Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    
Stikkord: og   eller   Ik Vis alle    1. stikkord-felt blankes ut ved søk på "eller"
 Billedgalleri          
Antall : 9930  Id   Nr År
 Jacketen «Ægir» klar for transport til Johan Sverdrup Feltet i Nordsjøen 1500218391   52  userpics/10028/    Bnr: 10841 xx

   Ægir er det største stålunderstellet (26000 tonn) som er produsert i Europa for bruk i Nordsjøen. Ægi som er nummer 44 i rekken av jacket'er levert fra verftet her på Verdal, skal snart starte reisen ut til feltet. Som en ser er det store dimensjoner. "Føttene" på kjempen henger utenfor lektersiden. [b][url=https://www.youtube.com/watch?v=G_0id-vrxu4&feature=youtu.be&t=1m20s]Klikk her [/url][/b] for å se hvordan en slik kjempe blir sjøsatt fra lekteren.               
 Uredd fjordingelg ved Ravloa 1500030775  7 9  userpics/10028/    Bnr: 10840 xx

                 
 Helge Dillan på veg oppover Sogna ca år 1917 1500030716  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10839 xx

   I følge Ingolf Dillan hadde Dillan lærerpost i kretsene Sul og Årstad i 1917 og 18. Så bildet er vel tatt nedenfor Kleivdalen når han er på tur til Sul. Utlånt av Liv Holmlimo.              
 Gravsted for Lorenstz Diderik Chlüwer ved Nidarosdomen. 1500030659  27 76  userpics/10028/    Bnr: 10838 xx

   Gravlagt under takdryppet på Nidarosdomen. Biografi om Klüwer kan leses i årbok for 1953 ved å [b][url=http://www.nb.no/nbsok/nb/08d59d1e351e45097a0592f0a39185a0?index=5#5]klikke her [/url][/b]. Utlånt av Kjetil Dillan. Klüwerfolket her bygden er gravlagt på Bjartnes og Bunes.              
 Inndalen sett fra øst ca år 1940 1500030536  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10837 xx

   Med Bergstuen nærmest til høyre. Vikvang og Øster-Inndalen. Østly til høyre bak skogen. Utlånt av Just Roar Wohlen.              
 Fiolinmaker og møbelsnekker Hans Eng 1500030490  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10836 xx

   Les om Hans ved å [b][url=http://www.nb.no/nbsok/nb/f3d18993917b7f713f8f9c5a4e621d1d.nbdigital?lang=no#189]klikke her [/url][/b]              
 Munktell Slepeskurtreske fra ca 1960 1500030468  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10835 xx

   Ukjent hvor. Foto av Harald Wågø.              
 Olsokspelet i 1958 1500030416  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10834 xx

   Foto av Harald Wågø              
 Publikum under olsokspelet i 1958 1500030388  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10833 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 Olsokspel i 1958 1500030355  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10832 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 Kommunevåpenet og Kulturhus 18. juni 2017 1499617153  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10831 xx

                 
 Lille Lasse med cirkusnummer ca 1957 1499617107  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10830 xx

   Foruten private opptredener var han og faren med Cirkus Berny og Cirkus Løve der han opptrådte med sine akrobatiske øvelser i 1956 og 1957. Dette nummeret skal være svært vanskelig å utføre. Bildet lånt ut av Lars Gustav Tuset.              
 Første H3-plattform under bygging 1973 1499617065  26 52  userpics/10028/    Bnr: 10829 xx

   Traverskrana som er i bruk på bildet løfter fremdeles på Kværner, men den synger vel på "sistverset" etter 45 års bruk på verftet. Da plattformen ble sjøsatt var ca. 4000 personer møtt opp nattestid 16. juli 1973 for å bivåne den første sjøsettingen i verden av en plattform fra bedding. Det hele var over på ca. 1 minutt. Kjempen på ca. 7,3 mil. kilo gled perfekt ut i sjøen på gris og grønnsåpe. Opplysninger hentet fra avisklipp. Foto av Harald Wågø.               
 Blåklokkevikua ved Havfrua i trøndervær. 1499616595  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10828 xx

                 
 Kransnedlegging på Vera kirkegård i 1969 1499616574  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10827 xx

   .Navna på tavla er de 10 gårdbrukerne i Vera som var med på dugnaden under bygginga av kapellet som ble ferdig i 1899. Sokneprest Anton Sætevik er kranspålegger. Res. kapellan. Tollefsen i bakgrunnen. Foto av Harald Wågø.              
 Ved døpefonten i Vera kapell i jubileumsåret 1969 1499616522  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10826 xx

   Her står Petter Pettersen som var den første som ble døpt i døpefonten i Vera kapell. Foto av Harald Wågø.              
 Vera Kapell klar for 70-årsjubileet i 1969 1499616456  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10825 xx

   Les mer om Vera Kapell og Vera i boka som ble utgitt i forbindelse med 100-årsjubileet i 1999. En veldig bra bok som nærmest er en bygdebok for grenda. Den er for tiden utsolgt men nytt opplag skal trykkes i år.Foto av Harald Wågø.              
 Fiske ved Storlundammen i 1955 1499616423  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10824 xx

   De to fiskerne med langbambus er Arne Storlunet og Gunnar Valseth. Storlundammen fungerte både som bru og fløtingsdam, sistnevnte oppe på dammen. Dam/bru ble bygd i 1904-05 og var ca. 110 m lang og den hevet vannspeilet i Veresvatnet med opptil 2,10 meter. Dammen hadde 2 sluser hver på 7 m. bredde. Vegen til Vera gikk over her. Kilde: Værdalsbrukets Historie. Utlånt av Bjørn Valseth.              
 Første H-3plattform under traverskrana 1973 1499616391  26 52  userpics/10028/    Bnr: 10823 xx

   Oversiktsbilde fra Aker under byggingen av den første H3-plattformen våren1973. Sammenligner en med bilder fra 2017 så har det skjedd store forandringer. Foto av Harald Wågø.              
 Første H3-plattform under bygging 1972 1499616348  26 52  userpics/10028/    Bnr: 10822 xx

   Nærbilde av byggingen. Det var store dimensjoner den gang også, men sammenligner en med den store jacketen som nettopp er ferdig så er vel den fire ganger så tung som denne. Som en ser foregår det mudring samtidig på området. Foto av Harald Wågø.              
 Småbåthavn ved Havfrua i 1960 1499616303  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10821 xx

   Bildet er vel tatt før det var så mange fritidsbåter som i dag og de fleste båtene med naust ble vel brukt i forbindelse med utøvelse av fiske. Bare et fåtall av alle naust på bildet står i dag. Foto av Harald Wågø.              
 Heimen Stamna på Bjørstadhøgden ca år 1920. 1499077827  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10820 xx

   I Stamna vest for Bjørstad var det tre heimer, hvorav denne som var den midterste, har det egentlige navnet Braset. 28. oktober 1967 brann heimen ned og eieren Lorents Rotmo og ektefellen Borghild f. Bakken omkom. Husa ble ikke oppbygd men det står en hytte på plassen som eies av en datter av de som omkom i brannen. Bildet lånt ut av Joar Nessemo.              
 Holmlisetra i vinterdrakt i slutten av 1950-åra. 1499077761  12 63  userpics/10028/    Bnr: 10819 xx

   Setra som ligg i Malsådalen var seter under tre Holmligårder på Holmlibakkan. Alle hadde egne seterhus her. Holmli Vestre hadde drift til ca. 1945 ifølge Seterboka. Magne og Margrete Nessemo var vel de siste seterfolka her. Utlånt av Terje Reitan.              
 Turstien i Langnesskogen har fått ny fin bru over bekken. 1499074047  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10818 xx

   Den gamle var både "skakk og skeiv" og hadde gjort sin misjon for turfolk i mange år. Resultatet ble kjempebra. Det er så trivelig å gå gjennom Langnesskogen, særlig en vårmorgen med finver. Kanskje skulle det vært noe utbedring og rydding langs stien, særlig vestover fra brua. Hundkjeksa vokser folk over "haue".              
 Lakstrappa i Granfossen etter utbedring i år 2008 1499073748  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10817 xx

   En av de lengste laksetrapper i Europa. Anlegget ble åpnet i 1990 etter at det var investert ca. 4 mill. kr. Fossen har et fall på 40 meter, og for å forsere denne, må laksen gjennom trappa som er 280 meter lang og består av 80 kummer. Laksetrappa går delvis i tunnel gjennom fjellet. Det passerer årlig mellom 200-600 laks gjennom trappa. I 2008 ble det investert ca. 1 mill. kr. i nytt inntak for å bedre oppgangen ytterligere. Laksetrappa åpner for 20 km lakseførende elv. Foto av Kjell Norum.              
 Hesjing på i Vuku ca år 1959 1499073696  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10816 xx

   Bildet er fra hesjing i Østnes. Som en ser var hesjing måten å skaffe vinterfor til husdyra. Foto av Harald Wågø.              
 Flom og isgang har tatt melkerampa ved Elnes Østre i år 1961 1499073634  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10815 xx

                 
 Boligbygging i Ydsedalen ca år 1972 1499073584  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10814 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 Visborg Auto ca. år 1969 1499073537  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10813 xx

   Fiatkiltet på veggen viser at Ingolf Bengtsen var forhandler av denne biltypen før det ble Datsun oppi Gropen. Foto av Harald Wågø.              
 Gammel bil  1499073438  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10811 xx

   Kassen på lasteplanet ble på denne turen benyttet til sautransport. Men denne typen kasse ble brukt til kjøring av gragalter til bølpurkan i bøgden. Eieren av bilen var en kar fra Ogndalen. Utlånt av Terje Reitan              
 Bedehuset, gammelkolonialen og Hjørnegården ca 1960 1499073322  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10809 xx

   Alt dette ble borte i forbindelse med Samvirkelagets bygging av Varehuset (Domus). Foto av Harald Wågø.              
 Kjempejacketen «Ægir» på plass på lekteren for transport ut i Nordsjøen 28. juni 2016  1498838173  26 52  userpics/10028/    Bnr: 10808 xx

   Et imponerende byggverk fra Kværner Verdal er fullført til rett tid. Jacketen er noenlunde like tung som ca. 20000 Wolksvagen GOlf. Og dette er flyttet fra landjorda og ut på en lekter som visstnok er sertifisert for det firedobbelte. Her snakkes det om store dimensjoner. Men at jacketen har kommet på plass på lekteren er tydeligvis ikke av interesse for levangeravisa Innherred. Nei, der er det mer viktig å skrive om negative saker enn positive verdalssaker. I det minste skulle det vært en nettnotis. Men det er tydelig at Verdal`n ligg på feil side av Rinnelva. Redaktøren furter vel enda over resultatet av folkeavstemmingen ang. kommunesammenslåingen.               
 Fruesko i i regnet oppi Skreppåsberget 24. juni 1498293950  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10806 xx

                 
 Bottenbrua ved Stormoen ca 1960 1498293893  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10805 xx

                 
 Elverum ca 1962 1498293858  12 93  userpics/10028/    Bnr: 10804 xx

   Ovenfor Elverum ser en nærmest Reppe. Ovenfor der, Skrovesgårder og helt øverst, Snausen. Utlånt av Verdal kommune.              
 Utbedring av Veresvegen nedenfor Skjækerfossen i år 1988 1498293833  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10803 xx

   Utlånt av Terje Reitan.              
 Fløting av ved til Brattåslunet 1498293792  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10802 xx

   Trolig ved hugget inni Ferlainne. I 1970 var det lense her i forbindelse med at tømmer fra samme sted ble fløtet hit og tatt på land og fraktet med lastebil videre til Trones Bruk. Tatt i betraktning at veden her ble kjørt vider med hest og firehjulsvogn må dette være før det. Kanskje omkring 1940, for mannen til høyre ligner veldig på Olaus Brattås og han døde i 1947. Utlånt av Terje Reitan.               
 Storgran ved Dyråa ca år 1937 1498293750  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10801 xx

   Skogformann på Værdalsbruket, Oskar Figenschou, under en blinket storgran ved Dyraå der den kommer ned fra fjellet. Utlånt av Værdalsbruket.              
 17.mai i Ulvilla ca år 1946 1498293641  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10800 xx

   17.maitoget med lærer Magnus Heir i front sammen med barn fra Ulvilla skole. Bildet er vel tatt noenlunde fra området ved filialen som ble bygd i 1933. Forsamlingshuset og skolen bak til høyre. Utlånt av Terje Reitan.              
 Bussen til Skjækerfossen måtte snu vest for Skansbakken under storflommen i 1961 1498293379  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10799 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 Verdalsøra Kapell. Nybygd 1969 1498293307  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10798 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 Jackets og båt på Kværner15. juni 2017  1497814527  26 52  userpics/10028/    Bnr: 10797 xx

   Den store jacketen er snart på flyttefot ut på havet. En ny er allerede under bygging på området bak båten til venstre. Båten kom fra Dubai 14.juni med de fire clusterne til den forannevnte jacket. Hver og en veier ca. 900 tonn.              
 Verhau over Sør-Leksdalen 14. juni 2017 1497799180  2 48  userpics/10028/    Bnr: 10796 xx

   Verhau, eller kort regnbue, skal være et gammelt tegn på at det blir "styggver". I dette tilfelle stemmer det for det ble torden med påfølgende regn og nordavind.              
 Bygging av ny Ørbru av stål og betong, trolig i 1928. 1497799120  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10795 xx

   Arbeid med byggingen av den nye stålbrua over elva er i gang. Bildet er val tatt fra Ørmelen mot Øra. Det østre brukaret ser ut til å være ferdig. Den gamle trebrua står og ser ut til å brukes under byggingen. Under brua til venstre er det vel Malastu en ser. Nybrua ble offisielt åpnet i 1930. Ukjent fotograf. Utlånt av Gunnar Vestvik.              
 Bygging av ny Ørbru i stål ca år 1929. 1497799051  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10794 xx

   Arbeidsstokken som bygde den nye Ørbrua av stål og betong. Her ser det til at selve stålkonstruksjonen har kommet i land på ørmelensiden. Ukjent fotograf. Utlånt av Gunnar Vestvik.              
 Ørbrua i år 1936 1497799014  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10793 xx

   Foto av en fotograf ved navnet Nahlin. Utlånt av Tor Bjartan.              
 Boring i fobindelse med utbedring av lakstrappa i Granfossen i 2008 1497798986  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10792 xx

   Foto av Kjell Norum.              
 Lasting av kalkstein fra Reidar Svendsens anlegg på Ørin ca 1970 1497798929  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10791 xx

   Lasting av kalkstein på båt i begynnelsen med eksporten av kalkstein fra Tromsdalen foregikk over kaianlegget med hjullaster. Foto av Harald Wågø.               
 Kalksteinanlegget til reidar Svendsen ved havna ca år 1970 1497798869  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10790 xx

   Det var litt bedre plass på kalksteinområdet ved havna for snart 50 år siden enn det er i dag. Foto av Harald Wågø.               
 Flom på Tronesvolden i Inndalen 1961 1497798810  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10789 xx

   Etter flere oversvømmelser som denne ble gården flyttet østover til et flomsikkert sted.              
 Etter brannen på Trones Bruk 15. november 1967. 1497798777  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10788 xx

   Saga ble totalskadet i brannen. Saga som brann ble ferdigbygd i 1965 og satt i drift på nyåret 1966. Bruket var under flytting tilbake til Ørmelen fra Trones etter å ha vært der siden 1913. Foto av Harald Wågø.              
 Laksetrapparbeid i Grunnfossen i Helgåa år 2002 1497110248  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10786 xx

   De to karene er Jon Lykke fra Værdalsbruket og Kåre Myhre fra NVE. Utlånt av Kjell Norum.              
 Harving på Jamtplassen i 1950-åra 1497110070  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10785 xx

   Odd T. Holmli gjør våronn med gråtassen framfor harva. Utlånt av Terje Reitan.              
 En senkveld når det spirer og gror i Raset 1497073607  30 86  userpics/10028/    Bnr: 10784 xx

                 
 Asfaltverket på Tangen på Ørmelen ca. 1973 1497073573  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10783 xx

   Til høyre i bildet ser en at Nybrua ved Kausmo er i bruk. Foto av Harald Wågø.              
 Den første H3-plattformen fortøyd etter sjøsettingen i juli 1973. 1497073526  26 52  userpics/10028/    Bnr: 10782 xx

   Plattformen var den første i verden som ble sjøsatt fra bedding. ca. 4000 var møtt opp i julinatta for å se sjøsettingen som gikk prikkfritt. Foto av Harald Wågø.              
 Sprenging av isdemning ved Stene i år 1961 1497073463  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10781 xx

   Heimevernet sto for utførelsen av dynamittsalven. Foto av Harald Wågø.               
 Utbedring av lakstrappa i granfossen i år 2008 1497073426  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10780 xx

   Her ankommer betongen pr. helikopter til støpningen av nytt inntak til laksetrappa nedenfor Granfossen. Foto av Kjell Norum.              
 Julgrisen slaktes på Holmlimoen ca 1950 1497073388  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10779 xx

   For grisen blir opphengt for partering prøvrir Snorre Holmlimo grisen med et godt tak i "trynbainne". Utlånt av Liv Holmlimo.              
 Flom hos Selnes ved Stene Bru 1961 1497073347  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10778 xx

   Isdemning i Inna ga store oversvømmelser i området ved Litj-Molden hos Selnes det året. Til høyre ser en enden av huset til Petra Skjørdal. Dennne gamle dama ble reddet ut av huset sitt mange ganger gjennom åra under slike situasjoner. Husa ble revet senere og flyttet lenger østover til flomsikkert sted.Foto av Harald Wågø.              
 Flom ved den gamle Stene bru 1961 1497073293  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10777 xx

   Elveløpet stappfullt av is og vann som flommer innover dyrkajord og gjør skader på hus og heim. Foto av Harald Wågø.              
 Kråksjøhytta 4.juni 1497073255  10 14  userpics/10028/    Bnr: 10776 xx

   "Opp fra pipa stiger røyken fra krokåt fjellbjørkved." En strofe fra Kverndalssangen passer inn her på mårrånskvisten når folk i hytta våkner til liv. Ikke den store vårstemningen her men det meste av isen er borte. Båten får vel ligge i vinteropplag i naustet noen dager til.              
 Granfossen. Bygging av utsiktsrampe ca 1993 1496956285  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10775 xx

   Per Leirset med flere i aksjon. Rampa var en del av installasjonene i Granfossen i forbindelse med lakstrappa. Utlånt av Kjell Norum              
 Kalksteinbåt, jackets, slepebåt og lekter ve havna 22. mai 2017 1495960777  26 52  userpics/10028/    Bnr: 10774 xx

   Stor aktivitet ved havna i disse dager. Kalksteinbåten får hjelp av slepebåt for å legge til kai i havnebassenget.              
 Hengebrua over Helgåa ved Overnesset tatt av isen under storflommen i 1961 1495960714  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10773 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 Begravelse på Garnes i 1959 1495960655  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10772 xx

   Bildet viser hvordan begravelser foregikk på den tid. Sermonien skjedde ved avdødes heim før kista ble kjørt i kortese til kirkegården. Pynting med granbar var en del av skikken. Begravelsen er etter John Marius Wohlen. Bildet utlånt av Just Roar Wohlen.              
 Olsokspelet. Grima år 1962 1495960555  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10770 xx

   Olaug Hellberg hadde denne rollen i perioden 1954 - 1980 med unntak av 1961. Foto av Harald Wågø.              
 Edelgrana blomstrer ved Strandpromenaden  1495960501  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10769 xx

   I følge Skogfrøverket er grana avhengig av høye juli temperaturer året før for å blomstre. Og det bør dessuten være litt tørt - for at knopper som ellers ville blitt såkalte vegetative knopper - det vil si vanlige barnåler - utvikles til blomsterknopper. Her i området er det sju år eller lenger mellom hver gang det er frøår. Om det blomstrer så er det ikke sikkert det blir frø.              
 Smedgårdsblommen på nordsiden av Blommen 1495460470  27 76  userpics/10028/    Bnr: 10768 xx

   Her har det vært to setervoller med utsikt over nord-Leksdalen. I seterboka står det vel Øver- og NerBlommen. Dette er den øverste som er merket med Smedgårdsblommen. Den nederste har navnet Pergårdsblommen. Navna har vel sin historie men hvorfor disse navn vites ikke.              
 Nytt tømmerlass har ankommet Trones Bruk i 1961 1495459748  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10766 xx

   Tømmeret ble losset ned i lensa. Tømmerbilen gikk på to skift med Arne Kristiansen og Paul Gjersing som sjåfører. Det året ble det montert barkemaskin på bruket og det ble slutt på rundbarkingen for tømmerhoggerne. Foto av Harald Wågø.              
 Oversvømmelse av Helgådalsvegen vest for Skansbakken i 1969 1495459470  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10765 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 Brubjelker fra Spenncon til E-6 nord for Åsen sentrum 1495453761  27 76  userpics/10028/    Bnr: 10764 xx

   Den 22/5 ble brubjelker fra industriområdet kjørt til Åsen. Like hitom Gullberget camping på Åsen skal de monteres. Bolkan last kjørte 2 biler med politieskorte langs E6. Hver bjelke er på litt over 40 tonn og har en lengde på litt over 35 meter. I tillegg kommer trekkvogna, så en totallengde på opp under 40 meter tok seg gjennom rundkjøringa ved Prøven bil før den la ut på E6.               
 Gjerdet ved kirkegården på Flåa er borte. 1495453673  15 37  userpics/10028/    Bnr: 10763 xx

   Det var på høy tid at ratet ble fjernet. Skulle vært gjort for lenge siden. Men bedre sent enn aldri.              
 Røesbrua over Helgåa. 1495453555  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10762 xx

   Brua er bygd av tysk stål og norsk treverk. Den sto ferdig i 1939. Bildet som er tatt fra nordsiden er utlånt av Terje Reitan. Ukjent når det er tatt, men trolig i 1940-åra.              
 Birger Stene tar en pause under rypejakta. 1495453511  12 121  userpics/10028/    Bnr: 10761 xx

   Birger Stene drev sportsbutikk i Vuku og var en ivrig friluftsmann, jeger og fisker. Bildet utlånt av Just Roar Wohlen.              
 Gulveisa blomstrer i år å. 1495453326  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10760 xx

                 
 Bilberging på Ørmelen ca år 1974 1495453144  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10758 xx

   En Volvo PV har kjørt i elva nedenfor Getzgården. Foto av Harald Wågø.              
 Salutt i Moparken 17. mai 2017 1495012844  9 38  userpics/10028/    Bnr: 10757 xx

   Salutt og flaggheising ved De Værdalske Befestninger. Musikk av Arbeidernes musikkorps.              
 Teleløsing på Jämtlandsvegen øst for Garnes i 1952 1494853489  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10756 xx

   Ufremkommelige tilstander var nesten årevis i vårløsinga på den tid. Det er mangt et tre og mye granbar som ligg i denne vegen. Heimen i bakgrunnen er Lindheim som ble revet etter at Vegvesenet innløste eiendommen av trafikkmessige hensyn. Damen fremst er Eva Wohlen. Bak Marit Wohlen. Utlånt av Just Roar Wohlen.              
 En vårkåt orrhane under lokking på orrhøner 1494847655  7 9  userpics/10028/    Bnr: 10755 xx

                 
 Bygging av industrihallen A2 på Ørin ca 1972 1494847601  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10754 xx

   Her er stålskjelettet under oppsetting. Han er ikke skvetten av seg han på toppen. Det var vel før det ble fokusert på HMS. Hadde slikt forekommet i dag hadde bygginga blitt stoppet øyeblikkelig. Foto av Harald Wågø.              
 Tyskbrakkene på Ørmelen ca 1957 1494847520  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10753 xx

   De sto i området Ørmelen skole er i dag. [b][url=http://www.nb.no/nbsok/nb/3fef2b38e8a7b5f68def980b1a6e0d78.nbdigital?lang=no#209]Klikk her [/url][/b] for å lese artikkel i årboka for 2003 om å bo i disse brakkene. Foto av Harald Wågø              
 Flom i Sogna i 1961 1494847482  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10752 xx

   Her gjøres klart for sprenging av isbom ved Svarthølen. Foto av Harald Wågø              
 Bygging av bedding for sjøsetting sv H3-plattformer i år 1972 1494847445  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10751 xx

                 
 Kirkegårdsgjerde ved Verdalsøra Kapell 1494847364  15 37  userpics/10028/    Bnr: 10750 xx

   Her er det ikke nødvendig med annen kommentar enn å sitere fra forskriften til gravferdsloven: Gravplassen skal være inngjerdet og ha lukkbare porter. Det areal som ligger innenfor gjerdet skal som hovedregel være opparbeidet. Gjerdet skal ha et verdig utseende og utgjøre et fysisk hinder. Det siste kan en vel si ikke er oppfylt. Innenfor er det eksemplarisk vedlikehold.              
 Folkets Hus slik det ble bygd i 1919 1494847267  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10749 xx

   I 1938 kjøpte kommunen bygget og tok deler av det bruk til kommunens administrasjon. Etter det har vel Herredshuset blitt navnet i dagligtalen. Senere har det nesten foregått ombygging og utbedringer kontinuerlig i snart 70 år. Ukjent fotograf.              
 Vedlikehold på brukara under Østnesbrua i Vuku 1494847238  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10748 xx

                 
 Verdalsfanger på Falstad våren 1945 1494847204  12 67  userpics/10028/    Bnr: 10747 xx

   Liste over verdalinger arresterte og som satt på Strafgefangenenlager Sal 0 på Falstad fredsdagen 7. mai 1945.              
 Rødsildre ved Brudesløret i Sul har fått besøk av to Diplomater 3. mai 2017 1493874965  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10746 xx

   Rødsildra blomstrer som aldri før i berga mellom Driva og Brudesløret og i solskinnet våkner sommerfuglene til liv igjen. En nøysom plante som lever under karrige kår.              
 Druer i Olsen Gartneri ca 1957 1493874884  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10745 xx

   Nils Olsen studerer drueklasene. Drueplanten levde i gartneriet og ga vel frukt hvert år helt fram til virksomheten ble lagt ned. Foto av Harald Wågø              
 Flom ved Nygård i Vuku i 1961 1493874785  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10744 xx

   Eiendommen ligg vest for Vuku Eldresenter. Foto av Harald Wågø.              
 Isgang på vestenden av Kjesbuvatnet 1493874757  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10743 xx

   Bildet er tatt fra Leirsjøknoppen.              
 Ulvilla Kraftstasjon med Helgådalsvegen og brua over Ulvillelva i forgrunnen. 1493874701  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10742 xx

   Værdalsbruket benytter seg av sin rett for lunningplass for tømmer. Oppe i bildet skimter en bruket Ulvillberga som nå er borte. Huset til venstre er vel Bøgsetstuggu. For ikke mange år siden ble Ulvilla Kraftstasjon oppgradert med påfølgende omvisning for publikum. Men tru det eller ei, i etterkant solgte NTE kraftverket til et finsk selskap. Forstå det den som kan, men det har vel kanskje noe å gjøre med hestehandelen som Mevassvik sto i spissen for ved å gi bort Nord-Trøndelag til sørtrønderne. Utlånt av Terje Reitan              
 Utskipingsanlegg for kalkstein fra Tromsdalen ca 1970 1493874666  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10741 xx

   Dette er vel i starten til firmaet Reidar Svendsen`s utskiping av kalkstein over havna på Ørin. Hvis opplysninger stemmer så har de to kranene kommet fra Svalbard. Foto av Harald Wågø              
 Vasskjøring i Inndalen tørrsommeren 1968 1493476115  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10740 xx

   Den sommeren var det mange inndalinger som var vasslaus og mmåtte kjøre vatn til husdyra. Her er Eva Høgli i gang med å fylle opp melkespann ved den gamle bottenbrua over Tveråa.              
 Jamtlandsvegen inngår i Feren Reinbeitedistrikt 1493473563  7 9  userpics/10028/    Bnr: 10739 xx

   Det er tydelig at reinen trives med salt og forurensing av biltrafikk. Traff på en flokk med "dieselrein" som lesket seg med å slikke asfalten som var saltet ved Sandvika Fjellstue. Dyra var ikke skvetten av seg så det var tydelig at de ikke ville bli forstyrret i matfatet. Rein skal visstnok være "rein" mat men det må en begynne å tvile på når en ser alle som hver vinter befinner langs denne vegen fra Stormoen til Sandvika. Det er vel saltet som gjør at de trekker mot vegen og da får de vel i seg uhumskheter samtidig. Det ser heller ikke ut til at reineierne gjør den store innsatsen for å holde dyra borte fra vegen. En kan bli skeptisk til å kjøpe seg ei reinsdyrstek. Hvis det er flere plasser med slikt kosthold for reinen så er det ikke så rart at det er for mye kjøtt i forhold til etterspørselen. Bransjen må i allefall ikke reklamere med "Rein" mat.              
 Seterbua på Nordbergshaugen ca 1964 1493473388  12 63  userpics/10028/    Bnr: 10737 xx

   Seterbua ble bygd i 1963 og fjøs og høybu først i 1970-åra. Tomta ble i sin tid gitt som gave til Museet fra kjøpmann P.H. Husum m.fl. Foto av Harald Wågø. [b][url=http://www.nb.no/nbsok/nb/3921997b095786829f105db7c722960e.nbdigital?lang=no#261]Klikk her [/url][/b] for å lese om seteren og Museumsdrift i 80 år, skrevet av Solveig Ness               
 Modal og Skansmoen ved Elneshøgda ca 1954 1493473341  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10736 xx

   Modalen bak i bildet brann ned for noen år tilbake og er ikke bygd opp igjen. Skansmoen nærmest, må da vel være den siste plassen i Verdal`n hvor husa står der hovedbygning, fjøs og stall er sammenbygd. I følge Norges Bebyggelse ble boligdelen oppført før 1850, men ombygd i 1905. Fjøs og stall ble oppført og bygd sammen med boligdelen i 1907. Masstue og smie ble bygd i 1904, stabburet i 1918. I dag er det bare boligen, fjøs og stall igjen på eiendommen. Bildet er trolig tatt under flyfotograferingen ca 1954. Utlånt av Terje Reitan.              
 Fra Marsteinsvola mot Norske skog 1493473194  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10735 xx

                 
 Etter flommen i Vuku 22. februar 2006 1493473155  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10734 xx