Warning: Illegal string offset 'BeforeShowRow' in /customers/a/3/8/verdalsbilder.no/httpd.www/Og_publiserte_events.php on line 8 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/a/3/8/verdalsbilder.no/httpd.www/Og_publiserte_events.php:8) in /customers/a/3/8/verdalsbilder.no/httpd.www/Og_publiserte.php on line 665 Publiserte bilder
Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

Publiserte gruppebilder      ** Hold markør over bildet for mer info *    ** Klikk på bildet for å få se alle navna **
       
Karene drev med sommerhogst. Tømmeret ble nedkjørt i sprengkulde vinteren etter ifølge Harry Stormo, som var med som kjører. Utlånt av Magne Årstadvold.
 Fastkarer på Værdalsbruket foran inngangen til koia på sørøstsiden av Risvatnet omkring 1957             
       
Hjelp med navna av Marie Årstad Myhre.
 Gjester i Suulstua påska i 1955             
       
Koia ble oppsatt like etter krigen og sto bare noen år. Da ble den flyttet til et ukjent sted. Utlånt og navnsatt av Magne Aarstadvold.
 Tømmerkjørere i Midt-Sogna omkring 1950            
       
Utlånt og navnsatt av Andreas Haugan.
 Ulvillgutter ved             
       
Utlånt mede navna av Andreas Haugan.
 Elever ved Ulvilla Skole i 1938             
       
Bilen på bildet, en Opel, tilhørte Harry Olsen. Gerd Abrahamsson var datter av Olaf og Gudrun Storhaug. Bilde utlånt av Einar Storhaug.
 Svenskbesøk på Ørmelen i 1957             
       
I følge seterboka var vollen seter under Øster-Inndalen. Sist i bruk som seter i 1906. Senere brukt som slåtteng og hamning. Vollen lå nedenfor Skavhaugvola, sørvest for Brækka, opgangen på vola. Utlånt med navn av MAgne Årstadvold.
 Inndalsgutter på taket av fjøset på Inndalsvollen omkring år 1950             
       
Mora, Mildrid, og barna bodde i Hågåstua på Hylla fra 1938. Hun var gift med Kristian Hogstad fra Enes på Trones, født 1897. Han døde i Canada i 1943. Mildrid døde i 1974. Gerd var gift med Oddmund Vold. Kari gift med Svein Lyngstad. Rolf gift med Randi Nesvold fra Byafossen. Bildet utlånt av Brit Hogstad Mære.
 Mor og barn som bodde i Hågåstua på Hylla fra omkring 1932.            
       
Melbyvollen var seter til til Melby i Ness. Drift her under andre verdenskrig. Ser en på skia til Kolbjørn så har han en på den tid en moderne Rottefella binding som ble oppfunnet i 1927 av en skiløper med navnet Bror With. Utlånt av Magne Årstadvold.
 Tre inndalinger ovenfor det en mener er Melbyvollen omkring 1946             
       
Kluken var lærer i Sjøbygda krets i perioden 1906 -1942. Bildet tilhører Verdal Historielag. Ukjent forograf.
 Lærerfamilien på Sjøbygda Skole i 1910             
       
Fra den tid tømmeret ble rundbarket under hogsten. Et utrolig slitsom yrke særlig om vinteren når gradstokken kunne vise ned mot minus 30 og barken spratt unna barkspeden i størrelse som en gammeldags femøring.
 Tømmermåling en plass i Værdalsbrukets skoger omkring år 1955             
       
Bildet er trolig fra den årlige bussturen Sjøbygda Sanitetslag brukte å ha på st.hansaften. På disse turene fikk "kaillan" lov til å være med.Turmålene var flere men mest vanlig var det kaffeturer som her langs Jämtlandsvegen oppover til Innsvatnet. Utlånt av Brit Hogstad Mære. Navnsatt av flere.
 Sjøbygdinger på busstur omkring 1949.            
       
Utlånt av Knut Arne Selli. Hjelpe med navn, Oddbjørn Haga.
 Mannskorsangere på tur omkring år 1970 (            
       
Bildet utlånt og navnsatt av Brit Hogstad Mære.
 Juleselskap hos Hogstad på Lynghaug på Trones omkring år 1947             
       
Den eldste av søskenflokken, Tordis, gift Heggås, døde i 1942. Bildet utlånt av Svein Guddingsmo.
 Severin Guddingsmo med dalevende barn på 90-årsdagen 7.oktober 1967