Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    
Stikkord: og  eller   Ik Vis alle    1. stikkord-felt blankes ut ved søk på "eller"
 Billedgalleri          
Antall : 10301  Id   Nr År
 Fossekall med nebbet fullt av larver til sine unger 1529842658   9  userpics/10033/    Bnr: 11242 xx

   Her i en travel tid med mating av neste generasjon. Begge foreldrene i skytteltrafikk mellom matfatet og glupske unger som snart er flyvedyktig. Fossekallen ble i 1963 kåret til nasjonalfuglen i en avstemming i NRK. Fossekallen blir omkring 17–20 cm. Hannen veier cirka 53–76 g og hunnen cirka 46–7. Hannen blir imidlertid noe større enn hunnen. Fjærdrakten er brunsvart, med et markert hvitt felt på hals og bryst. Den holder seg alltid i nærheten av rennende vann, og kan dykke og svømme korte strekk under vann. Den bruker vingene som svømmeredskap når den dykker, og «spaserer» deretter på bunnen, mot strømmen. Hele året frembringer den et sitrende «tsitt-tsitt-tsitt». Sangen forøvrig er pludrende og skurrende fløytetoner. Opplysninger fra Wikipedia. Bildet er tatt av Olav Malmo               
 Fossekallen mater sine unger. 1529842613   9  userpics/10033/    Bnr: 11241 xx

   Her foregår mating. Tre skrikende åpne gule nebb er synlige i åpningen i nerkanten av reiret. Foreldrene leverer maten mens den er i flukt (se bevegelsene i vingene) og er over i løpet av et sekund eller to. Så blir det stilt til neste foreldre ankommer med ny matforsyning og prosessen gjentar seg. Fossekallen lever av vanninsekter, larver, krepsdyr, småfisk og snegler som den finner i vannet eller på bunnen, og er den eneste spurvefugl som henter det meste av sin næring i vannet ved dykking. Redet legges alltid ved rennende vann: på en fjellhylle, under broer o.l. Det er bygget som en hytte, med inngang nedenfra. Det er bygget av mose, og er kledd innvendig med løv og strå. I april – juni legger den 4-5 hvite egg. Hunnen ruger på eggene , som klekkes etter 14-18 dager. Ungene mates av begge foreldrene, og er flyvedyktige etter ca. 23 dager. Opplysninger fra Wikipedia. Foto av Olav Malmo.               
 Heining av ljå under fjellslåttdemonstrasjon i Finnvola 1963 1529842470   104  userpics/10033/    Bnr: 11240 xx

   Gunnar Heggås kvesser sin ljå under Historielagets demonstrasjon av fjellslått i Finnvola. Foto av Svein Guddingsmo.              
 Olsokspelet på Stiklestad i 1962 1529842389   66  userpics/10033/    Bnr: 11239 xx

   Det året spilte Gisle Straume kongen, som Arnljot Gelline spilte Carl-Maurits Gustin, I rollen som Tormod Kolbrunarskald, Ståle Bjørnhaug. Olaug Helberg var Grima og Gamal-Jostein ble spilt av Amund Rydland. Johan Nordlund var Torgeir Flekk og Julia Back tolket rollen som Gudrun. Instruktør, Bjarne Andersen. Foto av Harald Wågø              
 Olsokspelet på Stiklestad i 1962 1529842351   66  userpics/10033/    Bnr: 11238 xx

   Se forrige bilder for opplysninger. Foto av Harald Wågø.              
 Jernbanebrua over Ydseelva bygd 1904 1529842315   68  userpics/10033/    Bnr: 11237 xx

   Ironisk nok er denne brua, den minste av alle på strekningen Levanger - Sunnan, den som ble tøffeste å bygge. Her også pga. ekstreme bunnforhold, dvs kvikkleire. Brua er laget som en 13 meter bred stenhvelvsbru med 1,5 meter høyde over bekken. Resten er løsmassefylling over selve brukonstruksjonen. Arbeidene med brua tok 7 måneder og i den verste anleggsperioden fra april til oktober 1904 ble det jobbet 4 timer på og 8 timer av på døgndrift og all leiren ble fjernet med trillebår og spade. Opplysninger fra Verdalsguiden. Bildet er fra et postkort utlånt av Arne Østråt.              
 Adkomsten til rasteplassen ved St. Olav`s Bru 22. juni 2018 1529842250   76  userpics/10033/    Bnr: 11236 xx

   Nå er det snart 3 år siden kommune ble varslet om forfallet ved rasteplassen ved Olavsbrua oppe ved Innsvatnet, men ingen ting har skjedd. Så forslaget til Verdal kommune er som følger: Offer en dag med gravemaskin og en lastebil og fjern alt sammen og planer terrenget tilbake slik det var før plassen ble anlagt. Og når det er gjort, løft dassen på bilen og kjør på Gjenbrukstorget og tipp det av på treverkdepotet. Det er enkelt å få midler fra det offentlige for å lage nyanlegg, men når det er snakk om vedlikehold så finnes det ikke en krone. Det var mange store fine ord når plassen ble åpnet men det ble med det. Som det framstår nå er det til irritasjon for de som vil bruke plassen. Nei, fjern hele skiten.               
 Jamlandsvegen og Inna ovenfor tollstasjonen 18. desember 1918 1529842119   61  userpics/10033/    Bnr: 11235 xx

   Karene på vegen er soldater fra Vaterholmen.              
 Utbygging av Industri på Ørin 1529842056   106  userpics/10033/    Bnr: 11234 xx

   Muligens Ellingsen Mekaniske Verksted i 1971              
 Inndalen fra Havren i 2008 1529841977   54  userpics/10033/    Bnr: 11233 xx

                 
 Skytterhuset på Stiklestad rives 14.juni 2018 1529018242   14  userpics/10033/    Bnr: 11232 xx

   Etter å ha stått i 71 år er det over og ut for skytterhuset. I følge Norges Bebyggelse ble huset oppført i 1947., med en sal på vel 70m2 pluss kjøkken. De siste som brukte huset var vel Hallemskorsen Gammeldansforening til sine fester, men det er vel snart 30-40 år siden den foreningen var i aktivitet. Tiden går.              
 Mudring i forbindelse med industriutbyggingen på Ørin i 1961 1529018133   119  userpics/10033/    Bnr: 11231 xx

   Det var vel Selmer som hadde utbyggingsjobben, men selve mudringen ble utført av nederlendere. Utlånt av Harald Wågø.              
 Skilleparken med bassenget 1529018103   59  userpics/10033/    Bnr: 11229 xx

   Vektergata til venstre og Nordgata rett fram. Ukjent tidfesting, men før asfaltering av Nordgata. Foto av Olav Johansen.              
 Gammel-Jostein og Gudrun i olsokspelet 1962 1529018062   66  userpics/10033/    Bnr: 11228 xx

   Julia Back og Amund Rydland hadde rollene det året. Foto av Harald Wågø.              
 Horndykker i motlys 1529018010   9  userpics/10033/    Bnr: 11227 xx

                 
 Olavsstøtta før 1942 1529017984   66  userpics/10033/    Bnr: 11226 xx

   Gammelskolen, kirka i bakgrunnen. Til høyre, kirkestallen som ble revet i 1948.              
 Øvelse Stiklestad år 1957 1529017953   113  userpics/10033/    Bnr: 11225 xx

   Øvelsen foregikk i Leksdalen og Henning. Foto av Harald Wågø.              
 Tre svanepar ved Sulstua 9. mai 2018 1529017269   9  userpics/10033/    Bnr: 11224 xx

   Svaner danner monogame par som varer i mange år, i mange tilfeller livet ut. Reiret er på bakken og omtrent en meter i diameter. I motsetning til mange av de andre andefuglene, deltar hannen både i bygginga av reiret og ruginga. Svaner er de største fuglene i andefamilien, og er blant de største flygende fuglene, kan veie opptil 15 kg. Dette iflge Wikipedia.              
 Inndalen sett fra Stor-Havren 1529017222   54  userpics/10033/    Bnr: 11223 xx

                 
 Skuronn på Landstad 1529017177   65  userpics/10033/    Bnr: 11222 xx

   Marie Rebekka Skjørholm Rønning i full gang med å skjære "kionnbann me skjurru" og legge de i røkler for karene som skal trekke kornet på staur. Usikkert når bildet er tat,t men trolig først i 1920-årene. Utlånt av Alv Okkenhaug              
 Jernbanebrua over Verdalselva i gammeltin. 1529017150   15  userpics/10033/    Bnr: 11221 xx

   Usikkert når bildet er tatt men trolig omkring 1913. Brua ble vel bygd ca. 1903. Hvis en ser på bildet så har elva endret seg mye siden den gang. I dag er det djupål i elva men på bildet er det nesten ikke vann under brua. Utlånt av Arne Østråt.              
 Tuset Søndre14. mai 2018 1529016818   14  userpics/10033/    Bnr: 11220 xx

   En stille vårmorgen i de vårgrønne omgivelser sett fra Haukåsiden. Gården er en av de siste før en kommer til Henning.              
 Salberg Stasjon 1529016792   30  userpics/10033/    Bnr: 11219 xx

   Eller, Røra Stasjon, som navnet er i dag. Bildet er fra jernbanens barndom, +/- 1910 kanskje. Utlånt av Arne Øsrtråt.              
 Snøras i Kjølhaugan 9,. mai 2018 1528106395   2  userpics/10033/    Bnr: 11218 xx

                 
 De siste hvite Blåveisa i Baglan? 1528105958   8  userpics/10033/    Bnr: 11217 xx

   Dette er trolig den siste planten med hvit blåveis. Kanskje kan den berge, for den står slik til at verken dyr eller mennesker kan skade den ved å trampe på den, slik det har skjedd med de andre "albinoplantene".               
 Vuku etter freden i 1945 1528105918   67  userpics/10033/    Bnr: 11216 xx

   Bildet er antagelig tatt enten på fredsdagen eller på 17. mai. I allefall feirer beboerne i Sørager freden med et meget stort flagg. Utlånt av Just Roar Wohlen              
 Elg i uvanlig hvilestilling 1528105873   9  userpics/10033/    Bnr: 11215 xx

   Om den er mett eller nyter vårsola vites ikke, men helst det siste.              
 Naturenkunst i skum nedenfor Gråtøyfossen i Inna 1528105793   84  userpics/10033/    Bnr: 11214 xx

   Hva dette kan assosieres med er opp til den enkelte.              
 Siste gjenstående bygg på heimen Lindset i Kverndalen 1528105756   14  userpics/10033/    Bnr: 11213 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-5677]Klikk her [/url][/b] for å se heimen i 1929. Utlånt av Ingrid Oldren              
 Messe ved Det Russisk Ortodokse Kapell på Stiklestad 27. mai 2018 1528105696   24  userpics/10033/    Bnr: 11212 xx

                 
 Kornkø til Mølla eller Kornsiloen først i 1950-åra. 1528105636   37  userpics/10033/    Bnr: 11211 xx

   Tidfestes ut fra at ny riksveg 50, som ble åpnet i 1957, ikke er påbegynt og huset til kommuneingeniør Hindøy er bygd.(oppsatt i 1948.).På bildet er det mange eiendommer som ble solgt og sanert i forbindelse med nybygging av forretninger. Et bilde som dokumenterer sentrumet på Øra for snart 80 år siden. Foto av Olav Johansen.              
 Mainatt ved Kværner 1528105575   52  userpics/10033/    Bnr: 11210 xx

                 
 Åpningen av Verdalsøra Kapell i år 1969 1528105545   14  userpics/10033/    Bnr: 11209 xx

                 
 Etter Verdalsraset i 1893 fra Ness mot Stiklestad 1527429729   120  userpics/10033/    Bnr: 11208 xx

   Hvilken heim er ukjent. Den hvite Stiklestad kirke kan sees i bak i bildet som er tatt av fotograf Olsen. Utlånt av NGU.              
 Vuku Prestegård og Vuku Kirke 1. mai 2018 1527429094   14  userpics/10033/    Bnr: 11207 xx

   Sett fra Tomtberget.              
 Horndykker på Leksdalsvatnet 1527428955   9  userpics/10033/    Bnr: 11206 xx

   En fugl av dykkerfamilien som ikke er så vanlig her til lands.Det er en andeaktig fugl med skarlagensfargede øyne og har et rett, sort nebb. Leksdalsvatnet har trolig den største hekkebestanden i landet.              
 Verdal Stasjon ca. 1905 1527428917   59  userpics/10033/    Bnr: 11205 xx

   Jernbanestrekningen Levanger - Sunnan ble åpnet 14. november 1905. I 1906 ga Fotograf Aune i Trondheim ut en hel serie med postkort av byggingen av Hell - Sunnanbanen. Dette er et av dem. Utlånt av Arne Østråt.              
 Ulvilla mellom 1946 -1950 1527428882   61  userpics/10033/    Bnr: 11204 xx

   Med den gamle hengebrua, skolen, gammeluthuset i Kårenget samt skomakerboligen "Sveinstu" like ved. Ukjent fotograf. Utlånt av Just Roar Wohlen.              
 Utsyn over Bredingsberg og Bollgardsletta fra Blåhaugen i 1945 1527428775   61  userpics/10033/    Bnr: 11202 xx

   Personene i forgrunnen er Ingrid Robertsen Nordnes, Ivar Nordnes og Hulda Nordnes. Foto av Magne Nordnes. Opplysninger og utlånt av Alv Okkenhaug.              
 Sentrum med Teaterhuset sett fra Helloheggen 20. mai 2018 1527428732   37  userpics/10033/    Bnr: 11201 xx

                 
 Værdalsraset fra Næsmoen over Nessleira. 1527428653   120  userpics/10033/    Bnr: 11200 xx

   Foto av Aune i Trondheim. Bildet utlånt av NGU              
 Orrhane i furutopp speider etter trengende høner oppe på Vargåsen 1527428583   9  userpics/10033/    Bnr: 11199 xx

                 
 Gropa etter Verdalsraset ca 1920 1527428490   120  userpics/10033/    Bnr: 11198 xx

   Det er trolig Momelen bak i bildet. Det begynner å bli fast grunn i rasgropa og trær begynner vokse. Ukjent fotograf. Utlånt av SNK.              
 17-mai på Nordåkeren 2018 1526769013   37  userpics/10033/    Bnr: 11197 xx

                 
 Salutten i Moparken 17-mai 2018 1526768977   38  userpics/10033/    Bnr: 11196 xx

   Karer fra Foreningen for Bevaring av De Værdalske Befestninger sto tradisjone tro for smeller og røyk kl. 0800.              
 Bollgardsletta mot Vuku i 1916 1526768939   61  userpics/10033/    Bnr: 11195 xx

   Kvelstadgårdene i forgrunnen. Helt nærmest, Kjerstistuggu som senere ble flyttet øst for Nesset. Bildet med opplysninger er fra Alv Okkenhaug.               
 Bollgardsletta mot Bregn 1962 1526768889   84  userpics/10033/    Bnr: 11194 xx

   I forgrunnen, Solveig Okkenhaug. Kvelstadgårdene nærmest. Utlånt av Alv Okkenhaug.              
 Laksandhan på Tømmersjøen  1526768861   84  userpics/10033/    Bnr: 11192 xx

                 
 Laksandhun på Tømmersjøen 1526768826   9  userpics/10033/    Bnr: 11191 xx

                 
 Skive av storgran i Vera år 1924 1526768771   61  userpics/10033/    Bnr: 11190 xx

   Ved Reinsmyrhøgda i Vera ble det felt en stor tørrgran som hadde vært ca 30m høg når den var fersk, og det er høgt for en fjellgran. Ved vanlig sagskjærhøgd målte den 120cm i diameter. På grunn av hull i rota var det ikke mulig å regne årringer med 4m oppe i stammen ble årringene talt og en kom til at alderen var ca 450 år. Johannes Væren på bildet felte treet sammen med samen Per Andersson fra Strådalen og Sigurd Johansen Nordvera. Sag på 1,75m ble brukt. Saginga gikk på skift og etter ca. 2 timer måtte kjempen gi tapt og den ble forvandlet til tørrved. Skiva av grana på bildet er fra 4m fra rota så det var et grovt tre. Johannes brukte denne skiva som bordplate mens han bodde i Vera. Bildet utlånt av Svein Væren. Opplysninger fra en artikkel i Verdal Historielag`s årbok 1977.              
 Vedlager mellom Hanskemakergata og Møllegata ca. år 1935 1526768729   59  userpics/10033/    Bnr: 11189 xx

   En skikkelig godbit fra gamle Øra i 1935 viser et digert vedlager på tomta der spinneriet ble bygd i 1937. De to husene helt bakerst er bygd av Nevermo og Myrvoll. Bilde etter Olav Johannesen              
 Fredstoget i Vuku 1945 1526768680   104  userpics/10033/    Bnr: 11188 xx

   Utlånt av Just Roar Wohlen.              
 Tranedans ved Eklobekken 2. mai 2018 1525365820   9  userpics/10033/    Bnr: 11187 xx

                 
 Aktivitet i Vuku 1. mai 2018 1525365732   54  userpics/10033/    Bnr: 11186 xx

   Bygging av ny barnehage, leiligheter på Stenetomta og ved Østnesbrua. Oppfylling av gressbanen for å unngå oversvømmelse av bane og flomsikringstiltak i elva ved bensinstasjonen. Og på Storvukku har våronna kommet i gang med pløying. Bilde fra Tomtberget.              
 Utsikt fra Rundhaugen østover mot Sole 1525365701   59  userpics/10033/    Bnr: 11185 xx

   Julekort med bilde tatt fra Rundhaugen. Trolig samtidig med en annen serie en gang i perioden 1905-1912. Snautt med bebyggelse på prærien. Heller dårlig med høyavling på den tid hvis antall hesjer og størrelse på dem er dokumentasjon på det. Utlånt av Arne Østråt.              
 Reinslakting på Skalstufjellet en gang i 1960-åra 1525365636   61  userpics/10033/    Bnr: 11184 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 Alvhild Aakran Green med splølerokk fra Åkran ca år 1935. 1525365568   61  userpics/10033/    Bnr: 11182 xx

   Rokken som er forsvunnet. Den ble gitt til Verdal Museum en gang i 1950-60-åra. Eivind Aakran opplyser at de har etterlyst rokken 3-4 ganger gjennom ansatte på Museet, men den finnes ikke i museets lokaler. Hvor har den blitt av? Er det noen som vet hvor den er? Spolerokk er en liten rokk til oppspoling av islett (tversgående veftetråder i en vev) i følge Wikipedia på nettet. Bildet utlånt av Eivind Aakran.              
 Skanser fra Armfelttiden i Steinsseterdalen 1525365538   61  userpics/10033/    Bnr: 11181 xx

   Jon Suul har gravd frem rester av skanser fra Armfelttiden. Noe mer vet en ikke men det er jo 200 årsmarkering av Armfelttoget i år. Kanskje har noen flere opplysninger. Utlånt av Gunnhild Elnes.              
 Rødsildre ved Brudesløret 19 april 2018 1525365455   8  userpics/10033/    Bnr: 11180 xx

   I år er det spesielt mye av den fine men nøysomme blomsteren i berga på nordsiden av vegen nedenfor Brudesløret.               
 Nessleira fra Per-Johans plass 1525365415   54  userpics/10033/    Bnr: 11179 xx

   Lyng, Solbu, Ryan og Øyan samt Kålagårdene.              
 Jernbanelinjen gjennom Bjørga ca år 1903 1525365396   61  userpics/10033/    Bnr: 11178 xx

   Jernbanen under bygging i Bjørga. Til venstre ser en kaia ved Sjøen. Det må ha vært noe båttrafikk hit på den tid. Julkortet utlånt av Arne Østråt.              
 Avdekket kavvelbruer i Mediåsan 1525365338   113  userpics/10033/    Bnr: 11177 xx

   Jon Suul har gravd fra kavvelbruer etter felttoget til Armfelt i 1718. Bildet utlånt av Gunnhild Elnes.              
 Forurensing fra Avfallsplassen i Skjørdalen 21. april 2018 1524403326   15  userpics/10033/    Bnr: 11176 xx

   De tre siste dagene har det piplet opp forurenset skum fra minst to kummer over avløpsrøra fra avfallsplassen i vegen før den møter FV72 ved Nesskorsen. Svineriet renner nedover vegen, ned i grøfta og sannsynligvis videre ned i Skjørdalsbekken. "Skumlegging" av vegen på denne strekningen har skjedd flere gang før og vil nok skje igjen. Ikke så rart at sjøørretyngelen har problemer med å overleve i bekken. Trolig kan årsaken være at røret er for lite dimensjonert når avløp fra Biogassanlegget har kommet i tillegg til avfallsplassen. Hva gjør Miljøvernavdelingen med saken? Sannsynligvis bryr de seg ikke i det heletatt. Nei de vil heller bygge tårn for fuglekikere og lage dammer for salamandere, legge til rette områder på Rinnleiret for å få brushanen tilbake og å tvangsflytte Tindved fra Fætta til nordområdet ved Verdal bru. Det er vel mer behagelig geskjefter.              
 Arbeid med gangvegen til Stiklestad 1524403054   61  userpics/10033/    Bnr: 11175 xx

   I forbindelse med byggingen av gangvegen ble det plantet lavlandsbjørk fremskaffet av Lions Club. Til sammen (begge sider av gangvegen) på strekningen Garpa opp mot Stiklestad skole ble det pantet, Vegvesenet som var entreprenør, 572 tre. Bildet utlånt av Terje Reitan som er fotografen.              
 Trangt om plassen på Måsøra 1524403026   9  userpics/10033/    Bnr: 11174 xx

   Gåsa har kommet i tusentall og samler seg i elva mellom Kausmo og Måsøra.              
 Avdukingen av minnestøtta på Lysthaugen 19. mai 1894 over 33 omkomne i Verdalsraset 1893 1524402997   104  userpics/10033/    Bnr: 11173 xx

   Bildet er av et avisklipp i Innherreds Folkeblad 18. juli 1952. Ukjent fotograf og eier. I teksten under bildet står skrevet: Bildet er fra avsløringen av minnesteinen på Sundbyhaugen (Lysthaugen)i 1894. Vi håper det vil lykkes å få frem konturene så godt at leserne får et inntrykk av hvor grå og trist Ness-sletta presenterte seg også året etter den store naturkatastrofen.              
 Lunde i marka i Leksdalen 1954 1524402898   73  userpics/10033/    Bnr: 11170 xx

   Utlånt av Verdal Kommune. Widerøebilde.              
 Lunnan i Marka i Leksdalen i 1954 1524402874   118  userpics/10033/    Bnr: 11169 xx

   Utlånt av Verdal Kommune. Widerøebilde.              
 Bonde og sme på Lågnes 1524402851   114  userpics/10033/    Bnr: 11168 xx

   Ole Martin Olausen Svedjan og ektefellen Anna overtok Lågnes etter hennes far Henrik, i 1924. Kom da fra Lennes Østre. Foruten å drive gården praktiserte han yrker som skomaker, salmaker og ikke minst smed. Overdro gården til sønnen Oskar i 1945. Ole var født på Midt-Hellan i Vuku i 1875 og døde i 1966. Opplysninger fra boka heimer og Folk I Ness. Bildet utlånt av Olav Svedjan.               
 Leirådalen når først snøen kom i 2010. 1524402780   54  userpics/10033/    Bnr: 11167 xx

   Trygstadaunet nærmest og med Snausen på toppen mot himmelen.              
 Prestegården i Vuku 30. juli 1962 1523980493   93  userpics/10033/    Bnr: 11166 xx

   Widerøebilde              
 Mot Bakketun og nyskolen sett fra Minsåsåsen 1523980442   54  userpics/10033/    Bnr: 11165 xx

                 
 Stiklestad med kjente bygninger 16. april 2018 1523979988   54  userpics/10033/    Bnr: 11164 xx

   Fra Per Johans Plass ser en Stiklestad kirke, Stiklestadir, Teglverket, skolen og to gartneri.              
 Bulldozerarbeid nord for tunellen under omleggingen av RV50 i 1959 1523979799   61  userpics/10033/    Bnr: 11163 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 Fra omleggingen av RV50 i Bjørga 1959 1523979726   61  userpics/10033/    Bnr: 11162 xx

   Foto av Harald Wågø              
 Fra byggingen i 1959 av ny RV 50 på Rørasiden av tunellen i Bjørga. 1523979671   61  userpics/10033/    Bnr: 11161 xx

                 
 Nordenget i Vuku i1950-åra 1523979547   61  userpics/10033/    Bnr: 11160 xx

   Bildet tatt over elva mot nord. Lite vegetasjon på den tid. I område til venstre i bildet heter det Grunnenget og i dag er det bygd en gruppe med eneboliger. Utlånt av Just Roar Wohlen.              
 Kjetil Hallem i gammeldags skimundur i 1984 1523979371   104  userpics/10033/    Bnr: 11159 xx

   Stiklestad idrettslag demonstrerte skiutstyr fra gamle dager oppe i Blommen. Foto av Erling Sommervold.              
 Fylling og planering av vegskråning nord for Verdal bru ca 1971 1523979300   61  userpics/10033/    Bnr: 11158 xx

                 
 Døping av gondolen til Kjell Norum under Øras dager, trolig år 1956 1523979248   104  userpics/10033/    Bnr: 11157 xx

   Hvis noen kjenner navnet på gudmora så ta en tel. til 47297311. Gondolen fraktet folk til og fra restaurant Venedig på Stekkesiden av elva ved Folkeparken. Foto av Harald Wågø.              
 Krokus og våryr humle 1523979051   8  userpics/10033/    Bnr: 11156 xx

                 
 Butikkene Anna Hegdal og Bremseth Sport i 1984 1522754669   119  userpics/10033/    Bnr: 11155 xx

   Bygningen ble revet i forbindelse med oppføringen av nytt Sparebankbygg. Sportsbutikken flyttet inn i bygget som banken flyttet fra. Med andre ord, bytting av hus.              
 Minnemarkering i 1973 i forbindelse med 80 år siden Verdalsraset. 1522754497   104  userpics/10033/    Bnr: 11154 xx

   Flere kjentfolk her. men en person som er innringet på bildet, Olaf Årstadvold, ble født på rasnatta i 1893. Han ble en av de eldste som har levd i bygda med sine vel 107 år da han døde i 2000. Foto av Harald Wågø.              
 Snart blir det sommer igjen. 1522754180   8  userpics/10033/    Bnr: 11153 xx

   Med "flynnerfluggu" og sommerfugler i skjønn forening.              
 Jernbanebrua på Øra er ferdig 1904 1522754094   60  userpics/10033/    Bnr: 11152 xx

   Brua er nybygd til åpningen av jernbanen forbi Verdalsøra. Rett over det første brukaret fra venstre ser en gammelskolen på Øra. bru En del av arbeiderne som utførte oppdraget forgrunnen. Ser ut som de har malerspann og malerkost i hendene så det er vel disse karene som har malt brua. Brua er vel ca. 114 år i 2018 og en ny runde med sandblåsing og maling skal skje i sommer. Utlånt av Aase Gulbrandsen Kristoffersen              
 Skjefte klar for riving i år 1984 1522754039   119  userpics/10033/    Bnr: 11151 xx

   Skjefte-gården (1905), der Anna Hegdal holdt til, senere John Lein. Nybygget til Sparebanken er snart ferdig og i forbindelse med det nybygget ble Skjefte revet. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-10616]Klikk her [/url][/b] for bilde av rivingen.              
 Drosjesentralen på Øra i 1985 1522753951   119  userpics/10033/    Bnr: 11149 xx

   Ikke det store bygget men det gjorde vel sin nytte.              
 Ole Andreas Olsen som kavalerist ca år 1897 1522753917   113  userpics/10033/    Bnr: 11148 xx

   Bildet er trolig på Rinnleiret. Ole Andreas var født 18/1 1886, døde 16.07.1974. Som ung fjellgjeter i Vera og Kall. Arbeidet over 50 år på sagbruket på Ørmelen. Småbruker på Slettemo på Ørmelen. Heimen brent i 1940 i forbindelse med krigshandlingene. For den som er interessert kan en lese mer om slekta til Ole A. i Helgådalsnytt 1983, side 46 under Eggjaslekta.               
 Fylkesbilene i 1985 1522753313   59  userpics/10033/    Bnr: 11147 xx

   Her var bussoppstilling for bussene som gikk utover grendene. I bygget var det venterom og godsmottak. Elever fra bygda ved realskole og framhaldskole måtte møte her. Det og billetter ble styrt med sikker hånd av Arne Westerdahl.              
 Riving av Sandstad i 1985 1522753281   59  userpics/10033/    Bnr: 11146 xx

   Bygget sto på samme eiendom som sportsbutikken til Bremseth. Rivingen skjedde i forbindelse med bygging av ny Sparebank. Bygget til høyre er Solset, tidligere G. Huseby AS, nå Betty Blue.              
 Vektergata 1985 1522753252   59  userpics/10033/    Bnr: 11145 xx

   Fra venstre G. Huseby (Solset), Bremseth (Sandstad), Apoteket (Rosenvold) og Kvello (Engvoll). Søm en ser er Sandstad klar til riving. Sperring er oppsatt.              
 Jacketen Vilje forlater fødestedet Verdal onsdag 28.mars 2018 1522252819   52  userpics/10033/    Bnr: 11143 xx

   Etter planen skal jacketen plasseres på feltet Johan Sverdrup utenfor Stavanger lørdag 31. mars. Det går unna.              
 Olsok på Stiklestad. 1521585276   66  userpics/10033/    Bnr: 11142 xx

   Ukjent nå,r men trolig omkring 1975. Ukjent fotograf.              
 Tresking på Fæby 1521585250   65  userpics/10033/    Bnr: 11141 xx

   Mannen på treska er vel Sverre Kluken, mangeårig gårdskar på Fæby. Bildet er trolig tatt først i 1960-åra. Fæby var forresten den første gården som hadde selvgående skurtreske her i bygda iflge. Innherredsblad fra 1952. Foto av Harald Wågø.              
 Mudring på Ørin under havneutbyggingen sist i 1961 1521585197   106  userpics/10033/    Bnr: 11140 xx

   Foto av Harald Wågø              
 Mudring på Ørin i forbindelse med bygging av havnebygging i slutten av 1950-åra. 1521585151   106  userpics/10033/    Bnr: 11139 xx

   Foto av Harald Wågø              
 Mudring på Ørin i forbindelse med bygging av havn i slutten av 1961 1521585120   106  userpics/10033/    Bnr: 11138 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 En Nærdrum ved den gamle St. Olavs Bru 1521585050   84  userpics/10033/    Bnr: 11137 xx

   [b][url=https://www.google.no/search?q=selvportrett+i+gylden&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=oUqgfxBP2rvKwM%253A%252CCA_6J_eTlfaRTM%252C_&usg=__DFx_0qNNim26515y6C3nU7DSVkg%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj6l5i__PvZAhUCXCwKHcwVBNcQ9QEIMTAB#imgrc=gfc2gYr9fipCoM:&spf=1521585801353]Klikk her [/url][/b] for originalen.              
 Planer om rideklubb i Ydsedalen i 1983 1521585008   61  userpics/10033/    Bnr: 11136 xx

   Bildet er tatt av Erling Sommervold under en samling av unge da det var planer om oppstart av rideklubb. Noe som det ikke ble noe av.              
 Jon Rydning ved Skjækerfossen 1521584977   62  userpics/10033/    Bnr: 11135 xx

   Historien om Jon Rydning, (Jon Rønninga lokalt) begynner i Vera i 1904 da han ble født på Rønningen. I innledningen av et intervju i lokalavisa i 1981 ,hvor bildet er hentet fra, forteller Jon at i arbeidslivet har han vært innom jakt, fiske, skogsarbeid, gårds- og veiarbeid. Jon er kjent som storfisker og mannen somhar meninger om det meste - og ikke er redd for å uttale dem. Bingo og vedhogging hører med til hobbyene, men som han selv sier: Æ spekulere på å kjøp mæ munnspæll - æ hi iaillfaill kjæft åt de! I slutten av intervjuet kommenterer Jon arbeid. Vi arbe fer lite nu, de e fer kort dåggå å fer lett arbe, men så bli dæm nu klein aillihop å. Litte gammeldags slit skade ingen. Nu levvi vi på gift å luksus. Hele intervjuet vil bli lagt inn under Gamle Avisklipp.