Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    
Stikkord: og  eller   Ik Vis alle    1. stikkord-felt blankes ut ved søk på "eller"
 Billedgalleri          
Antall : 10232  Id   Nr År
 Prestegården i Vuku 30. juli 1962 1523980493   93  userpics/10033/    Bnr: 11166 xx

   Widerøebilde              
 Mot Bakketun og nyskolen sett fra Minsåsåsen 1523980442   54  userpics/10033/    Bnr: 11165 xx

                 
 Stiklestad med kjente bygninger 16. april 2018 1523979988   54  userpics/10033/    Bnr: 11164 xx

   Fra Per Johans Plass ser en Stiklestad kirke, Stiklestadir, Teglverket, skolen og to gartneri.              
 Bulldozerarbeid nord for tunellen under omleggingen av RV50 i 1959 1523979799   61  userpics/10033/    Bnr: 11163 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 Fra omleggingen av RV50 i Bjørga 1959 1523979726   61  userpics/10033/    Bnr: 11162 xx

   Foto av Harald Wågø              
 Fra byggingen i 1959 av ny RV 50 på Rørasiden av tunellen i Bjørga. 1523979671   61  userpics/10033/    Bnr: 11161 xx

                 
 Nordenget i Vuku i1950-åra 1523979547   61  userpics/10033/    Bnr: 11160 xx

   Bildet tatt over elva mot nord. Lite vegetasjon på den tid. I område til venstre i bildet heter det Grunnenget og i dag er det bygd en gruppe med eneboliger. Utlånt av Just Roar Wohlen.              
 Kjetil Hallem i gammeldags skimundur i 1984 1523979371   104  userpics/10033/    Bnr: 11159 xx

   Stiklestad idrettslag demonstrerte skiutstyr fra gamle dager oppe i Blommen. Foto av Erling Sommervold.              
 Fylling og planering av vegskråning nord for Verdal bru ca 1971 1523979300   61  userpics/10033/    Bnr: 11158 xx

                 
 Døping av gondolen til Kjell Norum under Øras dager, trolig år 1956 1523979248   104  userpics/10033/    Bnr: 11157 xx

   Hvis noen kjenner navnet på gudmora så ta en tel. til 47297311. Gondolen fraktet folk til og fra restaurant Venedig på Stekkesiden av elva ved Folkeparken. Foto av Harald Wågø.              
 Krokus og våryr humle 1523979051   8  userpics/10033/    Bnr: 11156 xx

                 
 Butikkene Anna Hegdal og Bremseth Sport i 1984 1522754669   119  userpics/10033/    Bnr: 11155 xx

   Bygningen ble revet i forbindelse med oppføringen av nytt Sparebankbygg. Sportsbutikken flyttet inn i bygget som banken flyttet fra. Med andre ord, bytting av hus.              
 Minnemarkering i 1973 i forbindelse med 80 år siden Verdalsraset. 1522754497   104  userpics/10033/    Bnr: 11154 xx

   Flere kjentfolk her. men en person som er innringet på bildet, Olaf Årstadvold, ble født på rasnatta i 1893. Han ble en av de eldste som har levd i bygda med sine vel 107 år da han døde i 2000. Foto av Harald Wågø.              
 Snart blir det sommer igjen. 1522754180   8  userpics/10033/    Bnr: 11153 xx

   Med "flynnerfluggu" og sommerfugler i skjønn forening.              
 Jernbanebrua på Øra er ferdig 1904 1522754094   60  userpics/10033/    Bnr: 11152 xx

   Brua er nybygd til åpningen av jernbanen forbi Verdalsøra. Rett over det første brukaret fra venstre ser en gammelskolen på Øra. bru En del av arbeiderne som utførte oppdraget forgrunnen. Ser ut som de har malerspann og malerkost i hendene så det er vel disse karene som har malt brua. Brua er vel ca. 114 år i 2018 og en ny runde med sandblåsing og maling skal skje i sommer. Utlånt av Aase Gulbrandsen Kristoffersen              
 Skjefte klar for riving i år 1984 1522754039   119  userpics/10033/    Bnr: 11151 xx

   Skjefte-gården (1905), der Anna Hegdal holdt til, senere John Lein. Nybygget til Sparebanken er snart ferdig og i forbindelse med det nybygget ble Skjefte revet. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-10616]Klikk her [/url][/b] for bilde av rivingen.              
 Drosjesentralen på Øra i 1985 1522753951   119  userpics/10033/    Bnr: 11149 xx

   Ikke det store bygget men det gjorde vel sin nytte.              
 Ole Andreas Olsen som kavalerist ca år 1897 1522753917   113  userpics/10033/    Bnr: 11148 xx

   Bildet er trolig på Rinnleiret. Ole Andreas var født 18/1 1886, døde 16.07.1974. Som ung fjellgjeter i Vera og Kall. Arbeidet over 50 år på sagbruket på Ørmelen. Småbruker på Slettemo på Ørmelen. Heimen brent i 1940 i forbindelse med krigshandlingene. For den som er interessert kan en lese mer om slekta til Ole A. i Helgådalsnytt 1983, side 46 under Eggjaslekta.               
 Fylkesbilene i 1985 1522753313   59  userpics/10033/    Bnr: 11147 xx

   Her var bussoppstilling for bussene som gikk utover grendene. I bygget var det venterom og godsmottak. Elever fra bygda ved realskole og framhaldskole måtte møte her. Det og billetter ble styrt med sikker hånd av Arne Westerdahl.              
 Riving av Sandstad i 1985 1522753281   59  userpics/10033/    Bnr: 11146 xx

   Bygget sto på samme eiendom som sportsbutikken til Bremseth. Rivingen skjedde i forbindelse med bygging av ny Sparebank. Bygget til høyre er Solset, tidligere G. Huseby AS, nå Betty Blue.              
 Vektergata 1985 1522753252   59  userpics/10033/    Bnr: 11145 xx

   Fra venstre G. Huseby (Solset), Bremseth (Sandstad), Apoteket (Rosenvold) og Kvello (Engvoll). Søm en ser er Sandstad klar til riving. Sperring er oppsatt.              
 Jacketen Vilje forlater fødestedet Verdal onsdag 28.mars 2018 1522252819   52  userpics/10033/    Bnr: 11143 xx

   Etter planen skal jacketen plasseres på feltet Johan Sverdrup utenfor Stavanger lørdag 31. mars. Det går unna.              
 Olsok på Stiklestad. 1521585276   66  userpics/10033/    Bnr: 11142 xx

   Ukjent nå,r men trolig omkring 1975. Ukjent fotograf.              
 Tresking på Fæby 1521585250   65  userpics/10033/    Bnr: 11141 xx

   Mannen på treska er vel Sverre Kluken, mangeårig gårdskar på Fæby. Bildet er trolig tatt først i 1960-åra. Fæby var forresten den første gården som hadde selvgående skurtreske her i bygda iflge. Innherredsblad fra 1952. Foto av Harald Wågø.              
 Mudring på Ørin under havneutbyggingen sist i 1950-åra 1521585197   106  userpics/10033/    Bnr: 11140 xx

   Foto av Harald Wågø              
 Mudring på Ørin i forbindelse med bygging av havnebygging i slutten av 1950-åra. 1521585151   106  userpics/10033/    Bnr: 11139 xx

   Foto av Harald Wågø              
 Mudring på Ørin i forbindelse med bygging av havn i slutten av 1950-åra. 1521585120   106  userpics/10033/    Bnr: 11138 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 En Nærdrum ved den gamle St. Olavs Bru 1521585050   84  userpics/10033/    Bnr: 11137 xx

   [b][url=https://www.google.no/search?q=selvportrett+i+gylden&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=oUqgfxBP2rvKwM%253A%252CCA_6J_eTlfaRTM%252C_&usg=__DFx_0qNNim26515y6C3nU7DSVkg%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj6l5i__PvZAhUCXCwKHcwVBNcQ9QEIMTAB#imgrc=gfc2gYr9fipCoM:&spf=1521585801353]Klikk her [/url][/b] for originalen.              
 Planer om rideklubb i Ydsedalen i 1983 1521585008   61  userpics/10033/    Bnr: 11136 xx

   Bildet er tatt av Erling Sommervold under en samling av unge da det var planer om oppstart av rideklubb. Noe som det ikke ble noe av.              
 Jon Rydning ved Skjækerfossen 1521584977   62  userpics/10033/    Bnr: 11135 xx

   Historien om Jon Rydning, (Jon Rønninga lokalt) begynner i Vera i 1904 da han ble født på Rønningen. I innledningen av et intervju i lokalavisa i 1981 ,hvor bildet er hentet fra, forteller Jon at i arbeidslivet har han vært innom jakt, fiske, skogsarbeid, gårds- og veiarbeid. Jon er kjent som storfisker og mannen somhar meninger om det meste - og ikke er redd for å uttale dem. Bingo og vedhogging hører med til hobbyene, men som han selv sier: Æ spekulere på å kjøp mæ munnspæll - æ hi iaillfaill kjæft åt de! I slutten av intervjuet kommenterer Jon arbeid. Vi arbe fer lite nu, de e fer kort dåggå å fer lett arbe, men så bli dæm nu klein aillihop å. Litte gammeldags slit skade ingen. Nu levvi vi på gift å luksus. Hele intervjuet vil bli lagt inn under Gamle Avisklipp.               
 Petter Ingvaldsen med gulvur 1521584899   62  userpics/10033/    Bnr: 11133 xx

   Møbelsnekker på Øra. Her ved kunstverk av et gulvur i valbjørk. [b][url=https://www.nb.no/nbsok/nb/1d4120054894d783668a3a0bb376bec7?index=51#10]Klikk her [/url][/b] for å lese om finsnekkarn på Øra. Foto av Harald Wågø              
 En ny kjempe fra Kværner er klar for Nordsjøen 1521007349   52  userpics/10028/    Bnr: 11131 xx

   Et nytt stålunderstell er på plass ute på lekter etter et par døgns "reise" fra fødestedet. Imponerende at det går å flytte kjempen på ca. 23 tusen tonn. Det er ikke mer enn ca. 8 måneder siden storebroren Egir tok reisen ut Trondheimsfjorden til Johan Sverdrup-feltet. Denne er døpt Vilje. For en utenforstående er det en fantastisk jobb som er utført. Det er i grunnen merkverdig at lokalavisa Innherred ikke er interessert i flyttingen av denne kolossen fra land til vand. Men det er ikke noen bombe at redaksjonen ikke er interessert når det skjer positive ting i Verdal`n. Det hadde kanskje vært av mer interesse å lese om denne bragden på Ørin enn å lese om hvor mange rådyr som er påkjørt.              
 Vedlikehold av Jernbanebrua 1520671997   15  userpics/10028/    Bnr: 11130 xx

   Det hadde kanskje vært ide å ventet med denne jobben til etter isgangen er over. Tatt i betraktning at det er mange oppsamlinger av ispropper etter forrige gang elva "rånnå" og at det er mye is i elva etter en kuldeperiode på snart to måneder så kan de som har jobben her får seg en overraskelse hvis det blir mye nedbør og stor flo. En får håpe det går bra, men høyden på friløpet under brua er redusert med minst to meter. Det har vært mindre avstand under tidligere isganger mellom brudekket og isflak som reiser seg opp ved møte med brukarene. Men en får håpe at vedkommende som har bestemt å igangsette jobben nå har "my oppi skailla" og har hatt kontakt med Vår Herre og fått værmeldinga lenger framover enn langtidsvarselet på Yr.              
 Matlaging på vedkomfyren i år 1949 1520671932   61  userpics/10028/    Bnr: 11129 xx

   Bergitte Hogstad på Trones i full gang med middagsmaten på komfyren. Ordet «komfyr» betegnet opprinnelig en kokeovn av støpejern, fyrt med ved eller koks. Den hadde ilegg for brensel, og i komfyrtoppen var det runde åpninger for kokekar. Åpningenes diameter kunne reguleres ved hjelp av løse jernringer. Vedkomfyren kunne også ha en innbygget bakerovn. Fra cirka 1950 og framover tok den elektriske komfyren over i det norske markedet Bildet utlånt av Brit Hogstad Mære.              
 Forskaling for den nye kinoen på Øra i år 1957 eller 58 1520671852   59  userpics/10028/    Bnr: 11128 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-10954]Klikk her [/url][/b] for mere om kinoen. Foto av Harald Wågø.              
 Bygging av hengebru over Skjækra ved Kulslivollen i 1972 1520671809   61  userpics/10028/    Bnr: 11127 xx

   Terje Reitan, som har lånt ut bildet, i gang med å lage "dekke" på brua. Det ser litt tvilsomt ut i forhold til HMS.              
 Sammenstuing av is i Verdalselva ved Holmli 28 januar 1520671747   61  userpics/10028/    Bnr: 11126 xx

   Det blir kanskje fare for spetakkel med isgangen i elva i år hvis isen skal forsvinne med mildvær og regn. Som en ser er sandøra ved Haga Nordre mot Hegstad full av is etter isgangen i januar. Både her og ved Ekle er det vanlig med opphoping av is.              
 Husa til Olaf Kverkild på Ørmelen ca 1954. 1520671746   61  userpics/10028/    Bnr: 11125 xx

   Utlånt av Kjell Solvold.              
 Stiklestad Kirke under fullmånen 3. mars 2018. 1520671707   24  userpics/10028/    Bnr: 11124 xx

                 
 Tømmerkjøring med hest ca 1960 1520671649   65  userpics/10028/    Bnr: 11123 xx

   Tømmeret ble kjørt fram med hest etter at det ble av hoggerne. Dette for at det skulle gli lettere. At barka tømmer tørker raskere var og viktig der det var fløting. Barkespade vart brukt til barkinga og før det ble det brukt øks. Om lag halvparten av tida til hoggerne gikk med til barking med spade, så dette var en kostbar operasjon. På 1960-talet vart det difor utvikla barkemaskinar. Foto av Harald Wågø.              
 Håkon Den VII Allè 1968 1520671618   59  userpics/10028/    Bnr: 11122 xx

   Foto av Harald Wågø.              
 Jacket`s på Kværner 6. mars 2018 1520671551   52  userpics/10028/    Bnr: 11121 xx

   Den nærmeste er ferdig bygd og skal bukseres ut på lekter de nærmeste dagene før den transporteres til Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.              
 Flaggspett på Ørin 1519754008   9  userpics/10028/    Bnr: 11120 xx

   Her underbespising av grankongle festet i en sprekk på et råttent tre.              
 Opp-pussing av Vinne Kirke til jubileet i 1967 1519753878   65  userpics/10028/    Bnr: 11119 xx

   Maleren er Bjørn Flyum. Foto av Harald Wågø.              
 Maskinsenteret på Tinden i 1967 1519753860   119  userpics/10028/    Bnr: 11118 xx

   Verkstedet til Idar bakken i grustaket. Foto av Harald Wågø.              
 Snøåt i hytteuthus ved Grønningen i påska 1966 1519753844   61  userpics/10028/    Bnr: 11117 xx

   Ellev Stubbe konstaterer at det ikke er bare å hente ved. Utlånt av Jostein Molden.              
 Kombinert melk og bussrute i Leksdalen i år 1947 1519753798   61  userpics/10028/    Bnr: 11116 xx

   I opplysninger som fulgte bildet framgår det av eieren var Sverre Skrove. Utlånt av Halvar Stornes.              
 Opeln til Harald Skatland ca år 1938 1519753781   61  userpics/10028/    Bnr: 11115 xx

   Skatland drev rutebiltransport, vesentlig mellom Leksdalen og Øra ved siden av gårdsdrifta på Aksnes Søndre. Han hadde den første melkeruta med bil fra Leksdalen. Kjørte først en vanlig lastebil men kjøpte så denne med dobbelt førerhus. Opplysninger fra boka "Heimer og Folk I Leksdalen. Registrert med V-134 i kjøretøyregisteret for 1939. Utlånt av Astrid Green.              
 Bestyreren, Georg Kjeldset, ved Stiklestad Planteskole inspiserer rughekk. 1519753759   65  userpics/10028/    Bnr: 11114 xx

   Slike rekker av rug ble sådd i tredjehver planteseng for å beskytte skogplantene mot overvintringsskader ved Stiklestad planteskole. Vedvarende tørr og kald østavind med lite snø som beskyttet plantene, kunne føre til et tøft klima for skogplantene. Rugen ble sådd i enkle rekker på våren og støttet opp med ståltråd. Når en fikk mange slike rugrekker på siden av hverandre fikk en et betydelig forbedret vinterklima med mindre vind og mere snø i vinterhalvåret. "Rughekkene" som en kalte disse lebeltene, var vanlig i planteskolen i perioden 1965 - 1975. Etter 1975 ble det mer og mer vanlig og kjøle- og fryselagre skogplantene i vinterhalvåret. Opplysninger av Georg Kjeldset              
 Fylkessjå for Svin på Stiklestad 1972 1519753727   104  userpics/10028/    Bnr: 11113 xx

                 
 Stiklestad Øvre 1519753668   73  userpics/10028/    Bnr: 11112 xx

   Ukjent når bildet er tatt. Utlånt av Rut Åse Prestmo.              
 Nord-Vera10 januar 2018 1519753609   54  userpics/10028/    Bnr: 11111 xx

                 
 Sidensvans i hengebjørk 1519076248  7 9  userpics/10028/    Bnr: 11110 xx

                 
 Sandblåsere ved Aker i 1970-åra 1519076213  12 65  userpics/10028/    Bnr: 11109 xx

   I sine vernedrakter. Foto av Harald Wågø.              
 Skjkerdammen i 1935 1519076172  12 60  userpics/10028/    Bnr: 11108 xx

   Fullt vannmagasin før fløtinga i Skjækra. Dammen ble bygd i 1916 og var Værdalsbrukets største vannmagasin. Ved full dam var vannstanden hevet med 3 meter og inneholdt ca. 21 mill. m3. vann. Dammen hadde to tappingssluser på 6meter. Utlånt av Værdalsbruket AS.              
 Omlegging av Riksveg 50 gjennom Bjørga 1958/59 1519076127  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11107 xx

   Her fra området ved tunellinnslaget. Foto av Harald Wågø.              
 Omlegging av Riksveg 50 gjennom Bjørga i 1959 1519076093  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11106 xx

   På nordsiden av tunellen mot Koa på Røra. Foto av Harald Wågø.              
 Omlegging av Riksveg 50 gjennom Bjørga 1959 1519076049  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11105 xx

   Fra rørasiden mot tunellinnslaget. Foto av Harald Wågø.              
 Teltleir for Sagamarsjen i Sul 1973 1519076006  9 38  userpics/10028/    Bnr: 11104 xx

   Teltleir ved Inna sør for Litjmoen som vi ser uthusa på bildet. Utlånt av Terje Reitan.              
 Sagamarsjen over den nye hengbrua i Sul år 1973 1519075973  9 38  userpics/10028/    Bnr: 11103 xx

   Soldater på marsj over den nye hengebrua som ble bygd ved Søreng (Stormo). Utlånt av Terje Reitan.              
 Spællflåtta på Veresvatnet ca 1915 1519075916  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11102 xx

   Her utenfor Nord-Vera når tømmer som kom fra Sverige med taubanen fra Esingen trekkes fra Sør-Vera til Tronsmoen for fløting i Helgåa.              
 Oppgangssag fra Leksdalen 1519075872  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11101 xx

   Saga som var i drift fram til ca. 1850 under demonstrasjon av Verdal Museum, trolig under et arrangement på Stiklestad omkring 1972. Navnet oppgangssag kommer av at den har en opp- og nedgående bevegelse. Oppgangssagen ble brukt til fremstilling av planker og bord fra tømmer. Den eldste beskrevne oppgangssagen (fra 1230) ble drevet av vannkraft. Dette var et stort fremskritt fra den tidligere manuelle saging eller tilhogging av trelast. Først fra 1500-tallet er det registrert bruk av oppgangssager i Norge. Bruken av oppgangssager fikk en voldsom vekst, og det ble etter hvert bygget oppgangssager i nesten hver eneste elv og foss av noen størrelse. På midten av 1600-tallet var det anslagsvis 1750 sagblad i drift i Norge. To personer på bilder er identifisert. Han som sitter i front er vel Ole Sende og han som står bak i bildet til høyre er Andreas Røstad fra Ness.              
 Vestby i 1953. 1518556313  12 126  userpics/10028/    Bnr: 11100 xx

   Fra Vuku sentrum i 1953. Det kvite huset er Vestby eid av Egil Haugen. VB har et navnsatt bilde av når uthuset til venstre blir bygd. Bortenfor ser vi et stort uthus som tilhører M. Storness. Dette ble revet i 2007 for å gi plass til den nye filialen.              
 Vestby september 2007. 1518556227  24 55  userpics/10028/    Bnr: 11099 xx

   Dette var uthuset til M. Storness. Huset ble revet september 2007 etter flomskader i 2006. Den nye filialen står her i dag.              
 Solen går ned ved Sukkertoppen og Sisselvollen i Vera 1518522951  22 54  userpics/10028/    Bnr: 11098 xx

                 
 Bruhaugen og Væren Søndre i 1952 1518522728  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11097 xx

   Fra den tid det var hesjing i Vera. Det er andre hus på heimen Bruhaugen i dag, mens på Væren Søndre er det noenlunde som på bildet. Utlånt av Odd Petter Haldorsen som på den tid bodde på Bruhaugen.              
 Den første lastebilen til Verdal Kommune i 1950 1518522699  12 59  userpics/10028/    Bnr: 11096 xx

   Leif Wekre kjøpte denne Reo lastebilen privat. Han solgte den til Verdal Kommune og i forbindelse med handelen ble han ansatt sjåfør på kommunebilen. En jobb som han hadde i mange år. Bildet er tatt på Hallem. Gutten på panseret er Jarle Wekre som har lånt ut bildet.               
 Kveld ved Vegvokterboligen på Stiklestad Museum 1518522641  14 24  userpics/10028/    Bnr: 11095 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-7332]Klikk her [/url][/b] for å se huset der det sto ved Vaterholmen. Og [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-983]Klikk her [/url][/b] for bildet från oven.              
 Bygging dobbelgarasje til skulemeisteren på Stiklestad. 1518522601  12 119  userpics/10028/    Bnr: 11094 xx

   Garasjen ble bygd etter at uthuset på skolen ble revet. Når Jon J. By flyttet til nytt hus ved Hallemskorsen ble det ikke lenger bruk for den. Sanitetslagene brukte garasjen i forbindelse med servering under olsok i noen år. Huset sto der Kulturhuset står i dag. Foto, Harald Wågø.              
 Bygging ved Stiklestad Planteskole senvinteren 1959. 1518522573  12 119  userpics/10028/    Bnr: 11093 xx

   Sluttfasen i oppsettinga av ny driftsbygning ved Stiklestad Planteskole. Bygget ble 25 meter langt og 13 meter bredt i 2 etasjer, med støpt dekke mellom etasjene. Innholdet den gang var en matsal for 100 personer, nødvendige sanitære rom, garasje for traktorer og maskiner, verksted m. m. Opplysninger fra Georg Kjeldset, daværende bestyrer på Planteskolen. Foto, Harald Wågø.              
 Speiderleir i Vuku i 1957. 1518522545  12 104  userpics/10028/    Bnr: 11092 xx

   Leiren lå ved elva sør for Stor-Vuku. Utlånt av Just Roar Wohlen.              
 Røya vokter sine avkom 1518522494  7 9  userpics/10028/    Bnr: 11091 xx

                 
 Travkjøring på Leksdalsvatnet i 1947 1518522424  12 104  userpics/10028/    Bnr: 11090 xx

   Bilde fra dommertribunen. Bilde etter Olga Anderson              
 Omlegging av Riksveg 50 i Bjørga år 1959 1518522348  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11089 xx

   Bilde fra prosjektet med tunellen og nyveg til Røra. Foto av Harald Wågø.              
 Jackets og kraner mot rød kveldshimmel 2. februar 2018 1517770483  26 52  userpics/10028/    Bnr: 11088 xx

                 
 Ung melkar i oppi Karlgarden i Sul 1517770366  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11087 xx

   For å bli en bra melker må en begynne tidlig. Bildet av Bernt Olav Karlgård er vel fra ca. 1963. Utlånt av Anne Tove Garberg.              
 Ådalsvollen Tollstasjon ca 1930 1517770313  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11086 xx

   på den tid var det fysisk stenging av vegen med gring som tollerne betjente. Bussen på bildet tilhører vel Fylkesbilene. Det står Verdal - Inna, og det betyr vel at den gikk helt til Sandvika. Tidfestingen er noe usikker men hvis noen vet mer presis tidspunkt så gi beskjed på tel 472 97311. Bildet er utlånt av Brit Hogstad Mære.              
 Mangeårig husfrue ved Sandvika Fjellstue. 1517770271  12 114  userpics/10028/    Bnr: 11085 xx

   Ingeborg Margaret Eriksson var født i 1916 og døde i 2007. Foreldre Magnhild og Johan Schei. Bildet utlånt av Aud Tove garberg.              
 Sandvika Fjellstue i 1968 1517770237  12 119  userpics/10028/    Bnr: 11084 xx

   Bildet utlånt av Anne Tove Garberg.              
 Reåpning av Sandvika Fjellstue i 1987 1517770209  10 14  userpics/10028/    Bnr: 11083 xx

   Etter omfattende utbedring av fjellstua og ombygging av uthusa til gjesterom ble det åpning i juli 1987 med Ivar Aunøien som sjef. Foto av Harald Wågø.              
 Minnestøtta på krigskirkegården i furuskogen på Ørin 1517770181  13 26  userpics/10028/    Bnr: 11082 xx

   Den røde stjerna på toppen lyser i mørket.              
 Isformasjoner inne i Svartfossen i Lyngselva 1517770036  5 15  userpics/10028/    Bnr: 11081 xx

   Naturen selv er den beste kunstneren.              
 Interiør i Vera kirke 1517770000  12 119  userpics/10028/    Bnr: 11080 xx

   Kirka var ikke bare gudshus, den var også skolerom for elever og bolig for læreren. Bildet utlånt av Anne Tove Garberg.              
 Da det brann i Vaterholmen Leir i 2009 1517769964  10 14  userpics/10028/    Bnr: 11079 xx

   Fra brannen i Vaterholmen mens det var boliger for asylsøkere. Foto av Svein Guddingsmo.              
 Olaus Jeremiassen Dillan. Kongens Fortjenstmedalje 1912 1517142470  12 114  userpics/10028/    Bnr: 11078 xx

   Trolig den første verdalingen som fikk tildelt Kongens Fortjenestemedalje. Som militær med graden Standardjunker ble han tildelt medaljen 1. juli 1912. Kongehuset har tildelt denne medaljen fra 1907. Mora var Ingebrog Anna Olsdatter Fåren. Olaus var far til Marius Dillan og bestfar til Olav Albertsen. Begge var medeiere i Albertsen & Dillan Sementvarefabrikk på Ørmelen. Bildet utlånt av Ingolf Dillan. Opplysninger fra boka om Dillanslekta.              
 E-6 i Vinne 1517131393  22 54  userpics/10028/    Bnr: 11077 xx

   Med Gravabrua nærmestBobyn og det nye Bygg Extra og belysningen langs elvepromenaden er synlig i bildet.              
 Heimene Høyvang og Karmhusbakken i Leksdalen i år 1962 1517131221  12 93  userpics/10028/    Bnr: 11076 xx

   Med Markagrenda i bakgrunnen. Utlånt av Verdal Kommune              
 Heimen Rognan på Fleskhus1961 1517131171  12 93  userpics/10028/    Bnr: 11075 xx

   utlånt av Verdal Kommune.              
 Utbedring av Veresvegen i år 1981 1517131104  12 65  userpics/10028/    Bnr: 11074 xx

   Her sprenges det i fjellsiden ned mot Djupdalen. Utlånt av Terje Reitan.              
 Gudding Østre i 1922 1517131061  12 118  userpics/10028/    Bnr: 11073 xx

   Eller Øver-Guddingan som det også benevnes. Men i Kartverkets oversikt over eiendommer står det Gudding østre. Utlånt av Verdal kommune.              
 Hærvola i skumringen 9.januar 2018, sett fra RøesgrendA 1517131027  6 2  userpics/10028/    Bnr: 11072 xx

                 
 Bruket Kolset på Stiklestad 1954 1517130978  12 73  userpics/10028/    Bnr: 11071 xx

                 
 Arbeid i Brægmgruva i Vuku 1517130928  27 76  userpics/10028/    Bnr: 11070 xx

   Ser ut som en skummel og farlig arbeidsplass å sitte i gravemaskina her.              
 Det lyser i et vindu i Molåna i nattmørket. 1517130861  10 14  userpics/10028/    Bnr: 11069 xx

                 
 Fullmåne over Landstad og Sandslia Ridesenter om morgenen 3. januar 2018 1516340404  22 54  userpics/10028/    Bnr: 11067 xx

                 
 Fotballsparking under Veresstemnet i år 1955 1516340338  12 104  userpics/10028/    Bnr: 11066 xx

   Et annet bilde fra samme begivenhet ligg under Navnsatte Bilder. Et noe uskarpt bilde etter Olga Anderson.              
 Steukern i sin vakreste vinterdrakt 10 januar 2018 1516295610  22 54  userpics/10028/    Bnr: 11065 xx

   Med bolighuset etter Sverre Johansen til venstre i bildet.              
 Valdstad Østre i 1954 1516295566  12 73  userpics/10028/    Bnr: 11064 xx

   Postkort utgitt av Widerøe. Bildet er trolig tatt under Fjellanger`s flyfotografering i Verdal.              
 To kjennemerker på Ørin, Kværner og kommuneblomsten Tindved. 1516295534  13 26  userpics/10028/    Bnr: 11063 xx

                 
 Skog på taket av Fremre Juldalsvoll i år 1970 1516294806  12 63  userpics/10028/    Bnr: 11061 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-70]Klikk her [/url][/b] for bilde fra 2006.