Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    
Stikkord: og  eller   Ik Vis alle    1. stikkord-felt blankes ut ved søk på "eller"
 Billedgalleri          
Antall : 10408  Id   Nr År
 Vera kirke 2. oktober 2018 1538997127   14  userpics/10033/    Bnr: 11361 xx

   Første gudstjeneste i kapellet ble avholdt 18. august i 1899, etter stor innsats av innbyggerne i Vera og andre for å skaffe et gudshus i fjellbygda. Kapellet var skolelokale i Vera fra litt etter 1900 til 1998. Da var det slutt, elevene ble overført til Volden skole. Les om kirka og verasamfunnet i boka Vera kirke som ble utgitt til 100-årsmarkeringen i 1899.              
 Kransnedlegging på Vera Kirkegård 24. august 1969 1538996946   104  userpics/10033/    Bnr: 11360 xx

   Prost Sætevik legger ned krans på minneplate over de som sto i spissen for å reise kapellet i Vera som sto ferdig i 1899. Første gudstjeneste var 18. august. Kransnedleggingen var en del av 70-årsmarkeringen. res. kap. Harald Tollefsen i bakgrunnen. Foto av Harald Wågø.               
 Lærer i Sul og Garnes, John Johnsen 1538996827   114  userpics/10033/    Bnr: 11359 xx

   Født i 1875 på Litj-Molden i Inndalen. Lærereksamen i 1899. Samme år ansatt som lærer Årstad og Balhall. Ansatt året etter ved Volden skolekrets. I 1902 ansatt som lærer i Garnes og Sul. Bodde på Garnesskolen men var eier av Vikdal ved Steinsgropa. Avskjed som lærer i Garnes i 1939. Flyttet da til Vikdal der han døde i 1946. Gift to ganger. Sju barn fra første ekteskap med Inger-Anna Eriksdatter Haugdal, født på Rosvoldvald i 1877. Opplysninger fra boka Heimer og Folk i Inndalen og Sul.              
 Tranemor ved reiret sammen med sitt nye avkom. 1538996720   9  userpics/10033/    Bnr: 11358 xx

   Bildet er fra Gaulektjønna.              
 Isgang over veresvegen øst for Elneshøgda i 1961 1538996642   60  userpics/10033/    Bnr: 11357 xx

   De to nærmeste heimene er vel Grindstad og Sørmo. Triste greier å få slike ismasser og vatn innover mot husa. Foto av Harald Wågø.              
 Per Andersson fra Haugen i Strådalen 1538996579   62  userpics/10033/    Bnr: 11356 xx

   Ungdomsbilde av sønnen til reineier Anders Larsson som muligens var de første som bosatte seg på Haugen nordøst for Strådalen. Trolig ca. 1860. Senere bodde Gunnilla Hansson, eller Finn-Gunnhild som var kallenavnet, i den enkle boligen. Per var "ordningsmann" for lappene som betalte ut erstatninger til norske nordmenn for skader som reinsdyra gjorde på avlinger. Han var reingjeter på Valdresflya i noen år og flyttet i sine eldre år til Rørostraktene. Per var født i 1875 og døde i 1957. Opplysninger fra artikkel om lappiske boplasser langs Strådøla i boka om Vera kirke. Boka er nærmest en bygdebok for Vera. Bildet utlånt av Harald Wågø.              
 Vuku lørdag 6. oktober 2018 da idrettsanlegget ble offisielt åpnet 1538996535   54  userpics/10033/    Bnr: 11355 xx

   Aktiviteten er stor fortsatt i Vuku. Den nye barnehagen er fullført. Vuku har alt som skal til for at unge folk kan etablere seg. Det mangler vel bare byggeklare tomter. Bildet er tatt fra Tomtberget.              
 Mesterverk i skogen 1538996435   8  userpics/10033/    Bnr: 11354 xx

   En kan spekulere hvordan "kangroa" får til åå lage spindelveven slik, og ikke minst, hvordan de får til å henge opp byggverket mellom to trær.              
 Flom på Tronesvolden i 1961 1538996402   60  userpics/10033/    Bnr: 11353 xx

   Isgang i Inna skapte flom på Tronesvolden. Her er vel både folk og fe evakuert. Gården er senere flyttet opp på høyere nivå lenger øst. Foto av Harald Wågø.              
 Flom ved den gamle Stensbrua i 1961 1538996379   60  userpics/10033/    Bnr: 11352 xx

   Isgang i vårløsningen i 1961. Foto av Harald Wågø.              
 Traktor på hengebrua ved Holmsberget i Vuku A 1538321528  12 60  userpics/10033/    Bnr: 11351 xx

   Trygve Rotmo på veg over brua med gråtassen og henger ca. 1970. Bildet skal visstnok være brukt som argument for bygging av ny bru over Inna. Det hjalp tydeligvis for 21. januar 1972 ble nybrua åpnet. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-8487]Klikk her [/url][/b] avisbilde fra åpningen. Kjetil Dillan har reparert et mye skadet originalbilde.(se neste bilde). Et tydelig bevis på at bilder kan bli som nye i redigeringsprogrammet Photoshop, selv om org. ser trasig ut.              
 Traktor på hengebrua ved Holmsberget i Vuku B 1538320916  12 60  userpics/10033/    Bnr: 11350 xx

   Originalbilde med mange skader. Se forrige bilde etter reparasjonen. Eier av bildet, Grete Rotmo.               
 Lasting av stein i kalkbruddet iTromsdalen 6. september 2018 1538236099  12 65  userpics/10033/    Bnr: 11349 xx

   Lasting av stein for kjøring på knusverket. Hullet i bruddet blir større og større og det samme blir "fjellet" med finmasse.              
 Klokkerhaugen nord for Mogrenda i år 1968 1538236038  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11348 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 Hesjing i Sulstua 1538235997  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11347 xx

   Fòrberging på gammelmåten før rundballan og traktoren tok jobben fra hesten. Skuvriva ble brukt til å "kjør atåt" graset for hesjing. Kårkaillan hadde jobben med stapping av hesja, trålegging og ikke å forglemme, kant- og grøfteslåing med ljå. Alt gras skulle berges. Bildet er trolig fra 1950-åra. Hvem karene er vites ikke. Bildet er litt uskarpt med det er et tidsbilde av jordbruket.              
 Elg i åkeren, før elgjajakta 1538235970  7 9  userpics/10033/    Bnr: 11346 xx

   En staslig ungelg i åkeren ved Prestgården på Stiklestad. Om den overlever jakta er vel heller tvilsomt.              
 Gammel og ny kiosk på Verdal Stasjon i år 1952 1538235927  10 14  userpics/10033/    Bnr: 11345 xx

   Avisklipp fra Innherredsbladet 11. juli 1952.              
 Kong Karl Johans veg feires som hundreåring i 1935 1538235858  9 38  userpics/10033/    Bnr: 11343 xx

   Norsk-Svensk arrangement i Skalstugan. I følge tekst bak på bildet er mannen på talerstolen en svenske fra Torta i Åre med navnet Nekkus Olsson. vegen ble åpnet av kong Karl Johan 29. august 1835. [b][url=https://www.nb.no/nbsok/nb/206d58deca90c1b939611d13211e983a?index=52#80]Klikk her [/url][/b] for å lese om 150 års-jubileet.              
 Smeden Bernt Martin Johannessen Bjørkli på Bjørkli i Ness 1538235787  12 114  userpics/10033/    Bnr: 11342 xx

   Martin, som var navnet han brukte, var født i 1889. Giftet seg Julie Mikaldatter Hallem. hun døde i barselseng i 1912 når Julie ble født. Julie, oppkalt etter mora, reiste til Sverige i 1930-åra og bosatte seg på Stor-Rensjøn hos Edin Gjersing. Der levde hun så si hele sitt liv ugift. Martin giftet seg på nytt i 1919 med Olga Elisabet Lorentsdatter Ydseaunet. I det ekteskapet kom det 10 barn. Foruten å drive småbruket var Martin smed og altmuligmann. Smia overtok han etter sin far som var i samme yrke. Martin døde i 1978. Usikker på når bildet er tatt men trolig omkring 1910. [b][url=https://www.nb.no/nbsok/nb/f13b3569bf6d61d4bd1c75d776eb5cc4?index=19#263]Klikk her [/url][/b] for å lese mere om heimen og slekta i boka Heimer og Folk i Ness.              
 Musikeren og gårdbrukeren Ole Georg Martinsen Bjørken , trolig som konfirmant 1538235737  12 114  userpics/10033/    Bnr: 11341 xx

   Ole var født på Bjørken. Giftet seg med Marie Ingeborg Johnsdatter Sundby i 1921. Paret fikk 5 barn. Paret kjøpte Øver-Kålen i 1931. I likhet med sønnen Asmund var Ole en kjent gammeldansmusiker. Jeremias Storhaug og Ole spilte sammen i 49 år ,begge "fiolspællera". I omtrent 100 bryllup spilte kameratene i og på den tid ble bryllup feiret både over to og tre dager. Betalingen var ca kr 3,- pr natt. Ole komponerte mange gammeldansmelodier. De mest kjente er vel Festvals, Evakueringsvalsen og polsen Skruddusvingen.[b][url=https://www.nb.no/nbsok/nb/3921997b095786829f105db7c722960e?index=12#223]Klikk her [/url][/b] for å lese om Ole og musikken. Bildet er trolig fra hans konfirmasjon i år 1905.               
 Birger Stene på fløtingsdammen ved Østre Drivsjø 1538235692  12 69  userpics/10033/    Bnr: 11340 xx

   Dammen ble bygd i 1915 i forbindelse med fløting av tømmer fra Verdalsbrukets drift i Juldalen. Rester av dammen står den dag i dag. Bildet som er utlånt av just Roar Wohlen er vel fra først i 1960-åra..              
 Sol og regn over Kråksjøen 1537469815  22 54  userpics/10033/    Bnr: 11339 xx

   Spesielt lys i horisonten mot Kjølåhaugan bakenfor den røde rypebæra ved den ødelagte varden på Høyde 625 østenfor Stamtjønna og Kråksjøvegen.               
 Tømmerhytte ved Sulsjøan 1537469445  12 119  userpics/10033/    Bnr: 11338 xx

   Etter å ha kommet fram med hest og vogn med utstyr til hytte ved Sulsjøan. Hytta tilhører vel Sulstua. Ukjent når bildet er tatt. Hvis noen kan kjenne igjen noen på bildet, ta kontakt på tel 472 97311.              
 Forunderlig snøscooter på Skalsvatnet i påska 1960. 1537469422  12 123  userpics/10033/    Bnr: 11337 xx

   Denne spesielle doningen med slep var vel en svensk forløper til snøscooteren. Ukjent fotograf              
 Peder Pedersen Storhaug 1537469364  12 62  userpics/10033/    Bnr: 11336 xx

   Født 19. mai 1807. Gift med Sigri Ellevsdtr. f. 29.11.1816 Holmen. Peder var husmann på Storhaugen på Årstadbakkan. Arbeidet som sagbruksarbeider. Paret hadde 7 barn: Ingeborg f.1837 (døde 2 år gammel), Ingeborganna f1840, Marit f1842,Petter Lindset f1846 (druknet i Kverna under fløting i 1888),Ellev f1849, Maria f1852, Mikal f1859. Ellev,Maria og Mikal utvandret til Amerika i 1882-83. Så, 22 april 1891 utvandret Peder og Sigrid i en alder av 84 og 75 år til Osakis i Minnesota, sannsynligvis til ett av sine barn som hadde reist 8-9 år tidligere. Slekta etter paret er stor med mange grener. bl.a. Storhaugslekta. En annen gren rett nedadstigende fram til i dag er følgende.1. Peder Storhaug. 2. Petter Lindset, husmand på Årstadvaldet. 3. Ragnhild Elise Lindset,f 30071877, gift med Ellev Ellevsen Stubbe på Tingvold i Vuku (Nessi). 4. Ingeborg Stubbe , f 18011909, gift med Harald Lundgren, drivere av Tingvold. 5. Ingrid Lundgren, gift Oldren, drivere av Tingvold. 6. John Olav Oldren, driver av Tingvold. 7. Ingeborg Vinne Oldren, datter av John Olav. Bildet som er utlånt av Ingrid Oldren er trolig tatt etter Peder kom til Amerika.              
 Doktor Trygve Wold 1537469332  12 62  userpics/10033/    Bnr: 11335 xx

   Født i 1879 i Mo I Rana. Gikk krigsskolen og ble premierløytnant i sanitetskompaniet. Bildet er nok fra "militærtiden" ca. år 1900. Han tok medisinsk eksamen i 1905. Etter flere korte praksiser i ulike legestillinger kom han til Verdal i 1909 og praktiserte her til 1913. Etter trondheimsopphold og videreutdanning i Tyskland kom han tilbake hit i 1914 og var lege her helt til sin død i 1939. De siste tre årene som distriktslege. Gjennom mange år han virket i bygda hadde han godt kjennskap til de fleste familier. Han skal ha blitt satt stor pris på både som lege og menneske. Det har vistnok versert mange historier fra noen av hans legebesøk. Han bodde og hadde kontor på Sole. Han ble gift i 1914 med Anna Ella Getz, datter av Johan Getz, leder av Værdalsgodset (Værdalsbruket.) Opplysninger fra kulturbindet av Verdalsboka.              
 Advarsel i Vera 1537469282  27 76  userpics/10033/    Bnr: 11334 xx

   Et skilt og to bygninger har gått ut på dato i Vera. Muligheten for å snu anleggsmaskiner foran brakka og oljeboden er vel heller liten. Både boden med skiltet og brakka ved siden av bør vel kanskje jevnes med jorden. Det er ikke noen skjønnhet over bygga lenger og det kan da vel ikke være noe værneverdig heller som de står. Hvem eieren er vites ikke.              
 Lærer Helge Dillan 1537469225  12 62  userpics/10033/    Bnr: 11332 xx

   Født i Vuku 1896. Lærereksamen i 1917. Samme år ansatt som lærer i Årstad og Sul kretser. Sluttet etter 1. år. Senere lærer i Oppdal, Røra, Frol og Stord. Musikkutdanning i Tyskland. Døde på Levanger i 1991. Var gift med Julie Bøe.              
 Kjesbuvatnet er nedtappet 1537469203  5 15  userpics/10033/    Bnr: 11331 xx

   Tørke og nedtapping til strømproduksjon har gjort sitt til at vannstanden er på et lavmål. Kjesbuvatnet er magasin for Ulvilla Kraftstasjon.              
 Kjesäter slott i Södermanland i Sverige 1945. Mottak for norske flyktninger. 1537469178  12 119  userpics/10033/    Bnr: 11330 xx

   Brakker ved flyktningmottaket for norske flyktninger på Kjesäter slott i Södermanland i Sverige 1945. Her ble alle registrert og legeundersøkt før de ble sendt videre til norske politiforlegninger, skoler, sivilt arbeid, familieforlegninger, kvinneforlegninger og andre steder. [b][url=https://media.digitalarkivet.no/db/contents/43434]Klikk her [/url][/b] navneregister over nordmenn som flyktet til Sverige under krigen. Registeret gir opplysning om nesten 45.000 personer med navn, flyktningnummer, fødselsdato og ankomstdato. Mange navn fra Verdal`n finnes her.              
 Høsten har kommet til Skåddåberget 8. september 1536501263  11 8  userpics/10033/    Bnr: 11329 xx

   Rypebæra har fått sin vakre røde farge. Et tegn på at sommeren er over og vinteren er i vente.              
 Kverndalsvollen ved Kverna 1536337824  10 14  userpics/10033/    Bnr: 11328 xx

   De gamle seterhusa var falt sammen og huset som står nå ble oppsatt av Alf Grunnan omkring 1930. Også dette var i forfall men er nå restaurert. Seter under Grunnan Vestre og Holmen Nedre. Nedlagt som seter ca. 1896. I perioden 1929 - 1955 ble setra med rettigheter bortleid til Nord-Trøndelag Landbruksselskap til sommerhamning for avlsokser. Leieavgiften var ca. kr 10,- pr år. I "okseperioden" var Oskar Reitan, Egil J. By, Helge Haugskott, Einar Westrum, Magne Kjesbu, Willy Johansen, Lars Rist og Pål Vangstad gjetere her.              
 Ungdomsbilde av Gunilla Hansson, eller Finn-Gunhild fra Haugen i Strådalen 1536337120  12 62  userpics/10033/    Bnr: 11327 xx

   Gunilla var datter av Brita Pedersdatter og lappen Hans Johnsson Skjækerfjell. Gunilla bodde på plassen Haugen på nordsiden av Strådøla på svensk side. Plassen ble ryddet og bebygd omkring 1860 av reineier Anders Larsson. Gunilla hadde to søsken, Sofie og John. Hun var ugift, men hadde en sønn, Elias. Hver høst reiste Gunilla utover bygda. Som oftest var målet Andreas Kvello hvor hun oppholdt seg en stund med forskjellige gjøremål. Like før jul var hun alltid tilbake på haugen. På heimturen nytet hun godt av gavmildheten til folk i forbindelse med juleslaktinga. Gunilla flyttet fra Haugen til alderdomshemmet i Undersåker like før krigen. Les mer om Haugen og Finn-Gunnhild i boka om Vera kirke. hvor disse opplysningene er hentet fra. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-11002]Klikk her [/url][/b] for bilde av Haugen. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-2879]Klikk her [/url][/b] for å se restene av Haugen i 2008. Bildet er dessverre skadet.              
 Heggspinnmøllen herjinger ved Inna på Lemyra i år 2007 1536336999  11 8  userpics/10033/    Bnr: 11326 xx

                 
 Hest og syklist i Sul ca 1960 1536336934  12 122  userpics/10033/    Bnr: 11325 xx

   John N. Suul med hesten som trolig er "Brausgutt" som var plassert i Sulstua som avlshingst.              
 Kjerstine Nybygget ca år 1912 1536336874  12 114  userpics/10033/    Bnr: 11323 xx

   Kjerstine var tvillingdatter av den nest siste fjellstuemann på Nybygget, Ole Arntsen og kona Karen Eliasdatter Volenvald. Kjerstine arbeidet i Skalstugan og heime hos foreldrene på Nybygget fram til 1912. Da flyttet hun til Oslo og hadde arbeid på flere steder. Hun var født i 1875 og døde ugift i 1935. Tvillingsøstera, Anna, utvandret til Amerika i 1901. Opplysninger fra boka Heimer og Folk i Inndalen og Sul, bind A. [b][url=https://www.nb.no/nbsok/nb/2118842db22b42ffd709334faf033da1?index=6#437]Klikk her [/url][/b] for å lese om Nybygget og dets fjellstuemenn i samme bok.              
 John N. Suul på hestehamningen i Sulstua i slutten av 1950-åra 1536336739  7 9  userpics/10033/    Bnr: 11322 xx

   Den "heldige" avlshingsten hadde navnet Bausgutten og hadde 30 hopper til disposisjon. Hingsten tilhørte Kolbjørn Elnan fra Sør-trøndelag. John N Suul og Sulstua var vert for seansen.              
 Rundballer klar for eksport til tørkerammede bønder sønnafjells 1536336656  27 76  userpics/10033/    Bnr: 11321 xx

   Ca. 200 halmballer klar for henting. Felleskjøpet har startet salget av totalt 10 000 ruller med gul plast. Det vil resultere i om lag 200 000 gule rundballer på norske jorder utover våren og sommeren. Regnestykket er det samme som tidligere; norske bønder, Trioplast og Felleskjøpet bidrar med ti kroner hver per kjøpte/solgte rull med plast, som betyr kr. 30,- i støtte per rull. Det totale bidraget vil dermed bli på kr. 300 000,- Felleskjøpet Agri, Trioplast og norske bønder vil i 2018 vise sin støtte til barnekreft ved hjelp av gule rundballer. I 2016 lanserte Felleskjøpet Agri rosa rundballer til inntekt for brystkreftforskning. Kampanjen skapte et stort engasjement, og resulterte i stor oppmerksomhet både i og utenfor landbruket. I 2017 fikk de rosa rundballene selskap av blå til inntekt for prostatakreftforskning.               
 Kvigdriving ved Sulstua i år 1955 1536336560  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11320 xx

   Kviger på veg til samlingstrøa nordvest for fotballbanen ved Stensbrua fra hamning på Nord-Innsvollen hadde hvilestopp ved Sulstua. Her er det oppstarten av etappen langs mellomriksvegen nedover Sogna. Det var vel ikke den samme trafikken på den tid. Også sau fra samme setervoll benyttet vegen etter avsluttet beitesesong.              
 Brygge i området Veita 1536336526  12 59  userpics/10033/    Bnr: 11319 xx

                 
 Strådøla nesten tørrlagt ved Grønås 25. juli 2018 1535116198  5 15  userpics/10033/    Bnr: 11318 xx

   Så liten vannføring blir det vel lenge til å se. Ikke hvert år en kan ta seg over Strådøla i joggesko.               
 Hepsø Bakeri er 20 år i 1952 1535116151  12 65  userpics/10033/    Bnr: 11317 xx

   Både før og etter var det bakerivirksomhet i Vuku. På bildet Petter Hepsø. [b][url=https://www.nb.no/nbsok/nb/ffef4eec9ca32bcf89ae6cf47674d39a?index=17#100]Klikk her [/url][/b] for lese mer om bakere og andre håndverkere på Bredingsberg. Avisklipp fra Verdalingen16. september 1952              
 Jernbanegata på Øra ca. 1984 1535115775  12 59  userpics/10033/    Bnr: 11316 xx

   Utbedring av gata pågår og Meieriet har blitt kjøpesenter. Strand Kafe står og det samme gjør Jernbanens godshus.              
 En av hvalryggene på vestenden av Kjesbuvatnet  1535115732  29 84  userpics/10033/    Bnr: 11315 xx

   Ekstra liten vannstand gjør at bergformasjoner, som med litt fantasi kan minne om hvalrygger, blir synlige. Kjesbuvatnet er vannmagasin for Ulvilla Kraftstasjon som sto ferdig i 1914. Stasjonen utnytter et fall på 85 meter i Ulvillelva og vannet føres i en 397 meter lang rørgate fra inntaket til kraftstasjonen. Etter stasjonens siste oppgradering av NTE ble kraftverket solgt i 2016 til et selskap med finske eiere.               
 Rostadbrygga på Øra i 1960-åra 1535115681  12 119  userpics/10033/    Bnr: 11314 xx

   Brygga står fortsatt i forfall selv om det visstnok skal finnes planer om restaurering. Det gjenstår å se om noe blir gjort.              
 Tautrekking på Sveet i Vera omkring år 1960. 1535115651  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11313 xx

   Bildet er tatt under et bedriftsarrangement i regi av Værdalsbruket. Bak i bildet ved veggen sitter Bjørn Skoknes og Bernhard Skei til høyre på benken. Han i lys jakke er trolig Tormod Skoknes. Damen i vinduet er Beda Tronsmo. Kanskje en kamp mellom bruksfolk og veresbyggin.              
 Tautrekking på Sveet omkring år 1960 1535115618  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11312 xx

   Bildet er tatt under et bedriftsarrangement i regi av Værdalsbruket. Verten på Sveet, Ingvald Tronsmo, har havnet på rygg. Kanskje var det en kamp mellom veresbygg og bruksfolk?. Bak i bildet ser en Sørmoen, sommerfjøset til Sør-Vera, Bruhaugen, Synnerenget og Sør-vera. Ser en samme område i dag så mye areal gjengrodd. Foto av Harald Wågø.              
 Skogsdrift på Værdalsbruket 1535115592  12 65  userpics/10033/    Bnr: 11311 xx

   Trolig fra stordrifta i Storlunmarka/Tverådalen omkring år 1920. Hvis noen har vet mere om de på bildet så ta kontakt på tel 472 97311. Utlånt av Just Roar Wohlen.              
 Fløterlag på Værdalsbruket omkring 1920 1535115532  12 65  userpics/10033/    Bnr: 11310 xx

   Når og hvor bildet er tatt er usikkert men trolig i Helgåa. I forbindelse med flere stordrifter av tømmer var det mange karer fra Bindalen og svensker som deltok i fløtingen. Den eneste som en tror vet navnet på er Bernhard Urvold som står som nr. to fra venstre i bakerste rekke. Men hvis noen har navn å bidra med så ta kontakt på tel 472 97311. Bildet er utlånt av Just Roar Wohlen              
 En himmel med styggværsskyer fredag kveld 17. august 1535115485  29 84  userpics/10033/    Bnr: 11309 xx

   Om kvelden kom torden og regn. Enkelte plasser i form av stort haggel.              
 Alene på Veresvatnet en stille kveld ved St.Hans-tider i 2018 1533900652  5 15  userpics/10033/    Bnr: 11308 xx

                 
 Elveforbygging og elvepromenaden nedenfor Moparken ca 1987. 1533900574  12 59  userpics/10033/    Bnr: 11307 xx

   Steinfyllingen ble anlagt i forbindelse med oppfylling av Stekke med overskuddsmasse fra utbygging av Nato-anlegget i Tromsdalen. Leif Roger Kolberg er i gang med bygging av ny bolig ved elva. Bildet utlånt av Verdal Kommune.              
 Eiendommen Hynne i Gamle Storgate 11 og 13 under riving/restaurering ca år 1986 1533900492  12 59  userpics/10033/    Bnr: 11306 xx

   Eiendommen som består av to hus ligger bortenfor krysset med Veita. Det nærmeste huset måtte rives på grunn av at det var "oppråtna" Nytt ble oppført. Det borterste ble restaurert. Bildet utlånt av Verdal Kommune.              
 Eiendommen Hynne i Gamle Storgate 11 og 13 under nybygg og renovering i 1986 1533900113  12 59  userpics/10033/    Bnr: 11305 xx

   Se forrige bilde av gammelhusa. Bildet utlånt av Verdal Kommune.              
 Følstadgården før restaurering. 1533900071  12 59  userpics/10033/    Bnr: 11304 xx

   Eller Eker som er navnet. Gården er trolig fra ca 1850. Her har det vært drevet landhandel, pensjonat, hotell, bank, klesbutikk og etter siste ombygging, boliger. Les mer om eiendommen i boka "Heimer og Folk på Øra" av Solveig Ness.              
 Elstad, eller Eldstadgården, før restaurering. 1533900039  12 59  userpics/10033/    Bnr: 11303 xx

   Lang historie om denne eiendommen som det kan leses om i bok "Heimer og Folk på Verdalsøra" av Solveig Ness. Ved siste restaurering ble gården ombygd til boliger. Mangeårig kolonialforretning før det. Bildet som er utlånt av Verdal Kommune er trolig tatt ca.1986. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-7171]Klikk her [/url][/b] for bilde fra ca 1920.              
 Flatås i Leksdal i 1954 1533900006  12 73  userpics/10033/    Bnr: 11302 xx

   utlånt av Verdal Kommune.              
 Blomstring i Grunnenegt i Vuku 20. juli 2018 1533899904  11 8  userpics/10033/    Bnr: 11301 xx

   den varme sommeren har gitt mer blomstring av alle slag. Og skråningen ved boligene i Grunnenget i Vuku viser det. Geitrama og andre sorter stortrives her.              
 Da det var musikk og liv på Minsaas Plass 1533899864  12 59  userpics/10033/    Bnr: 11300 xx

   Bildet er trolig fra 1970-åra da det enda var lovlig å parkere på Minsaas Plass. Det var en tid det var vanlig med lørdagsspilling av musikkorpsene i kommunen. Hvis noen kan tidfeste bildet nærmere ring, 472 97311. Foto Henning Anderson. Utlånt av SNK.              
 Minimal vannføring i Verdalselva ved Østnesbrua 4. august 2018 1533899823  5 15  userpics/10033/    Bnr: 11299 xx

   Varmsommeren 2018 med nesten ingen nedbør gav minimalt med vassføring i elva og på det tidspunkt bildet ble tatt var den på det minste med ca. 2,5 m3 i sekundet. Dette fordelt på 1,8 m3 i Helgåa ved Grunnfossen og 0,7 m3 i Inna ved Dillfossen. Middelvannføringen i elva ved utløpet er på ca. 56,5 m3 pr. sek. På grunn av den den lave vannstanden ble det stopp i laksefisket. Fiskekulpene ble overtatt av badende barn og ungdommer. I følge Wikipedia er elva 20,73 km lang (Ørin - samløpet Inna/Helgåa ved Holmen). Medregnet tilløpselvene Helgåa/Strådøla er lengden 93,99 km. og har et nedbørfelt på 1 467,57 km².              
 Arve Melby kapper toppen av den siste grana ved Stiklestad kirke. 1533801502  14 32  userpics/10028/    Bnr: 11298 xx

   Hadde det vært 4 måneder fram i tid kunne Arve ha solgt toppen som juletre?              
 Hydron - Folkeparken og ræsten tå jola. 1533801309  15 35  userpics/10028/    Bnr: 11297 xx

                 
 Tredje stålunderstell Johan Sverdrup-feltet fra Verrdalsverftet. 1532886509  26 52  userpics/10033/    Bnr: 11296 xx

   Slepebåter bukserer lekteren ut fra havna på Ørin 28. juli 2018 Leveres som vanlig til rett kvalitet og til rett tid fra Kværner Verdal. Bildet er tatt fra Hallbakkan.              
 Tredje stålunderstellet til Johan Sverrup-feltet på veg fra Verdal 1532886410  26 52  userpics/10033/    Bnr: 11295 xx

   Her klargjøres for selve slepet ut til feltet.              
 Det tredje stålunderstell på veg til Johan Sverdrup-feltet 28. juli 218 1532886313  26 52  userpics/10033/    Bnr: 11294 xx

                 
 Optimistisk bygging av beverdemning i Strådøla 1532557593  5 15  userpics/10033/    Bnr: 11291 xx

   Beveren er i gang bygging av demning på nesten tørrlagt elv et stykke nedenfor Grønås. Et optimistisk prosjekt vil en tro, for Strådøla vil vel reise med hele sulamitten ved første kraftige regnvær.               
 Nøkkroser i store mengder på Høysjøen 20. juli 2018 1532556979  11 8  userpics/10033/    Bnr: 11290 xx

   Nøkkrosen blomstrer som aldri før på Høysjøen i år. Bildet viser en del av forekomsten i bukta nedenfor Vangstadvollen. Ordet vakkert passer her.              
 Fire av millioner Nøkkeroser på Høysjøen 20. juli 2018  1532556940  11 8  userpics/10033/    Bnr: 11289 xx

   Blomsteren er fin men la deg ikke lure. I følge Wikipedia er den er giftig og kan virke lammende ved store inntak eller ved store doser. Ved alt for store inntak kan dette føre til fataliteter, hva nå enn dette er?.               
 Husumbrygga, et minne fra en svunnen tid 1532556872  12 59  userpics/10033/    Bnr: 11288 xx

   Brygga sto nord for den siste brygga, Rostadbrygga, ved Moparken. Avisklipp fra Innherredsbladet i 1952.              
 Verdal Samvirkelags Filial nr 3. Ulvilla 1532556819  10 14  userpics/10033/    Bnr: 11287 xx

   Bygd i 1933 og tatt i bruk samme år 15. november. Bygd på "Henrikstutomta" og kostet den nette sum av kr 15515,-. Bilde etter Olga Anderson.              
 Andefamilie på flukt i Strådøla 24. juli 2018 1532556761  7 9  userpics/10033/    Bnr: 11286 xx

   Likte tydeligvis ikke å bli forstyrret og satte full fart oppover høler og stryk. Artig skue.               
 Restene av Gustav Orsa-koia i Juldalen ca. 1969 1532556712  11 8  userpics/10033/    Bnr: 11285 xx

   Skogskoia som Gustav Olen Væren og kona overvintret i. I dag er bare hustomta synlig. Karen på ruinene er Harry Sandnes.               
 Ørretansamlig i Strådøla24. juli 2018 1532556669  29 84  userpics/10033/    Bnr: 11284 xx

   Ektremt lite vannføring og høy vanntemperatur har vel gjort sitt til at den fine ørreten samler seg på dypeste sted i kulpen. Vannet er vel mest kjølig der.              
 Bilvaskemaskin fra 1952 1532556616  12 59  userpics/10033/    Bnr: 11283 xx

   Dette må da vel være den første bilvaskemaskin på Øra. Den ble montert i Mobilstasjonen til Gustav Eklo. Bildet viser vidunderet i aksjon og i følge bildeteksten hadde den til og med underspyling. Klipp fra Innherredsbladet 2. september 1952.               
 Grønnhåret Blomsterbukk 1532556568  11 8  userpics/10033/    Bnr: 11282 xx

   Tilhører familiegruppen trebukker. Larvene finnes oftest i liggende stokker, de kan bore seg helt inn i kjerneveden. Arten kan utnytte samme stokk i mange år. Larveutviklingen tar trolig tre år. Voksne biller finnes gjerne på blomster i juni-juli. Dette i følge Wikipedia.              
 Scene fra Olsokspelet i 1962 1532555563  12 66  userpics/10033/    Bnr: 11281 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 Fra olsokspelet med Grima i bakgrunnen år 1962 1532555502  12 66  userpics/10033/    Bnr: 11280 xx

   Johannes Kalseth til hest, trolig i rollen som Finn Arneson. Foto av Harald Wågø.              
 Kongen til hest under Olsokspelet 1962 1532555427  12 66  userpics/10033/    Bnr: 11279 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 Dame til hest på scenen i Spelet om Hailag Olav i 1968 1532555397  12 66  userpics/10033/    Bnr: 11278 xx

   Mona Jacobsen som Rannveig Trondsdatter. Denne rollen har vært personifisert i Spelet kun fire ganger. Foto av Harald Wågø.              
 Fra Olsokspelet i 1969 1532555341  12 66  userpics/10033/    Bnr: 11277 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 Fra prøver til "Olavsbilæte" i 1958 1532555254  12 66  userpics/10033/    Bnr: 11275 xx

   Regissør, med ryggen til, er Amund Rydland. Damen er Bjørg Figenschou i rollen som prinsesse Astrid. Hvis han til venstre spiller kongen så er det Finn Kvalem. Foto av Harald Wågø.              
 Fra "Oavsbilæte" på Stiklestad i 1958 1532554997  12 66  userpics/10033/    Bnr: 11272 xx

   Foto av Harald Wågø              
 "Olavsbilæte" på Stiklestad 1958 1532554963  12 66  userpics/10033/    Bnr: 11271 xx

   "Olavsbilæte" ble spilt i to år, 1958 og 1959. da ble dette spelet omarbeidet og utvidet av Olav Gullvåg og fikk da navnet "Spelet om Heilag Olav". Foto av Harald Wågø.              
 Hæren på scenen i "Olavsbilæte" i 1958 1532554942  12 66  userpics/10033/    Bnr: 11270 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 Hærmenn på scenen, "Olsavsbilæte," 1958. 1532554883  12 66  userpics/10033/    Bnr: 11269 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 Publikum på Olsokspelet 1962 1532554830  12 66  userpics/10033/    Bnr: 11268 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 Olsokspel i år 1962 1532554795  12 66  userpics/10033/    Bnr: 11267 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 Olsokspelet i 1962 1532554764  12 66  userpics/10033/    Bnr: 11266 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 Olsokspelet 1962 1532554726  12 66  userpics/10033/    Bnr: 11265 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 Skjørdalen med Nesskorsen 1531816630  22 54  userpics/10033/    Bnr: 11264 xx

   Øverst midt i bildet ser en deponiet på avfallsplassen I Skjørdalsskaret. Før var det en dal her som gikk innover mot Ravloa. Nå er det et fjell med avfall som nessbyggen kommer til å få føling med i mange mange år. Blant annet igjenfylte "oljesjøer" fra oljeutskillere/ sandfang fra bensinstasjoner og lignende. Slike "sjøer" har vært anlagt på ulike steder i fyllingen. En skulle tro at slikt avfall burde bli behandlet som spesialavfall og tømt på slikt mottak. Det skal bli interessant å følge med om yngelen i Skjørdalsbekken får levelige vilkår. Bekken går gjennom deponiområdet. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-8047]Klikk her [/url][/b] for bilde av en slik "oljesjø".              
 Da Verdalsøra ventet på Automobilen i 1908 1531816614  12 59  userpics/10033/    Bnr: 11263 xx

   I en artikkel i Innherreds Folkeblad i 1951, omtales dette bildet etter Henning Anderson. Bildet er 110 år gammelt i dag, 2018. I teksten under bildet står følgende: Dette bildet som viser da ungdommene på Verdalsøra i 1908 lekte "automobilens inntog" er tatt utenfor Sneve-gården. Denne gården er nå revet. Den lå ved Henning Anderson`s gård, så gata var svært smal i denne svingen før. De to hiterste syklister på bildet er Hans Wisth (fremst) og Peder K. Valseth. På selve kjøredoningen sitter nåværende veioppsynsmann Ystgård og J Espvik som hornblåser. Videre refereres fra artikkelen at ungdommer på Øra fant på å lage en slags demonstrasjon på at bilen som snart kom til distriktet var ufarlig. De eldre var skeptiske til dette nye framkomstmiddelet som gjorde veien utrygge og skremte hønene bort fra gårdene. Slik som bildet viser laget ungdommene en selvgjort "bil" av en kariol og en hjulgang fra en langvogn. De syklet med den på slep etter ørgatan mens en mann satt på doningen og blåste i et horn. Dette til megen moro for "Ørens indvånere". En hadde i de dager oftest ingen annen more enn den en laget selv. Videre, den første ordentlige bil her i distriktet ble anskaffet av gullsmed Svebak på Levanger. Her i bygda kjøpte Marius Landfald og tre andre en bil i lag. Den gikk under navnet "Den Røde Fare" og var vel en av de første bilene som trafikkerte veiene her i Verdal.              
 Rostadgården på Øra i 1972 1531816598  12 59  userpics/10033/    Bnr: 11262 xx

   Bygget ble senere kjøpt av Arbeiderpartiet og restaurert. Foto av Harald Wågø.              
 Fridtjkof Strand, mangeårig sykkelreparatør hos Bremseth Sport 1531816584  12 62  userpics/10033/    Bnr: 11261 xx

   Bildet er fra Innherreds Folkeblad 6. august 1952. Avisa hadde en serie med arbeidsfolk som gikk under tittelen "Den Daglige Dont".              
 Stavklokka blomstrer i Volhaugen. 1531816571  11 8  userpics/10033/    Bnr: 11260 xx

   Aldri har det vel vært så mange eksemplarer av denne sjeldne blomsten som i år. Den som vil se den må "raska på" for været gjør at blomstringstiden er kort. Den finnes på vegkanten i nedoverbakken øst for Haldåsen på FV6908, tidligere FV166.              
 Reparasjon av den gamle Østnesbrua 1531816562  12 60  userpics/10033/    Bnr: 11259 xx

   Et noe uskarpt avisbilde er hentet fra Innherreds Folkeblad 12. september 1952. Vegvesenet står for arbeidet. Bygningen bak i bildet er Vuku Meieri.               
 Skomaker Helge Walberg 1531816545  12 62  userpics/10033/    Bnr: 11258 xx

   Bildet er fra Innherreds Folkeblad 28.mars 1952. Avisa hadde en serie med vanlige arbeidsfolk som gikk under tittelen "Den Daglige Dont".               
 Blomsterprakt over Skalstufjellet 10. juli 2018 1531816528  11 8  userpics/10033/    Bnr: 11257 xx

   I år er det helt spesielt med Rødkløver på begge sider langs Jämtlandsvegen på strekningen Sandvika-Sta. Enkelte strekninger iblandet Prestekrager. Særlig før Skalstugan der Kong Karl Johans veg tar av vegen er det som et rødt teppe på østersiden av vegkrysset. Vakkert og spesielt. Bildet er tatt innenfor Skalstugan.              
 Blomsterprakten over Skalstufjellet 11. juli 2018 1531816515  11 8  userpics/10033/    Bnr: 11256 xx

   I år er det helt spesielt med Rødkløver på begge sider langs Jämtlandsvegen på strekningen Sandvika-Sta. Enkelte strekninger iblandet Prestekrager og Lupiner. Særlig før Skalstugan der Kong Karl Johans veg tar av vegen er det som et rødt teppe på østersiden av vegkrysset. Vakkert og spesielt. Bildet er tatt innenfor Skalstugan.              
 Veressjøen fra Tronsmoen 30. juni 2018 1531816504  22 54  userpics/10033/    Bnr: 11255 xx

   Vakker kveld ved Helgåa`s begynnelse i Vera.              
 Teksten på korset ved gravstedet etter Kluwer i Leksdalen. 1531094634  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11254 xx

   Privat gravsted som kanskje skulle vært holdt i bedre hevd. Ut fra teksten må det være fra 1816.