bygd i 1885 iflge samme bok. Til høyre i bildet kan en se litt av meieriet/forsamlingshuset. Evald Lundkvist som har lånt ut bildet opplyser at det er et postkort fra ca 1912.               
 Stiklestad med stallene foran kirken i 1904 1191281097  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1224 xx

   Utlånt av Jørgen Johnsen              
 Gammelt bilde fra Nord-Vera 1273255369  12 61  userpics/10022/    Bnr: 5438 xx

   Med kapellet bak til høyre i bildeT.Utlånt av Bjørg Marken              
 Stiklestad kirke før 1908 1229379231  14 24  userpics/10004/    Bnr: 3246 xx

                 
 Stiklestad  1201853298  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1869 xx

   med kirken , antagelig før 1. verdenskrig.Utlånt av Fridtjof Hagen              
 Vuku kirke før 1910 1192531328  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1321 xx

   Utlånt av COOP              
 Konfirmasjon i Stiklestad kirke ca 1912 1426783579  12 66  userpics/10028/    Bnr: 9883 xx

   Presten som konfirmerer er vel Erik Vel. I tilegg til prestegjerningen var han aktiv i politikken som både ordfører og varaordfører. Ser en på interiøret så var det langs nordvegg galleri som i forbindelse med restaureringen til jubileet i fjernet. Bilde etter Olga Anderson              
 Messe i Vera 5. juli 1914 1316244269  12 104  userpics/10004/    Bnr: 6997 xx

   Med sogneprest Erik Veel. Utlånt av Birger Sisselvold. Opplysning fra boka om kirka i Vera.              
 Karl Olsen Klefsås ca 1914 1469198950  12 114  userpics/10028/    Bnr: 10430 xx

   Han var med faren Ola(som var bergarbeider) fra Jämtland til Dalbakken i Røesgrenda hvor han var husmann i noen år. Faren ble gift med Beret Marta Pedersdatter Røsvald i 1898. Karl var født i Kall. Han ble invalid i ung alder, men i 1909 kjøpte han Solbu på Nessleira. På papiret var Karl eier, men det var vistnok faren som var driveren. Solgte Solbu i 1926 og Karl flyttet året etter til Nesmoen til Randi og Ragnhild Veie hvor han bodde til sin død i 1939. Begravd ved Vinne Kirke. Faren og stemora Beret flyttet på Øra og overtok gården Skille. Opplysninger hentet fra boka heimer og Folk i Ness. Bilde utlånt av Ella Aune.              
 Taubane Vera - Esingen ca 1915 1260921350  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4903 xx

   Banen var i bruk fram til 1918. Bildet er fra nybygget av sstajonsbygget i Esingen. Les mere om banen og tømmerdrifta til Værdalsbruket ved Kallsjøen i Verdal Historielag`s årbok 1977 og i jubileumsboka for vera kirke. Navna på personen vil komme under " Navn i bilde"Utlånt av Alvhild Sisselvold              
 Vera Kapell mellom1910 og 20 1296418404  12 61  userpics/10004/    Bnr: 6424 xx

   Flagget tyder på at det kanskje er på en 17.mai. Bildet er tatt før det kom veg mellom uthuset og kapellet. Utlånt av Birger Sisselvold              
 Stiklestad kirke, trolig før 1916 1321380449  12 66  userpics/10004/    Bnr: 7148 xx

   Det finnes bilde fra 1916 og der er portalen inn til kirkegården hvitmalt. Her er stolpene i annen farge og en mener ut fra det at bildet er tatt før det.Utlånt av Leksdal Ungdomslag              
 Væren nordre i Vera med Vera Kapell 1329557320  12 118  userpics/10004/    Bnr: 7452 xx

   Bildet er mest sannsynlig tatt omkring 1920. Som en ser så er det begravelse og folk er samlet på gravplassen. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=nord&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Fotograf er vel Ole Snekkermo. Utlånt av SNK               
 Stiklestad Kirke først på 1900-tallet 1437505631  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10026 xx

   Legg merke til det spesielle spiret i tårnet på kirken og den spesielle portalen som er synlig bak damene i . Vet noen mere eksakt tidfesting, ta kontakt på tel 472 97311. Bilde etter Olga Anderson.              
 Koret i Stiklestad kirke - 1916 1173045327  12 66  userpics/10004/   0 Bnr: 185 xx

   Utlånt av Nils E. Steinsli              
 Stiklestad kirke - 1916 1173045362  12 66  userpics/10004/   0 Bnr: 186 xx

   Utlånt av Nils E. Steinsli              
 Stiklestad kirke 1916 1195992088  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1545 xx

   med tregjerde rundt. Bildet er fra 1916.Utlånt av Jørgen Johnsen              
 Stiklestad kirke ca 1920 1201853213  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1868 xx

   kirke like etter 1. verdenskrig.Utlånt av Fridtjof Hagen              
 Stiklestad kirke 1920 1213383671  12 66  userpics/10004/    Bnr: 2456 xx

   3. oktober 1920.Utlånt av Asbjørn Dahling              
 Stiklestad Kirke 1916 1254295440  12 66  userpics/10004/    Bnr: 4540 xx

   Utlånt av Karl Hermann              
 Stiklestad kirke ca 1916 1366215653  12 66  userpics/10028/    Bnr: 8651 xx

   Slik så den vel ut før restaureringen til 900-årsjubileet.Stolpen viser at lyset har kommet til Stiklestad, antagelig fra kraftstasjonen i Ulvilla. Utlånt av SNK              
 Stiklestad kirke 1219124385  12 66  userpics/10004/    Bnr: 2735 xx

   md tregjerde og portal. Eksakt når bildet er tatt vites ikke men kanskje ca 1916.              
 Stiklestad kirke før 1928 1465810166  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10372 xx

   Slik så kirka ut før restaureringen til 900-årsjubileet i 1930. Utlånt av Dagfinn Dahl              
 Valstad vestre i Vinne 1918 1330028648  12 118  userpics/10004/    Bnr: 7487 xx

   Gammelhusa på gården som senere brann ned til grunnen.[b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=VALSTAD+NORDRE&title=] Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK.              
 Stiklestad kirke ca 1918 1339151952  12 66  userpics/10028/    Bnr: 7870 xx

   Utlånt av SNK              
 John Perrsson Fjellner ved Strådøla 1472468734  12 114  userpics/10028/    Bnr: 10479 xx

   Eller Jo Persa, som var det daglige navnet, bodde på Heggøya ved Strådøla like øst for grensen sammen med Lisa Andersdatter fra Skalstufjellet. I dag er alt borte av livsverket deres. Naturen har tatt området tilbake. Jo ble født i under uvær på fjellet mellom Rensjøen og Åbo 29. februar 1848 . Lisa døde i 1920 av tæring og Jo i 1925. Du kan lese mer om paret og deres liv i boka om Vera Kirke. Bildet utlånt av Svein Væren.              
 Vuku Kirke med portalen i 1921 1448962251  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10101 xx

   Foto av Ole Snekkermo. Utlånt av Iris Skoknes.              
 Ved Veresjøen 1921 1199499005  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1724 xx

   Fra v. Johannes Tronsmo, Margot Valseth, Beda Tronsmo, Kristina Gunnarson Esingen, Henrika Tronsmo, Iver Tronsmo, Nils Tronsmo m/Ivar på sykkelen, Ellen Tronsmo, prosten Trætte, Iver Helmo, en person med navnet Grimberg og Johannes Nordnes m/hatten. Bildet må være tatt ved Tronsmoen under en kirkelig handling i Vera. Helma har sørgeband på og det er på grunn av ulykka med de fem skolebarna ved Byna i oktober 1921.Utlånt av Iver Tronsmo              
 Vinne i ved Vinne kirke 1924 1335343592  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7708 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=vinne+ved&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Fra Vinne kirke mot Byagårdene ca 1925 1332277513  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7578 xx

   Utlånt av SNK              
 Vuku kirke med omegn ca 1925 1337086875  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7780 xx

   Med Stor-Vuku til venstre. Bilde fra den tid kornet ble hengt på staur. Utlånt av SNK              
 Kavalerist foran Stiklestad kirke ca 1925 1383498108  12 113  userpics/10028/    Bnr: 9055 xx

   Thomas Berg opplyser at navnet på den uniformerte hornblåseren er Ludvig Krokstad. Tidfesting ut fra andre bilder fra Rinnleiret tatt i 1925. Kirka så slik ut før den ble restaurert og ombygd til 900-årsjubileet i 1930. Bilde fra fotograf Henning Anderson. Utlånt av SNK.              
 Vera Kapell i gamle dager, kanskje før 1930 1456813928  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10233 xx

   Vegen videre mot Sør-Vera er ennå ikke bygd. Bildet etter Johannes Væren. Utlånt av Svein Væren              
 Stik|estad kirkekor samlet hos Arnt Holmen i Vuku sommeren 1926 1476902293  12 105  userpics/10028/    Bnr: 10554 xx

   Helt til venstre i bildet ser en verten sammen med korets dirigent Johannes Dahl. Bildet utlånt av Dagfinn Dahl              
 Stiklestad kirke - Interiør  1348128929  12 66  userpics/10028/    Bnr: 8130 xx

   Fra før restaureringen til jubileet i 1930. Legg merke til den lange ovnsrøra. Tvilsomt at denne ovnen hadde vært godkjent i henhold til brannforskriftene i dag. Utlånt av SNK