Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    
Stikkord: og  eller   Ik Vis alle    1. stikkord-felt blankes ut ved søk på "eller"
 Billedgalleri          
Antall : 10070  Id   Nr År
 Styyggver på gang innover Trondheimsfjorden  1510912879   2  userpics/10028/    Bnr: 10988 xx

   Bildet er fra Marsteinsvola 14.november 2014.              
 Stiklestad Allè august 1958 1510912807   61  userpics/10028/    Bnr: 10987 xx

   Skuronna er på gang på gammelmåten med "hainnbynni koinnbainn" med "beinnil". Foto av Harad Wågø.              
 Gammelstuggu i Midt-Holmen Nordre i 1967 1510912767   119  userpics/10028/    Bnr: 10986 xx

   Ifølge Norges Bebyggelse ble den oppført i 1865 og inneholdt 14 rom. Foto av Harald Wågø.              
 Klüwerskapet i Midt-Holmen Nordre i 1967 1510912729   61  userpics/10028/    Bnr: 10985 xx

   Skapet ble kjøpt på auksjon på Bjartnes av Ole Røppe som ble gift med Gunnhild Arntsdatter Grunnan. De fikk en sønn, Arnt Olsen Holmen. Gunnhild ble tidlig enke og giftet seg så med Ole Andersen Stubskin og de flyttet til Midt-Holmen Nordre som arvet etter sin far. Arnt Olsen Holmen ble arving oså til Røppe men valgte å flytte sammen med sin mor til Midtholmen. Dette er vel noe av forklaringen på hvorfor skapet havnet her, det var vel kanskje med på flyttelasset. Ifølge artikkel av Steinar Berg i årboka til historielaget fra 1981 er skapet trolig fra tidlig 1800 talet. På bildet viser eieren, Oddvar Hallan,fram klenodiet. Foto av Harald Wågø.              
 Tresking på John O. Johnsens farm i Minnesota ca 1905 1510912699   119  userpics/10028/    Bnr: 10984 xx

   John O. Johnsen, eller Johnson som han hette i Amerika, var født i 1857 på Storvukku. Giftet seg med Mette Gurine Johnsdatter Holmli i 1882. John drev Holmli Østre en tid etter sin svigerfar og han var også handelsmann i Ulvilla før de utvandret til en plass med navnet Foxhome Minnesota i 1889. To brev fra John O. Johnsen er gjengitt i boka om "Slekta etter Maria Johansdatter Kulstad" skrevet av Johan Åsan. Der finnes flere opplysninger og to gjengitte brev datert 1903 og 1916 fra John til Innherreds Folkeblad. John døde i 1953 og Mette i 1948. Det er store forhold på farmen og kanskje er det mange verdalinger på bildet ettersom det var mange herfra som utvandret til dette området. Bildet utlånt av Martha Holmlimo.              
 Skjæringplanering etter omlegging av RV50 ved kausmo 1972 1510912654   65  userpics/10028/    Bnr: 10983 xx

   Her under tilkjøring av masse og planering av skjæringsiden på nordsiden av elva. Det ser ut som arbeidet foregår med handmakt. Huset er vel eneboligen tilhørende Magnus Kolstad. Foto av Harald Wågø.              
 Oktoberbilde av Molåna og Det Apostoliske Kapell på Stiklestad 1510912593   24  userpics/10028/    Bnr: 10982 xx

                 
 Kvislakanalen ved Øra 1960 1510912543   60  userpics/10028/    Bnr: 10981 xx

   Bildet er tatt før "Holand Falls" ble bygd i kanalen ved Meny.På den tid var det vel muligens fisk i Kvislabekken. Foto av Harald Wågø.              
 Olga Amalie Olsen Vangstad 1510912506   65  userpics/10028/    Bnr: 10980 xx

   Om bildet er tatt heime hos Olga eller hos doktor Wold hvor hun var i arbeidet vites ikke. Usikker tidfesting, men doktor Wolf hadde praksis her i nærmere 30 år til han døde i 1939. Så bildet er kanskje fra 1920-30-åra. Olga var født i 1881 og døde i 1965. Hun ble enke i 1926. Bildet utlånt av Marita Sekkenes. Opplysninger fra Solveig Ness og fra kulturbindet av Verdalsboka.              
 Bygging av radiomaster på Rinnleiret 1510912479   65  userpics/10028/    Bnr: 10979 xx

   Når en ser på karene oppi masta så ser der ut som at det var mindre med HMS på den tid. Dæm var ikke akkurat "hauveik de den karran". Mastene som ble bygd i 1958 var 150 m høye og senderen ble satt i drift året etter. Sendingene som sendte lavfrekvente signaler for sjøforsvaret og NATO med rekkevidde fra Middelhavet til Nordishavet ble avsluttet i 2006. Alle tre mastene ble sprengt og lagt i bakken 12. mars 2009. Foto av Harald Wågø.              
 Natt på Stekke 1510249076   14  userpics/10028/    Bnr: 10978 xx

                 
 Tredje jackets til johan Sverdrup-feltet reiser seg ved Kværner 1510244822   52  userpics/10028/    Bnr: 10977 xx

   Det første tungløftet på den tredje jacketen er utført når den første rowen er reist ved hjelp av minst 6 kraner. Presisjonsløfting kan en trygt kalle det når disse kranene skal løfte synkront.              
 Stormskader på Naust ved Havfrua 1510244744   106  userpics/10028/    Bnr: 10976 xx

   Når, det vet en ikke, trolig i 1970-åra. Den som har peiling på årstallet kan ta kontakt på tel. 472.97311. Foto av Harald Wågø.              
 Stormskader på Ørin  1510244701   106  userpics/10028/    Bnr: 10975 xx

   Ukjent når trolig i 1970-åra etter at Sivahallen A1 er bygd. Foto av Harald Wågø              
 Stopp ved den gamle Damkioa ved Innsdammen 1510244655   61  userpics/10028/    Bnr: 10974 xx

   Ukjente personer og når bildet er tatt. Foto etter Erling Sommervold.              
 Vuku Filial ca 1965 1510244610   119  userpics/10028/    Bnr: 10973 xx

   Filialen sto ferdig i 1935 og kostet 31299 kroner. Bygget er nå ombygd til leiligheter og handelen er flyttet til Coop Marked på andre siden av fylkesvegen. Foto av Harald Wågø              
 Haugsve i Ness 1510244576   61  userpics/10028/    Bnr: 10972 xx

   Her bodde Oddvar og Ruth Myhre med sine 11 sønner.               
 Kinotomta er utgravd i 1957 1510244544   59  userpics/10028/    Bnr: 10971 xx

                 
 Blikkstilla på Leksdalsvatnet 1510244478   15  userpics/10028/    Bnr: 10970 xx

   Med Dalemark og Aspåsgårdene i bakgrunnen.              
 Væren Nordre østre sett fra Simonsbakken 1510244390   61  userpics/10028/    Bnr: 10969 xx

   Det påstås at Simonsbakken var dette plassen de første som kom til Vera slo seg nedpå. Se årbok til Verdal Historielag, årgang 1978. Utlånt av Svein Væren.              
 Petter Andreas Jeremiasen Sand ca 1925 1510244339   62  userpics/10028/    Bnr: 10968 xx

   Bruker på Sandaker i Volhaugen sammen med hustru Randi Johnsdatter Holmlivald Sand i perioden 1862 - 1904. Heimen vest for Sand er i dag nedlagt som eget bruk og husa står tomme og er i forfall. petter var født i 1838 og døde i 1929. Bildet utlånt av Alvhild Aksnes som er Patter`s barnebarn.              
 Spjellberget Skiferbrudd i 1960-åra 1509268327   61  userpics/10028/    Bnr: 10967 xx

   Her var drift i flere generasjoner. Siste organisert virksomhet var i slutten av 1930-åra når sulingan dannet andelslag og bygde veg innover fra Karlgarden. Bildet viser vel spora etter den siste drifta. Les mere om drifta her i en artikkel av Knut Stiklestad som finnes i årboka til Verdal Historielag i 1989              
 Bygging av A-2 på Aker først i 1970-åra 1509268284   119  userpics/10028/    Bnr: 10966 xx

   Bildet utlånt av Harald Wågø.              
 Verdalinger på VM alpint i Åre 1954 1509268231   104  userpics/10028/    Bnr: 10965 xx

   Parkering for bilder og fly på Åresjøen. Isen på sjøen ble vel brukt som flyplass. Det året vann Stein Eriksen både slalom, storslalom og kombinasjonen. Utlånt av Just Roar Wohlen.              
 Øster Juldalsvoll i 1960. 1509268197   63  userpics/10028/    Bnr: 10964 xx

   Det skal være seterhusa tilhørende Grunnan en ser på bildet som er utlånt av Terje Reitan. I ettertid har Grunnan bygd nytt «bolighus» på vollen. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-6867]Klikk her [/url][/b] for bildet slik husa er i dag.              
 Bolighuset på Garnes i 1920-åra 1509268147   119  userpics/10028/    Bnr: 10963 xx

   På Garnes var det skysstasjon i perioden ca.1830 til 1926.Poståpneri/brevhus fra 1903 til 1960 og landhandel fra 1867 til ut i 1950-åra. Opplysninger fra boka "Heimer og Folk i Inndalen og Sul".              
 Halmblåse i bruk som høykanon ca 1960. 1509268126   61  userpics/10028/    Bnr: 10962 xx

   Høykanonen er et landbruksredskap som ble brukt til å få høyet opp på låven der det ellers var et slit å det opp på "helln". Maskineriet består av kraftige vifter og store rør gjennom hull i låveveggen. Høyet ble kjørt fra hesjene med hestvogn, eller høysvans på taktor sist på tiden redskapen var i bruk. For å mate kanonen ble det muskelkraft og høygaffel som var redskapen. Røret kunne styres slik at høyet kom dit en ville ha det. Foto Harald Wågø.              
 Fraukjøring på Skogly på Holmlibakkan i midten av 1950-åra 1509268103   61  userpics/10028/    Bnr: 10961 xx

   Petter Reitan kjører frau på gammelmåten med hest og slea. Fraun ble som oftest kjørt ut på vinterføre og lagt i stor dunger. I våronntiden ble den så utkjørt på nytt i små dunger for så å bli spredd med håndmakt og fraugaffel. Det var et kroppslig slit å være gårdbruker på den tid. Utlånt av Terje Reitan.              
 Vegvokter Johannes Bjørkvik i 1958 1509268068   62  userpics/10028/    Bnr: 10960 xx

   Vegvokteren langs Jämtlndsvegen på strekningen Inndalen Stormoen i 25 år i perioden 1933-1958. Johannes var kjent for sine kjempekrefter og mange bilister fikk hjelp til å få bilen løftet inn på vegen etter utforkjøring. Ved ansettelsen i 1933 hadde han og ektefellen Klara Josefine Hovden sju barn da de flyttet inn i vegvokterboligen ved Vaterholmen. Senere kom det sju til. I 1948 flyttet familien til vegvokterboligen Lundemo øst for Rotmoen. Boligen i Vaterholmen ble i 1987 flyttet til museumsområdet på Stiklestad. Som pensjonist flyttet han tilbake til sine barndoms trakter i Bjørga. Opplysninger hentet fra boka «Heimer og Folk I Inndalen og Sul». Bildet, som trolig er tatt i Bjørga, er tatt av Harald Wågø.               
 Jernbaneovergangen på Tinden 1509268034   59  userpics/10028/    Bnr: 10959 xx

   Fra rundt 1960. Det var montert grind på begge sider av linja med ut fra bildet ser det ut som de ikke ble brukt. Foto av Harald Wågø.              
 Skihytta ved Haukåvatnet på Volhaugen 1959 1509268006   119  userpics/10028/    Bnr: 10958 xx

   Mannen som sitter og funderer er Alf Ivar Solberg. Foto av Harald Wågø.              
 Vinteren er i ferd med å ta over landskapet ved Kråksjøen 9. oktober 2017 1507826095   2  userpics/10028/    Bnr: 10957 xx

   Skodda driver over Kjølåhaugan.              
 Kvernsjødammen i september 2017 1507785541   15  userpics/10028/    Bnr: 10956 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1637]Klikk her [/url] for å se dammen som den var for 101 år siden.              
 Karidalen fra utsiktområdet vest for Finnmyra i 1960-åra 1507785514   61  userpics/10028/    Bnr: 10955 xx

   Med Blommen og Fåragårdene til høyre i bakgrunnen. Foto av Harald Wågø.              
 Grunnarbeidet med kinoen er igang år 1958 1507785466   119  userpics/10028/    Bnr: 10954 xx

   Utgravingen av tomta er godt i gang. På den tid var det jordbruk på Suljordet med "skoloinn" på gammelmåten med "koinnbainna" opptrekt på staur for tørking. Olsen Gartneri var i full drift. Foto av Harald Wågø. Kinoen ble åpnet 2. juledag 1959. Bygget`s kostnader var på ca. kr 600 000. Tomte ble utgravd gratis av Reidar Svendsen. Lastebileierne i bygda kjørte ca. 150 lass med grus og sement uten betaling. Halvdan Eggen på Fæby leverte all grus opplastet på bil, også det uten betaling. Andre interesserte har arbeidet omkring 400 dugnadstimer. Dette ifølge artikkel i Trønder-Avisa den 28.desember 1959 fra den offisielle åpningen hvor ca. 400 personer var til stede.              
 Vukuhallen, Takreparasjon 1507785419   14  userpics/10028/    Bnr: 10953 xx

   På grunn av lekkasjer må taket på hallen byttes. Et garantiarbeid i millionklassen. Bildet tatt fra Tomtberget.              
 Høstfarger og sørøsting ved Leksdalsvatnet i oktober 2017 1507785393   54  userpics/10028/    Bnr: 10952 xx

   Grønfargene på stargraset som vaier i vind er snart borte for i år. Aksnesenget på andre siden av vatnet.              
 Trones Bruk. Nysaga åpnet i 1967. 1507785353   119  userpics/10028/    Bnr: 10951 xx

   Det topp moderne sagbruket ble tatt i bruk i 1967. Brant ned samme år, 15.november. Foto av Harald Wågø.              
 Barnas dag 1955 1507785315   104  userpics/10028/    Bnr: 10950 xx

   Tidsbilde fra Nordgata ved Samvirkelagets Hjørnegård. Folket venter på opptog i forbindelse med barnas dag. Det har skjedd mye i klesvegen på vel 60 år. Alla damer er kledde kjole eller skjørt. Ingen, verken damer eller herrer, i dongeri. Barnevognen har også forandret seg til i dag. Det tar kanskje ikke mange år før det blir moderne med de som er på bildet. Den lille brannstasjonen ved Gammelkinoen i bakgrunnen. Bilde etter Olga Anderson.              
 Verdal Møbelforretning i 1960-åra 1507784747   59  userpics/10028/    Bnr: 10949 xx

   Dan og Steinulf Eriksson var drivere av forretningen. Nord-Trøndelag Turneteater står på denne tomta i dag. Bilde av Harald Wågø. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-8975]Klikk her [/url][/b] for bilde av bygningen for 110 år siden,              
 Nordenget og Midt-Holmen ca 1954 1507784701   61  userpics/10028/    Bnr: 10948 xx

   Gården Midt-Holmen er borte i dag. Og i Nordenget har det kommet til flere hus på sørsiden av vegen. Utlånt av Just Roar Wohlen              
 Naturen har nedkjempet bolighuset på Grønås Lapplæger 1506788054   14  userpics/10028/    Bnr: 10947 xx

   Grønås ligger på nordsiden av Strådøla vel en times gange fra Strådalen. Grønås var den største samiske boplassen ved Strådøla med mange hus og koier. Restene av bebyggelsen som en ser her i dag er hus som Værdalsbruket bygde i forbindelse med tømmerdrifta her inne i 1934. Året etter, på senvinteren når drifta var slutt ga Værdalsbruket tømmerstua til familien på Grønås. Det sies at da fikk mor Sigrid fikk problemer med kveldsbønna, skulle hun takke Vår herre eller M. P. Moen på Værdalsbruket for gaven. En kjenner til at det har bodd folk her fra 1830-åra, kanskje enda tidligere, og helt fram til 1954 da Sigrid som den siste på Grønås flyttet fra lapplægret ved Strådøla. Opplysninger hentet fra jubileumsboka om Vera Kirke hvor opplysningene er hentet fra. Les boka, der finnes mye interessant stoff om Strådalslappen og alle boplassen langs Strådøla. Den meste av kontakten samene hadde med omverden var med folket i Vera. Stien langs elva fra Strådalen vitner om det, selv om den begynner å utydelig den siste biten før Grønås. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-68]Klikk her [/url][/b] for bilde fra 2006 og [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-5188]Klikk her [/url][/b] for bilde fra først i 1950-åra.               
 Tur til Grønås Lapplæger langs Strådøla 29. septenber 2017 1506787976   15  userpics/10028/    Bnr: 10946 xx

   Grønås. En tur innover her langs Strådøla anbefales, særlig mens bjørka enda har sine gule blad og vannstanden i Strådøla er så lav. Elva kan brukes som gangsti over lange strekninger. terrenget langs elva på sørsiden hvor stien går er nesten flatt. Høydeforskjellen mellom Strådalen og Grønås er mindre enn 50 meter.              
 Tur til Grønås langs Strådøla 29. september 2017 1506787919   15  userpics/10028/    Bnr: 10945 xx

   Strådøla ved Grønås med Steukern i bakgrunnen. Vakkert.              
 Tur til Grønås langs Strådøla 29. september 2017 1506787868   15  userpics/10028/    Bnr: 10944 xx

   Vakkert langs elva. Turen innover er en opplevelse i seg selv.              
 Tur til Grønås langs Strådøla 129. september 2017 1506787828   15  userpics/10028/    Bnr: 10943 xx

   Vakre farger på bredden av Strådalsfossen.              
 Tur til Grønås langs Strådøla 29. september 2017 1506787780   2  userpics/10028/    Bnr: 10942 xx

   Frodig landskap langs elva. Beveren har hatt det fredelig her i de senere år men nå har den flyttet lenger oppover.              
 Tur til Grønås langs Strådøla 29. september 2017 1506787731   2  userpics/10028/    Bnr: 10941 xx

   Strådøla på svensk side ovenfor Strådalen.               
 Bjørga i 1950 1506787623   61  userpics/10028/    Bnr: 10940 xx

   Med jernbanen og RV50. En kjenner seg igjen men mye er forandret i grenda. Telefonstolper og e-verkstolper i fleng. Riksvegen har grusdekke. Bjørkallè på vegen til Leklem. Utlånt av Bjørg Lein Haugen.              
 Islagt Trondheimsfjord i 1952 1506787599   61  userpics/10028/    Bnr: 10939 xx

                 
 Nord-Holmen og Nordenget ca år 1953 1506787556   61  userpics/10028/    Bnr: 10938 xx

   Vegen opp til Årstadbakkene ble bygd i 1950-51 ifølge Knut Helden. Det samme ble boligen på venstre side i Nordenget. Utlånt av Just Roar Wohlen              
 Kamfotedderkopp verner om sine avkom 1505420955   8  userpics/10028/    Bnr: 10937 xx

   En hunn av Kamfotedderkoppen (Enoplognatha ovata)(hannen har ikke rødfargen) har spunnet en kokong (diam 4mm) rundt sine egg. Nå står hun vakt dag og natt og venter på at de små skal komme ut. Det kan være flere hundre av dem. Når de omsider kravler ut er de helt overlatt til seg selv.              
 Hingstslipp oppi Husan i 1972 1505420918   122  userpics/10028/    Bnr: 10936 xx

   Som en ser kan det gå ganske hardt for seg under slike seanser. Foto av Harald Wågø.              
 Hester på veg til hamning i Juldalen år 1941. 1505420857   122  userpics/10028/    Bnr: 10935 xx

   Utlånt av Terje Reitan              
 Den Russiske Krigskirkegård under Norsk-Svensk arbeiderstevne sommeren 1946 1505420814   67  userpics/10028/    Bnr: 10934 xx

   Minnestøtta er under arbeid på det tidspunktet. Stenarrangementet rundt og navneplata er ikke på plass. Offentlig innvielse av gravstedet skjedde i oktober samme år. I 1945 ble det laget en midlertidig støtte av tre. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-10306]Klikk her [/url][/b] for bilde. Foran støtta står Oskar Øvre. Helt i høyre billedkant, Sverre Vestvik.              
 Løvtredreper i vakre farger funnet ved Strandpromenaden i Holmesfjæra 1505420752   8  userpics/10028/    Bnr: 10933 xx

   I Artsdatabanken finner en følgende opplysninger om skapningen: Larven lever i eldre løvtrær, ofte bjørk (Betula), der den bruker 2-4 år på sin utvikling. Den foretrekker syke eller svekkede men likevel levende trær. Ofte fører angrep over flere år til at vertstreet dør. Larven blir opptil 100 mm lang og er lett kjennelig på den burgunderrøde fargen. Fra kjertler ved munnen kan den utskille en eddikluktende væske, sannsynligvis som en forsvarsmekanisme. Den siste ettersommeren før den skal forpuppe seg forlater larven ofte vertstreet og gir seg ut på vandring for å finne et egnet vinterkvarter. Det er på dette stadiet at arten oftest observeres av mennesker. Når larven har funnet et egnet sted, i morken ved eller like under jordoverflaten, spinner den en kokong hvor den forpupper seg neste vår. Vanlig i lavlandet sør for Dovre, mer sjelden lenger nord. Påvist så langt nord som til Steigen i Nordland              
 Storflommen i Vuku januar 1932 1505420583   60  userpics/10028/    Bnr: 10932 xx

   Denne flommen var minst like stor som valgfloa høsten 1947. Utlånt av Kjetil Dillan.              
 Bygging av Kulturhuset på Stiklestad i år 1991 1505420547   119  userpics/10028/    Bnr: 10931 xx

   Forargelsens hus i forbindelse med kulturhusbyggingen, Gammelskolen, står ennå på sin midlertidige plass før den møtte sitt endeligt i for av rivning. Kulturhuset åpnet i 1992. Foto av Harald Wågø.              
 Åpning av Verdal Svømmehall ved Ungdomsskolen 1970 1505420520   104  userpics/10028/    Bnr: 10930 xx

   Her sitter "vætte i bøgden" med ordfører, formannskap og lensmann i spissen under åpningsarrangementet. Foto av Harald Wågø.               
 Grendehuset på Valstadmoen før riving ca år 1960 1505420485   61  userpics/10028/    Bnr: 10929 xx

   Siste bilde av det berømte og, for noen, beryktede forsamlingshuset. Mange fester er holdt her og mange slag har blitt utdelt. Foto av Harald Wågø.              
 Pianoet på forsamlingshuset på Valstadmoen har spilt sin siste tone  1505420432   61  userpics/10028/    Bnr: 10928 xx

   Ser ikke akkurat nystemt ut. Tangentene bærer preg av at det ikke er bare på juletrefester det er brukt, men også i mer løsslupne anledninger. Bildet som er fra ca. 1960 er utlånt av Harald Wågø.               
 Rinnelva fra Hallbakkan 3. september 2017 1504611421  13 26  userpics/10028/    Bnr: 10927 xx

   Etter mange års krangling mellom Levanger og Verdal ble det høsten 1987 enighet om hvor kommunegrensa skal gå. Det var visstnok et kaffemøte mellom ordførerne som var grunnalegt for enigheten. Tror verdalingen som vanlig lot levangsbyggen få viljen sin. Grensen mellom de to kommunene følger Rinnelva. Men ser en på bildet dreier elva en skarp sving nordover mot Havfrua før den møter fjorden og den flytter seg stadig nordover. Utløpet pr. 1987 ble fastsatt som grense, men ut fra bildet var det naturlig at elva rann rett ut i fjorden lenger sør i tidligere tider og ikke tok skarpsvingen til høyre. På den nordlige halvkule graver elver mer på høyre enn på venstre bredd, og omvendt på den sørlige. Mange store elver har derfor sletteland med forlatte løp til venstre, men en bratt kant på høyre bredd. Dette iflge. Baers Lov som ble fremsatt av Karl Ernst von Baer, mens fenomenet er beskrevet av blant andre Albert Einstein. Og disse to herrer hadde det vel noenlunde greit oppi topplokket.              
 Sagamarsjen 1971 1504610769  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10926 xx

   Her er deltakerne på veg fra Kvernmoen nedover mot brua over Kverna for så å komme opp til vegen på Årstadbakkan som er synlig i bakgrunnen. Foto av Harald Wågø              
 Sagamarsjen 1971 1504610629  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10925 xx

   Matstasjon og plastring av gnagsår på Kvernmoen. Foto av Harald Wågø              
 Industriområdet og havna ca 1960.  1504610523  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10924 xx

   Bildet viser hvordan det var før det ble fart på utbyggen på Ørin. Foto av Harald Wågø.               
 Fra mudringen på Ørin i slutten av 1950-åra 1504610353  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10923 xx

                 
 Som perler på en snor 1504610282  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10922 xx

   Ingen kunstner kan gjøre det spesielle kunstverket bedre enn det naturen selv lager av duggdråper i kangroas spindelvev en tidlig høstmorgen.              
 Vårflom mellom Elneshøga og Skansbakken 1969 1504610120  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10921 xx

   Foto av Harald Wågø              
 Sjøbygda skole ca 1960 1504610017  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10920 xx

   Skolen ble lagt ned i 1961 etter en heftig debatt. Elevene overført til Øra. Foto av Harald Wågø.              
 Tam rev i Strådalen omkring 1960 1504609776  12 122  userpics/10028/    Bnr: 10919 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 Venstrekjøring i Sverige våren 1955 1504609706  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10918 xx

   Som et apropos til at det 3. september 2017 var 50 år siden det ble omlagt til høyrekjøring i Sverige. Bilde etter Olga Anderson              
 Verdalselva ved full flo den siste dagen i august 2017. 1504347598  5 27  userpics/10028/    Bnr: 10917 xx

                 
 Sameboplass ved Brenntjøinnin. 1504347580  6 10  userpics/10028/    Bnr: 10916 xx

                 
 Her på kanten sto St. Gregorius kirka på 1400 tallet. 1504347564  16 34  userpics/10028/    Bnr: 10915 xx

   Da elva begynte å undergrave kirken ble mye av steinen brukt å forlenge Stiklestad kirke med 9 meter.              
 Melvoldgården Vektergata 5 er en saga blott. 1504347529  15 35  userpics/10028/    Bnr: 10913 xx

                 
 Silo`n, jernbanestasjonen og resten tå jola! 1504347499  15 35  userpics/10028/    Bnr: 10912 xx

                 
 Stiklestad 9 mai 2017. 1504347487  14 32  userpics/10028/    Bnr: 10911 xx

                 
 Trones gård høsten 2016 1504347464  19 29  userpics/10028/    Bnr: 10910 xx

                 
 Vuku kirke juni 2017. 1504347436  10 92  userpics/10028/    Bnr: 10909 xx

                 
 Jørgen Martin Urbye. Kapellan i Verdal perioden 1908 -1912  1503495543  12 114  userpics/10028/    Bnr: 10908 xx

   Kom fra Vadsø til Verdal og etter endt gjerning her ble det Hitterdal og Notodden. Ifølge kulturbindet av Verdalsboka var medlem i Fattigstyre og Vergeråd og deltok i ungdomslag og avholdslag mens han var her i bygda. Bildet utlånt av Lars Iver Valstad.              
 Vannskioppvisning på Øras dag i 1958 1503483759  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10907 xx

   Hvem den modige vannskikjører i badebukse er vet en ikke. Kanskje en ide for arrangørene av Øras dager å gjenta en slik oppvisning. Foto av Harald Wågø.              
 Øras Dag i 1956.  1503483717  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10906 xx

   Gondol-og båttrafikk over Verdalselva fra Folkeparken til restaurant Venedig på Stekke. Bilde etter Olga Anderson              
 Utsikt mot Vuku kirke i 1960-åra 1503483661  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10905 xx

   Bildet utlånt av Just Roar Wohlen              
 Leiv Nilsen, på manufakturen til Verdal Samvirkelag ca 1970 1503483612  12 114  userpics/10028/    Bnr: 10904 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 Flyfoto over Øra ca år 1960 1503483521  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10903 xx

   Foto av Harald Wågø              
 Scenen i Folkeparken pyntet til Øras Dag en gang i 1960-åra 1503483476  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10902 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 Sogneprest i Verdal i perioden 1880 til 1898. 1503483419  12 114  userpics/10028/    Bnr: 10901 xx

   Otto Møller Hansen født i Askim i 1926. Kom fra sokneprestembete på Røros når han kom hit til bygda. Han sto hele sin tid som sokneprest på for å få bygd kapell i Vera. Året før kapellet sto ferdig, i 1898, fikk han avskjed i nåde. Les mer om kapellbyggingen og presten i boka om Vera Kirke. Hansen skal visstnok ha vært ytterst konservativ ifølge Verdalsboka om kulturlivet. Han spilte også en sentral rolle i arbeidet som fulgte etter Verdalsraset i 1893. Bildet utlånt av Lars Iver Valstad.              
 Johannes O. Berg. Formann i Øras Vel i slutten 1950-åra 1503483242  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10900 xx

   Foto av Harald Wågø              
 Historielagets tur til Ratom og Tortåsvollen 15. auguat 2017 1502948542  6 2  userpics/10028/    Bnr: 10897 xx

   Her er de fleste deltakerne samlet til svartkjelkaffe ved gjeterhytta. Ludvig Bakkan og Petter Vangstad var de siste som drev på setra her til like etter andre verdenskrig. De gamle seterhusa er borte, men det er kvighamning her i regi av Stiklestad Seterlag.              
 Helgådalsvegen på vårparten omkring 1960 1502948396  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10896 xx

   Vi skal vel ikke klage for mye på brøyting og vintervedlikehold i dag når en ser hvordan det var for ca. 60 år siden. Usikker på hvor bildet er tatt men det ligner på at det kan være før en kommer opp til Ulvilla. Foto av Harald Wågø.              
 Kommunal boligbygging på Prærien på Øra i 1960 1502948330  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10895 xx

   Om det er lærerboliger eller boliger for Vassdragsvesenet er en usikker på. Foto av Harald Wågø.              
 Ådalsvollen sett fra Hyllklumpen 1502948289  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10894 xx

   Med Tvervola, Hærmannssnasa og Litj-Havren i bakgrunnen.              
 Småbåthavna, Birkeland , Samvirkekaia og oljetanker på Industriområdet i 1971. 1502948247  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10893 xx

   Til høyre i bildet ser en beddingen som ble bygd for sjøsetting av H3-plattformer. Ellers er alle bygg og oljetanker borte. Bare småbåthavna er tilbake pr 2017. På det som her var Birkeland og Samvirkeområdet er Felleskjøpet i full gang med bygging av nytt anlegg som flyttes hit fra sørsiden av havnebassenget. Foto Harald Wågø.              
 Nybrua over Kverna er ferdig i 1967 1502948126  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10892 xx

   Ingolf Kvernmo på sin Fergusson Gråtass midt blant soldatene som sto for byggingen av brua. Traktoren oppå brua bekrefter at den var solid bygd. Traseen for Sagamarsjen gikk over brua fra Kvernmoen til Årstadbakkan. Foto av Harald Wågø.              
 Portalen til Øras Dag i Folkeparken 1958 1502948033  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10891 xx

   Med billettluker i hver søyle. Et av de første årene Øras Dag var i Folkeparken etter flytting fra Elstadtomta på Øra. Foto av Harald Wågø.              
 Kjøring med firehjulsvogner gjennom Vuku ca år 1917 1502947979  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10890 xx

   I følge tekst som følger bilde skal det være melkkjøring. Utlånt av Liv Holmlimo. Skulle gjerne ha visst navna på personene, men bildet er 100 år så det er vel tvilsomt at noen har kjennskap til dem. Fotografen er Ole Snekkermo.              
 Søren Gjethe. Øras første blikkenslager. 1502947914  12 114  userpics/10028/    Bnr: 10889 xx

   Gjethe var født i Frol i 1860 og ble utlært blikkenslager på Levanger. Straks etter flyttet han på Øra og etablerte blikkenslagerforretning i Gjethegården. Bildet er trolig tatt på han 75-årdag i 1935. [b][url=http://verdalsbilder.no/vis_avisklipp_en.php?s_keyword=blikkenslager&Id=759]Klikk her [/url][/b] for lese avisomtale av 75-årsjubilanten.              
 Valstadmoen med Tjurruhaugen ca 1959 1502947842  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10888 xx

   Fra venstre: Sommerfjøset til Valstad Østre, Forsamlingshuset for Vinnesbøgda, som ble revet omkring 1960 og til høyre småbruket Valstadmoen. Bakenfor hoppbakken Tjurruhaugen som i dag er tilvokst med skog. Bakkerekorden der var på 48,5 m og ble satt av Sverre Fikse i 1938. Under KM i januar 1940 var det ca. 100 deltakere. Ca. 1200 tilskuere var til stede. Siste renn her var visstnok i 1958 ifølge artikkelen om hoppbakker som står i årboka til Verdal Historielag 1996. Foto av Harald Wågø.              
 Perlemorvinger i handa 1502440444  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10887 xx

   De er i en kortere bakrus etter å ha fått i seg litt mye av nektaren i blomsten Myrhatt.              
 Bygging av A2 på Industriområdet i 1972 1502440404  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10886 xx

   Bygging av den andre industrihallen. På den tid var det vel bedriften Ellingsen Mekaniske Verksted. Foto av Harald Wågø.