Hærfossen natur- og kultursti
I 1893 ble Verdal rammet av 2 naturkatastrofer. Verdalsraset er godt kjent,ikke så mange har hørt om Hærfossens gjennombrudd. Ta derfor turen til den tørrlagte fossen for å få mer viten også om denne katastrofen.
Klikk her for å få opp et større kart.
Før muspil over "bildene" og post 1-6.